Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 1 Bruine Kiekendief
2020-07-15 2 Lepelaar
2020-07-15 1 Grutto
2020-07-15 1 Kleine Plevier
2020-07-15 1 Tureluur
2020-07-15 1 Kemphaan
2020-07-15 1 Bontbekplevier
2020-07-15 1 Veldleeuwerik
2020-07-15 3 Witgat
2020-07-15 4 Kemphaan
2020-07-14 1 Witgat
2020-07-14 3 Veldleeuwerik
2020-07-14 2 Witgat
2020-07-14 1 Kleine Karekiet
2020-07-14 2 Kleine Plevier
2020-07-14 1 Scholekster
2020-07-14 1 Kleine Plevier
2020-07-14 1 Bergeend
2020-07-14 2 Kemphaan
2020-07-14 1 Witgat

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280080907758, 4.8014435877159585