Texel - Ottersaat - Vogelkijkpunt

Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 2 Wilde Zwaan
2023-03-23 1 Pimpelmees
2023-03-23 2 Bruine Kiekendief
2023-03-23 7 Kievit
2023-03-23 8 Grutto
2023-03-23 2 Grote Mantelmeeuw
2023-03-23 35 Brandgans
2023-03-23 15 Kolgans
2023-03-23 1 Eider
2023-03-23 1 Kluut
2023-03-23 1 Bontbekplevier
2023-03-23 1 Zwarte Ruiter
2023-03-23 1 Zwarte Zeekoet
2023-03-23 1 Zwartkopmeeuw
2023-03-22 1 Zwarte Ruiter
2023-03-22 6 Kuifeend
2023-03-22 4 Wintertaling
2023-03-22 2 Bergeend
2023-03-22 8 Grauwe Gans
2023-03-22 18 Brandgans

Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.

Route via Google Maps

GPS 53.05110, 4.86503