Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 3 Kemphaan
2024-02-29 1 Brilduiker
2024-02-29 2 Lepelaar
2024-02-29 1 Havik
2024-02-28 1 Veldleeuwerik
2024-02-28 9 Kemphaan
2024-02-28 18 Bonte Strandloper
2024-02-28 1 Goudplevier
2024-02-28 1 Kievit
2024-02-28 1 Scholekster
2024-02-28 1 Wulp
2024-02-28 1 Smient
2024-02-28 1 Wintertaling
2024-02-28 1 Bergeend
2024-02-28 4 Kuifeend
2024-02-28 1 Buizerd
2024-02-28 1 Brandgans
2024-02-28 1 Kolgans
2024-02-28 1 Grauwe Gans
2024-02-28 1 Meerkoet

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144