Texel - Ottersaat - Vogelkijkpunt

Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 83 Grutto
2022-07-01 7 Witgat
2022-07-01 16 Kemphaan
2022-07-01 2 Kleine Plevier
2022-06-30 42 Visdief
2022-06-30 8 Noordse Stern
2022-06-30 3 Kleine Plevier
2022-06-30 3 Brandgans
2022-06-30 1 Regenwulp
2022-06-30 12 Kemphaan
2022-06-30 1 Lepelaar
2022-06-30 35 Kievit
2022-06-30 1 Bruine Kiekendief
2022-06-30 1 Witgat
2022-06-30 3 Meerkoet
2022-06-30 1 Blauwe Reiger
2022-06-30 1 Grote Mantelmeeuw
2022-06-30 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-06-30 1 Kleine Plevier
2022-06-30 25 Kluut

Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.

Route via Google Maps

GPS 53.05110, 4.86503