Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Grote Zilverreiger
2022-11-27 1 Kievit
2022-11-27 1 Grote Mantelmeeuw
2022-11-27 1 Smient
2022-11-27 2 Kleine Zwaan
2022-11-27 30 Aalscholver
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 4 Kleine Zwaan
2022-11-27 2 Slobeend
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 10 Slobeend
2022-11-27 7 Kleine Zwaan
2022-11-27 1 Kemphaan
2022-11-27 1 Smelleken
2022-11-26 8 Kleine Zwaan
2022-11-26 1 Merel
2022-11-26 1 Koolmees
2022-11-26 2 Grauwe Gans
2022-11-26 1 Sperwer
2022-11-26 1 Graspieper

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280, 4.80144