Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 70 Wintertaling
2023-12-01 1 Jan-van-gent
2023-12-01 6 Roodkeelduiker
2023-12-01 18 Drieteenstrandloper
2023-11-28 1 Spreeuw
2023-11-28 1 Vink
2023-11-28 1 Fazant
2023-11-28 1 Fazant
2023-11-25 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-25 1 Goudplevier
2023-11-25 1 Kramsvogel
2023-11-25 1 Kemphaan
2023-11-20 1 Waterral
2023-11-18 25 Sneeuwgors
2023-11-18 35 Kolgans
2023-11-18 4 Kramsvogel
2023-11-18 2 Koolmees
2023-11-18 6 Merel
2023-11-18 1 Roodborst
2023-11-18 2 Heggenmus

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574