Texel - Hoge Berg - Vogelkijkpunt

De Hoge Berg is het hoogste punt van een keileembult op het eiland Texel. De heuvel is 15 meter hoog en ligt tussen de dorpen Den Burg en Oudeschild. Hij is ontstaan tijdens een van de ijstijden, het Saale-glaciaal, de periode waarin ook het eiland Wieringen en Gaasterland zijn ontstaan. Ondanks de geringe hoogte is de heuvel goed zichtbaar vanaf Den Helder en Wieringen en is er vanaf de top een weids uitzicht rondom. De Hoge Berg is een landschapsreservaat dat wordt beschermd als nationaal landschap en beheerd wordt door Vereniging Natuurmonumenten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Zwarte Rotgans
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 1 Heggenmus
2023-03-21 1 Groenling
2023-03-21 64 Koperwiek
2023-03-21 1 Roek
2023-03-21 1 Vuurgoudhaan
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 2 Kramsvogel
2023-03-21 6 Kauw
2023-03-21 1 Grote Bonte Specht
2023-03-21 1 Scholekster
2023-03-19 8 Scholekster
2023-03-19 2 Tjiftjaf
2023-03-19 1 Grote Zilverreiger
2023-03-19 40 Koperwiek
2023-03-19 1 Tjiftjaf
2023-03-19 1 Gaai
2023-03-19 11 Huismus
2023-03-19 1 Grote Bonte Specht

GPS 53.04051, 4.82506