Texel - Hoge Berg - Vogelkijkpunt

De Hoge Berg is het hoogste punt van een keileembult op het eiland Texel. De heuvel is 15 meter hoog en ligt tussen de dorpen Den Burg en Oudeschild. Hij is ontstaan tijdens een van de ijstijden, het Saale-glaciaal, de periode waarin ook het eiland Wieringen en Gaasterland zijn ontstaan. Ondanks de geringe hoogte is de heuvel goed zichtbaar vanaf Den Helder en Wieringen en is er vanaf de top een weids uitzicht rondom. De Hoge Berg is een landschapsreservaat dat wordt beschermd als nationaal landschap en beheerd wordt door Vereniging Natuurmonumenten.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 1 Roodborst
2022-11-27 5 Merel
2022-11-27 1 Vink
2022-11-27 1 Ekster
2022-11-27 1 Sperwer
2022-11-26 1 Goudplevier
2022-11-26 1 Spreeuw
2022-11-26 4 Vink
2022-11-26 4 Ekster
2022-11-26 1 Heggenmus
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-25 1 Vuurgoudhaan
2022-11-25 1 Zanglijster
2022-11-25 2 Kneu
2022-11-25 1 Grote Gele Kwikstaart
2022-11-24 2 Noordse Kauw
2022-11-24 2 Scholekster
2022-11-24 1 Kievit
2022-11-24 1 Blauwe Reiger
2022-11-24 1 Stormmeeuw

GPS 53.04051, 4.82506