Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-16 1 Lepelaar
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Kolgans
2024-06-16 1 Slobeend
2024-06-16 1 Tureluur
2024-06-16 1 Visdief
2024-06-16 1 Gierzwaluw
2024-06-16 1 Graspieper
2024-06-16 1 Kwartel
2024-06-16 1 Kolgans
2024-06-16 1 Gierzwaluw
2024-06-16 1 Visdief
2024-06-16 1 Tureluur
2024-06-16 1 Slobeend
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Graspieper
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144