Texel - Waal en Burg (Natte Blok) - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Kemphaan
2022-07-01 1 Zwarte Ruiter
2022-07-01 2 Grote Zilverreiger
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 3 Kemphaan
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 1 Grote Zilverreiger
2022-06-30 5 Kemphaan
2022-06-30 4 Fuut
2022-06-30 1 Kleine Plevier
2022-06-30 5 Kemphaan
2022-06-29 3 Kemphaan
2022-06-28 1 Grote Zilverreiger
2022-06-28 3 Kwartel
2022-06-28 1 Bosrietzanger
2022-06-28 1 Casarca
2022-06-28 1 Wulp
2022-06-28 1 Torenvalk

GPS 53.08307, 4.79858