Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 20 Brandgans
2023-09-24 9 Slobeend
2023-09-24 1 Watersnip
2023-09-24 1 Wilde Eend
2023-09-24 1 Tafeleend
2023-09-24 6 Bergeend
2023-09-24 60 Wintertaling
2023-09-24 50 Kievit
2023-09-24 1 Huiszwaluw
2023-09-24 1 Boerenzwaluw
2023-09-24 1 Vink
2023-09-24 1 Wilde Eend
2023-09-24 1 Buizerd
2023-09-24 3 Lepelaar
2023-09-24 1 Slobeend
2023-09-24 100 Wintertaling
2023-09-24 100 Smient
2023-09-24 50 Krakeend
2023-09-24 2 Tafeleend

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144