Texel - Minkewaal - Vogelkijkpunt

Minkewaal is een klein plasje gelegen aan de IJsdijk, ten zuiden van Wagejot en de IJzeren kaap. Interessant is de oeverzwaluwenwand welke beheert wordt door VWG Texel. Grutto, tureluur, bergeend en een enkele lepelaar zijn soorten die u hier in het voorjaar en in de zomer regelmatig tegenkomt.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Graspieper
2023-03-23 1 Wintertaling
2023-03-23 1 Brandgans
2023-03-23 1 Kokmeeuw
2023-03-23 1 Smient
2023-03-22 12 Grauwe Gans
2023-03-22 3 Kolgans
2023-03-22 25 Rotgans
2023-03-22 1 Wulp
2023-03-22 26 Kluut
2023-03-22 40 Smient
2023-03-22 2 Aalscholver
2023-03-22 1 Scholekster
2023-03-22 4 Brandgans
2023-03-22 30 Kokmeeuw
2023-03-22 150 Smient
2023-03-22 150 Rotgans
2023-03-22 6 Tureluur
2023-03-22 35 Kluut
2023-03-22 30 Wulp

Vanuit Oosterend volgt u de weg Nieuweschild tot aan de Waddendijk. Ga daar rechtsaf. Dit gedeelte van de dijk heet IJsdijk. 100 meter verderop, aan uw rechterhand, begint het plasje. Er is niet echt een parkeerplaats, maar u kunt uw auto in de berm parkeren.

Route via Google Maps

GPS 53.07244, 4.88557