Texel - Staatsbossen - Vogelkijkpunt

Bosgebied langs westkant eiland tussen Den Hoorn en De Koog. Diverse soorten roofvogels, Houtsnip, Fluiter, soms Vuurgoudhaan, Kruisbek

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Zwarte Wouw
2021-06-20 1 Zanglijster
2021-06-20 2 Boomvalk
2021-06-20 2 Oeverzwaluw
2021-06-20 1 Gekraagde Roodstaart
2021-06-20 1 Fluiter
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Houtsnip
2021-06-20 2 Boomvalk
2021-06-20 1 Winterkoning
2021-06-20 1 Grote Lijster
2021-06-20 1 Tjiftjaf
2021-06-20 1 Vink
2021-06-20 1 Boomkruiper
2021-06-20 1 Grote Bonte Specht
2021-06-20 1 Roodborst
2021-06-20 1 Zanglijster
2021-06-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-19 1 Nijlgans
2021-06-19 1 Winterkoning

GPS 53.05609, 4.73987