Texel - Waal en Burg (Natte Blok) - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Veldleeuwerik
2023-03-25 6 Bonte Strandloper
2023-03-25 1 Kolgans
2023-03-25 1 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Smient
2023-03-25 1 Wulp
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 1 Kokmeeuw
2023-03-25 1 Scholekster
2023-03-25 1 Wilde Eend
2023-03-25 1 Grutto
2023-03-25 1 Wintertaling
2023-03-25 1 Kluut
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 1 Krakeend
2023-03-25 1 Tureluur
2023-03-25 1 Kievit
2023-03-25 1 Brandgans
2023-03-25 1 Stormmeeuw
2023-03-25 2 Lepelaar

GPS 53.08307, 4.79858