Texel - Ottersaat - Vogelkijkpunt

Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 2 Grutto
2020-07-14 1 Scholekster
2020-07-14 4 Kemphaan
2020-07-14 3 Kievit
2020-07-14 1 Spreeuw
2020-07-14 1 Graspieper
2020-07-14 1 Scholekster
2020-07-14 2 Bergeend
2020-07-14 1 Grauwe Gans
2020-07-14 1 Blauwe Reiger
2020-07-14 1 Nijlgans
2020-07-14 1 Zwarte Kraai
2020-07-14 1 Tureluur
2020-07-14 1 Goudplevier
2020-07-14 1 Kokmeeuw
2020-07-14 1 Gele Kwikstaart
2020-07-14 1 Regenwulp
2020-07-14 4 Noordse Stern
2020-07-14 2 Dwergstern
2020-07-14 1 Oeverloper

Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.

Route via Google Maps

GPS 53.05110423585505, 4.865028264167009