Texel - Hoge Berg - Vogelkijkpunt

De Hoge Berg is het hoogste punt van een keileembult op het eiland Texel. De heuvel is 15 meter hoog en ligt tussen de dorpen Den Burg en Oudeschild. Hij is ontstaan tijdens een van de ijstijden, het Saale-glaciaal, de periode waarin ook het eiland Wieringen en Gaasterland zijn ontstaan. Ondanks de geringe hoogte is de heuvel goed zichtbaar vanaf Den Helder en Wieringen en is er vanaf de top een weids uitzicht rondom. De Hoge Berg is een landschapsreservaat dat wordt beschermd als nationaal landschap en beheerd wordt door Vereniging Natuurmonumenten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-16 1 Blauwe Reiger
2024-06-16 1 Bruine Kiekendief
2024-06-16 1 Scholekster
2024-06-16 1 Kneu
2024-06-16 13 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-16 2 Graspieper
2024-06-16 1 Buizerd
2024-06-13 1 Kievit
2024-06-13 4 Wulp
2024-06-09 1 Fuut
2024-06-08 1 Lepelaar
2024-06-07 1 Spotvogel
2024-06-07 2 Zwartkopmeeuw
2024-06-06 1 Vogel onbekend
2024-06-06 1 Vogel onbekend
2024-06-05 1 Graspieper
2024-06-02 1 Meerkoet
2024-06-02 1 Spotvogel
2024-06-01 1 Merel
2024-06-01 1 Witte Kwikstaart

GPS 53.04051, 4.82506