Texel - Ottersaat - Vogelkijkpunt

Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 10 Kluut
2022-11-27 1 Zeekoet
2022-11-27 20 Watersnip
2022-11-27 50 Goudplevier
2022-11-27 1 Zwarte Ruiter
2022-11-27 1 Visarend
2022-11-27 1 Zeekoet
2022-11-27 1 Steenloper
2022-11-27 1 Smient
2022-11-27 1 Tureluur
2022-11-27 1 Kievit
2022-11-27 1 Slobeend
2022-11-27 1 Smient
2022-11-27 1 Bergeend
2022-11-27 15 Kluut
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 1 Torenvalk
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 1 Kleine Zilverreiger

Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.

Route via Google Maps

GPS 53.05110, 4.86503