Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-20 6 Dodaars
2020-10-20 1 Groenpootruiter
2020-10-20 1 Kleine Zilverreiger
2020-10-20 2 Kleine Zwaan
2020-10-19 7 Kleine Zwaan
2020-10-19 1 Blauwe Reiger
2020-10-19 1 Torenvalk
2020-10-18 60 Smient
2020-10-18 1 Toendrarietgans
2020-10-18 1 Slechtvalk
2020-10-18 1 Toendrarietgans
2020-10-18 1 Wintertaling
2020-10-18 1 Grauwe Gans
2020-10-18 1 Kolgans
2020-10-18 1 Krakeend
2020-10-18 1 Slobeend
2020-10-18 1000 Smient
2020-10-18 8 Watersnip
2020-10-18 1 Slechtvalk
2020-10-18 1 Kolgans

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280080907758, 4.8014435877159585