Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 1 Meerkoet
2024-02-29 5 Kolgans
2024-02-29 1 Spreeuw
2024-02-29 1 Grauwe Gans
2024-02-29 300 Rotgans
2024-02-29 1 Nijlgans
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 1 Scholekster
2024-02-29 1 Kokmeeuw
2024-02-29 40 Brandgans
2024-02-29 1 Watersnip
2024-02-29 3 Steenloper
2024-02-29 1 Smient
2024-02-29 6 Wintertaling
2024-02-29 1 Rotgans
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 1 Scholekster
2024-02-29 1 Stormmeeuw
2024-02-29 2 Zilvermeeuw
2024-02-29 1 Tureluur

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05493, 4.86130