Texel - Waal en Burg (Natte Blok) - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Kuifeend
2023-12-01 2 Grote Mantelmeeuw
2023-11-28 1 Bruine Kiekendief
2023-11-28 1 Smient
2023-11-28 1 Kolgans
2023-11-28 1 Grauwe Gans
2023-11-28 1 Brandgans
2023-11-28 1 Spreeuw
2023-11-28 1 Wilde Eend
2023-11-28 1 Kievit
2023-11-28 1 Wulp
2023-11-28 1 Bergeend
2023-11-28 1 Zwarte Kraai
2023-11-28 2 Kleine Zwaan
2023-11-28 12 Kievit
2023-11-28 1 Kemphaan
2023-11-27 1 Koperwiek
2023-11-25 1 Kievit
2023-11-25 1 Goudplevier
2023-11-25 1 Wilde Zwaan

GPS 53.08307, 4.79858