Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 200 Goudplevier
2021-11-30 400 Kievit
2021-11-30 1 Grote Zaagbek
2021-11-29 1 Kievit
2021-11-29 70 Smient
2021-11-29 1 Wintertaling
2021-11-29 1 Zwarte Ruiter
2021-11-29 500 Goudplevier
2021-11-29 20 Slobeend
2021-11-29 70 Meerkoet
2021-11-29 9 Toendrarietgans
2021-11-29 1 Kolgans
2021-11-29 1 Brandgans
2021-11-29 1 Bruine Kiekendief
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Smelleken
2021-11-28 1 Buizerd
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Smelleken

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144