Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 1 Dwergstern
2021-04-13 2 Kluut
2021-04-13 1 Steenloper
2021-04-13 1 Kuifeend
2021-04-13 1 Lepelaar
2021-04-13 1 Torenvalk
2021-04-13 1 Lepelaar
2021-04-13 1 Watersnip
2021-04-13 6 Kluut
2021-04-13 4 Grutto
2021-04-13 20 Wintertaling
2021-04-13 6 Tureluur
2021-04-13 2 Grote Mantelmeeuw
2021-04-13 1 Bontbekplevier
2021-04-13 4 Steenloper
2021-04-13 1 Lepelaar
2021-04-13 1 Dwergstern
2021-04-13 1 Kuifeend
2021-04-13 1 Dwergstern
2021-04-13 1 Bruine Kiekendief

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05492500747651, 4.861298480364688