Texel - De Staart - Vogelkijkpunt

Bij De Staart vindt u twee plasjes. Het gebied wordt bezocht door onder andere tureluur, grutto, kluut, grauwe gans en gele kwikstaarten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-14 1 Kleine Strandloper
2020-08-14 1 Kleine Plevier
2020-08-14 4 Oeverloper
2020-08-14 5 Kemphaan
2020-08-14 2 Zwarte Ooievaar
2020-08-14 1 Kleine Plevier
2020-08-14 1 Oeverloper
2020-08-14 13 Watersnip
2020-08-12 1 Kleine Strandloper
2020-08-12 120 Goudplevier
2020-08-11 1 Rietzanger
2020-08-11 1 Kuifeend
2020-08-11 2 Kleine Karekiet
2020-08-11 1 Spreeuw
2020-08-11 1 Aalscholver
2020-08-11 4 Kemphaan
2020-08-11 3 Grauwe Vliegenvanger
2020-08-11 1 Gierzwaluw
2020-08-11 1 Pimpelmees
2020-08-11 75 Goudplevier

Vanaf De Waal gaat u nabij de Bomendiek in noordelijke richting de Polderweg op. Na 600 meter gaat u op de t-splitsing linksaf, de Staart op. Na 1,5 km liggen de plasjes aan de linkerkant van de weg. U kunt in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.08280080907758, 4.8014435877159585