Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Fazant
2023-06-05 2 Nijlgans
2023-06-04 1 Spotvogel
2023-06-04 1 Tuinfluiter
2023-06-04 1 Wintertaling
2023-06-04 1 Kleine Barmsijs
2023-06-04 1 Boomleeuwerik
2023-06-04 1 Nachtegaal
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 2 Fazant
2023-06-04 1 Wulp
2023-06-04 1 Fitis
2023-06-04 3 Stormmeeuw
2023-06-04 2 Kauw
2023-06-04 3 Ekster
2023-06-04 1 Buizerd
2023-06-04 1 Heggenmus
2023-06-04 1 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Blauwborst

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574