Texel - Hoge Berg - Vogelkijkpunt

De Hoge Berg is het hoogste punt van een keileembult op het eiland Texel. De heuvel is 15 meter hoog en ligt tussen de dorpen Den Burg en Oudeschild. Hij is ontstaan tijdens een van de ijstijden, het Saale-glaciaal, de periode waarin ook het eiland Wieringen en Gaasterland zijn ontstaan. Ondanks de geringe hoogte is de heuvel goed zichtbaar vanaf Den Helder en Wieringen en is er vanaf de top een weids uitzicht rondom. De Hoge Berg is een landschapsreservaat dat wordt beschermd als nationaal landschap en beheerd wordt door Vereniging Natuurmonumenten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-30 1 Braamsluiper
2022-06-30 1 Appelvink
2022-06-30 1 Grote Stern
2022-06-30 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-06-29 1 Witgat
2022-06-28 2 Grote Stern
2022-06-28 1 Witgat
2022-06-28 2 Witgat
2022-06-28 1 Spotvogel
2022-06-28 5 Boerenzwaluw
2022-06-28 2 Witte Kwikstaart
2022-06-28 11 Gierzwaluw
2022-06-28 5 Spreeuw
2022-06-28 15 Huismus
2022-06-28 2 Putter
2022-06-28 1 Torenvalk
2022-06-28 1 Kruisbek
2022-06-28 2 Scholekster
2022-06-28 2 Huiszwaluw

GPS 53.04051, 4.82506