Texel - Hoge Berg - Vogelkijkpunt

De Hoge Berg is het hoogste punt van een keileembult op het eiland Texel. De heuvel is 15 meter hoog en ligt tussen de dorpen Den Burg en Oudeschild. Hij is ontstaan tijdens een van de ijstijden, het Saale-glaciaal, de periode waarin ook het eiland Wieringen en Gaasterland zijn ontstaan. Ondanks de geringe hoogte is de heuvel goed zichtbaar vanaf Den Helder en Wieringen en is er vanaf de top een weids uitzicht rondom. De Hoge Berg is een landschapsreservaat dat wordt beschermd als nationaal landschap en beheerd wordt door Vereniging Natuurmonumenten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Waterral
2024-02-29 1 Zanglijster
2024-02-27 1 Havik
2024-02-26 400 Kolgans
2024-02-26 2 Grote Canadese Gans
2024-02-26 2 Nijlgans
2024-02-26 50 Brandgans
2024-02-26 5 Kleine Mantelmeeuw
2024-02-26 4 Kneu
2024-02-25 1 Witte Kwikstaart
2024-02-24 1 Vink
2024-02-24 1 Rotgans
2024-02-22 150 Rotgans
2024-02-20 4 Holenduif
2024-02-20 1 Rotgans
2024-02-20 1 Blauwe Reiger
2024-02-20 1 Grauwe Gans
2024-02-20 1 Koolmees
2024-02-20 1 Vink
2024-02-20 1 Winterkoning

GPS 53.04051, 4.82506