Texel - Horsmeertjes - Uitkijkpunt De Waterral

Dit uitkijkpunt biedt een mooi uitzicht op de Horsmeertjes. U kunt er oa eenden, meeuwen, blauwborst, rietvogels en roerdomp zien.

Type Overig
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Wulp
2021-09-24 1 Rotgans
2021-09-24 1 Grote Zilverreiger
2021-09-24 1 Tureluur
2021-09-24 1 Goudplevier
2021-09-24 1 Steenloper
2021-09-24 1 Bontbekplevier
2021-09-24 1 Tafeleend
2021-09-24 1 Dodaars
2021-09-24 1 Fuut
2021-09-24 1 Merel
2021-09-24 2 Grauwe Franjepoot
2021-09-24 1 Geoorde Fuut
2021-09-24 4 Pijlstaart
2021-09-24 10 Lepelaar
2021-09-24 2 Grutto
2021-09-24 150 Wulp
2021-09-24 100 Smient
2021-09-24 6 Watersnip
2021-09-24 20 Slobeend

Vanaf 't Horntje gaat u links de Molwerk op. Aan het einde van de Molwerk gaat u linksaf de Mokweg op. Rijdt door tot het einde totdat u aan de rechterkant parkeerplaatsen ziet. Vanaf dit punt kunt u naar het uitkijkpunt lopen en/of fietsen.

Route via Google Maps

GPS 53.00061, 4.74283