Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Kemphaan
2022-07-01 1 Zwarte Ruiter
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 3 Kemphaan
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 1 Veldleeuwerik
2022-06-30 5 Kemphaan
2022-06-30 4 Fuut
2022-06-30 1 Kleine Plevier
2022-06-30 5 Kemphaan
2022-06-29 3 Kemphaan
2022-06-28 1 Grote Zilverreiger
2022-06-28 3 Kwartel
2022-06-28 1 Bosrietzanger
2022-06-28 1 Kwartel
2022-06-28 12 Veldleeuwerik
2022-06-28 1 Casarca
2022-06-28 1 Wulp
2022-06-28 1 Torenvalk

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144