Texel - Ottersaat - Vogelkijkpunt

Ottersaat is een plasje waarin altijd wat te zien valt. Vooral als eind mei hier op de eilandjes onder andere visdief, kluut, bontbekplevier en kokmeeuw honderden nesten bezetten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Zilvermeeuw
2024-06-17 1 Zwarte Kraai
2024-06-17 1 Blauwe Reiger
2024-06-17 1 Kokmeeuw
2024-06-17 1 Tureluur
2024-06-17 1 Grauwe Gans
2024-06-17 1 Kluut
2024-06-17 1 Wilde Eend
2024-06-17 1 Bergeend
2024-06-17 1 Scholekster
2024-06-17 1 Aalscholver
2024-06-17 1 Huiszwaluw
2024-06-17 1 Meerkoet
2024-06-17 12 Steenloper
2024-06-17 1 Visdief
2024-06-15 1 Aalscholver
2024-06-15 2 Kneu
2024-06-15 2 Noordse Stern
2024-06-15 4 Kluut
2024-06-15 1 Noordse Stern

Ottersaat is de eerste vogelplas die u tegenkomt als u vanuit Oudeschild langs de IJsdijk naar de noordkant van Texel rijdt. Een kilometer voorbij de haven ligt het aan de linkerkant van de weg. Er is een aantal kleine verharde parkeerplekjes in de zachte berm aangelegd.

Route via Google Maps

GPS 53.05110, 4.86503