Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Kluut
2023-03-23 1 Bontbekplevier
2023-03-23 1 Zwarte Ruiter
2023-03-23 1 Zwartkopmeeuw
2023-03-22 2 Veldleeuwerik
2023-03-22 1 Zwarte Ruiter
2023-03-22 1 Dodaars
2023-03-22 2 Fuut
2023-03-22 2 Tafeleend
2023-03-22 6 Kuifeend
2023-03-22 4 Wintertaling
2023-03-22 2 Bergeend
2023-03-22 8 Grauwe Gans
2023-03-22 18 Brandgans
2023-03-22 6 Grutto
2023-03-22 4 Bergeend
2023-03-22 2 Scholekster
2023-03-22 1 Meerkoet
2023-03-22 1 Grauwe Gans
2023-03-22 2 Nijlgans

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05493, 4.86130