Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 10 Kluut
2022-11-27 1 Koereiger
2022-11-27 1 Koereiger
2022-11-27 20 Watersnip
2022-11-27 50 Goudplevier
2022-11-27 1 Zwarte Ruiter
2022-11-27 1 Visarend
2022-11-27 1 Meerkoet
2022-11-27 1 Wulp
2022-11-27 7 Kolgans
2022-11-27 1 Spreeuw
2022-11-27 1 Tureluur
2022-11-27 1 Kievit
2022-11-27 1 Slobeend
2022-11-27 1 Smient
2022-11-27 1 Bergeend
2022-11-27 15 Kluut
2022-11-27 1 Wilde Eend
2022-11-27 1 Wintertaling
2022-11-27 1 Torenvalk

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05493, 4.86130