Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-24 1 Lepelaar
2021-09-24 19 Aalscholver
2021-09-24 2 Knobbelzwaan
2021-09-24 6 Lepelaar
2021-09-24 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-09-24 1 Smient
2021-09-24 1 Kievit
2021-09-24 1 Meerkoet
2021-09-24 1 Grauwe Gans
2021-09-24 1 Dodaars
2021-09-24 1 Brandgans
2021-09-24 1 Knobbelzwaan
2021-09-24 1 Meerkoet
2021-09-24 1 Zilvermeeuw
2021-09-24 1 Lepelaar
2021-09-24 1 Slobeend
2021-09-24 1 Grote Mantelmeeuw
2021-09-24 1 Wintertaling
2021-09-24 1 Wulp
2021-09-24 1 Smient

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05493, 4.86130