Texel - Waal en Burg (Natte Blok) - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Grote Zilverreiger
2022-11-27 1 Kievit
2022-11-27 1 Grote Mantelmeeuw
2022-11-27 1 Smient
2022-11-27 2 Kleine Zwaan
2022-11-27 30 Aalscholver
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 4 Kleine Zwaan
2022-11-27 2 Slobeend
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 10 Slobeend
2022-11-27 7 Kleine Zwaan
2022-11-27 1 Kemphaan
2022-11-27 1 Smelleken
2022-11-26 8 Kleine Zwaan
2022-11-26 1 Merel
2022-11-26 1 Koolmees
2022-11-26 2 Grauwe Gans
2022-11-26 1 Sperwer
2022-11-26 1 Graspieper

GPS 53.08307, 4.79858