Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-12-03 4 Slobeend
2020-12-03 1 Kievit
2020-12-03 1 Zwarte Kraai
2020-12-03 5 Wulp
2020-12-03 40 Kievit
2020-12-03 12 Bergeend
2020-12-03 40 Smient
2020-12-03 6 Krakeend
2020-12-03 14 Kleine Zwaan
2020-12-03 50 Wintertaling
2020-12-03 10 Kuifeend
2020-12-03 100 Smient
2020-12-03 2 Grote Mantelmeeuw
2020-12-03 15 Kokmeeuw
2020-12-03 10 Stormmeeuw
2020-12-03 4 Wilde Eend
2020-12-03 1 Grote Zilverreiger
2020-12-03 600 Goudplevier
2020-12-03 300 Smient
2020-12-03 1 Bonte Strandloper

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280080907758, 4.8014435877159585