Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Veldleeuwerik
2023-03-25 6 Bonte Strandloper
2023-03-25 1 Kolgans
2023-03-25 1 Grauwe Gans
2023-03-25 1 Smient
2023-03-25 1 Wulp
2023-03-25 1 Kuifeend
2023-03-25 1 Kokmeeuw
2023-03-25 1 Scholekster
2023-03-25 1 Wilde Eend
2023-03-25 1 Grutto
2023-03-25 1 Wintertaling
2023-03-25 1 Kluut
2023-03-25 1 Slobeend
2023-03-25 1 Krakeend
2023-03-25 1 Tureluur
2023-03-25 1 Kievit
2023-03-25 1 Brandgans
2023-03-25 1 Stormmeeuw
2023-03-25 1 Meerkoet

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144