Texel - Dijkmanshuizen - De Wilster - Vogelkijkhut

Vanuit de hut heeft u zicht op een gebied met plassen en stukken weiland. 's Zomers kunt u hier visdief en dwergstern zien, of de kemphaan. In de winter verblijft de slechtvalk hier regelmatig.

Type Hut
Beheerder VWG Texel
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Zilvermeeuw
2024-06-17 1 Zwarte Kraai
2024-06-17 1 Blauwe Reiger
2024-06-17 1 Kokmeeuw
2024-06-17 1 Tureluur
2024-06-17 1 Grauwe Gans
2024-06-17 1 Kluut
2024-06-17 1 Wilde Eend
2024-06-17 1 Bergeend
2024-06-17 1 Scholekster
2024-06-17 1 Aalscholver
2024-06-17 1 Huiszwaluw
2024-06-17 1 Meerkoet
2024-06-17 12 Steenloper
2024-06-17 1 Visdief
2024-06-15 1 Aalscholver
2024-06-15 2 Kneu
2024-06-15 2 Noordse Stern
2024-06-15 4 Kluut
2024-06-15 1 Noordse Stern

Vanaf de weg Otterstraat is de hut te zien. Parkeer de auto langs de kant van de weg op het gras, loop het bruggetje over en ga door het weiland.

Route via Google Maps

GPS 53.05493, 4.86130