Texel - Horsmeertjes - Uitkijkpunt De Waterral

Dit uitkijkpunt biedt een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. U kunt er oa eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp zien.

Type Overig
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 1 Grauwe Gans
2022-01-21 1 Nijlgans
2022-01-21 1 Goudplevier
2022-01-21 1 Baardman
2022-01-21 1 Scholekster
2022-01-21 1 Tureluur
2022-01-21 1 Smient
2022-01-21 1 Kluut
2022-01-21 1 Bonte Strandloper
2022-01-21 1 Pijlstaart
2022-01-21 20 Kanoet
2022-01-21 1 Zilverplevier
2022-01-19 1 Middelste Zaagbek
2022-01-19 2 Bonte Strandloper
2022-01-19 50 Goudplevier
2022-01-19 1 Meerkoet
2022-01-19 1 Tafeleend
2022-01-19 1 Rosse Grutto
2022-01-19 1 Fuut
2022-01-19 1 Fazant

Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Vanaf dit punt kunt u naar het uitkijkpunt lopen en/of fietsen.

Route via Google Maps

GPS 53.00061, 4.74283