Texel - Dijkmanshuizen - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 45 Watersnip
2019-10-18 1 Temmincks Strandloper
2019-10-18 15 Slobeend
2019-10-18 25 Smient
2019-10-18 20 Watersnip
2019-10-17 1 Slechtvalk
2019-10-17 1 Roodborsttapuit
2019-10-17 1 Buizerd
2019-10-17 6 Kolgans
2019-10-17 35 Watersnip
2019-10-17 1 Slechtvalk
2019-10-17 50 Kievit
2019-10-17 35 Watersnip
2019-10-17 1 Temmincks Strandloper
2019-10-17 33 Watersnip
2019-10-17 1 Blauwe Kiekendief
2019-10-17 1 Paapje
2019-10-17 1 Smelleken
2019-10-16 1 Aalscholver
2019-10-16 1 Kleine Mantelmeeuw

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05492500747651, 4.861298480364688