Texel - Dijkmanshuizen - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 1 Buizerd
2020-07-12 9 Bergeend
2020-07-12 1 Blauwe Reiger
2020-07-12 1 Grutto
2020-07-12 2 Kemphaan
2020-07-12 4 Noordse Stern
2020-07-12 2 Dwergstern
2020-07-12 1 Visdief
2020-07-12 1 Brandgans
2020-07-12 1 Dwergstern
2020-07-12 2 Goudplevier
2020-07-11 18 Noordse Stern
2020-07-11 85 Visdief
2020-07-11 2 Dwergstern
2020-07-11 1 Oeverloper
2020-07-11 1 Goudplevier
2020-07-11 2 Kemphaan
2020-07-11 1 Graspieper
2020-07-11 3 Kemphaan
2020-07-11 2 Regenwulp

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05492500747651, 4.861298480364688