Texel - Waal en Burg (Natte Blok) - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 200 Goudplevier
2021-11-30 400 Kievit
2021-11-30 1 Grote Zaagbek
2021-11-29 1 Kievit
2021-11-29 70 Smient
2021-11-29 1 Wintertaling
2021-11-29 1 Zwarte Ruiter
2021-11-29 500 Goudplevier
2021-11-29 20 Slobeend
2021-11-29 70 Meerkoet
2021-11-29 9 Toendrarietgans
2021-11-29 1 Kolgans
2021-11-29 1 Brandgans
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Smelleken
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Smelleken
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Grote Zaagbek

GPS 53.08307, 4.79858