Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 5 Oeverzwaluw
2022-05-18 1 Witte Kwikstaart
2022-05-18 5 Wulp
2022-05-18 1 Grasmus
2022-05-18 2 Drieteenstrandloper
2022-05-18 2 Grauwe Vliegenvanger
2022-05-18 2 Boomleeuwerik
2022-05-17 2 Wulp
2022-05-17 1 Fitis
2022-05-17 1 Zanglijster
2022-05-17 1 Wulp
2022-05-17 1 Torenvalk
2022-05-17 1 Torenvalk
2022-05-17 26 Drieteenstrandloper
2022-05-17 1 Bruine Kiekendief
2022-05-17 1 Cetti's Zanger
2022-05-17 1 Witte Kwikstaart
2022-05-17 1 Grutto
2022-05-17 1 Blauwborst
2022-05-17 1 Torenvalk

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574