Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Sijs
2022-10-07 1 Bladkoning
2022-10-07 1 Keep
2022-10-07 1 Paapje
2022-10-07 1 Roodborsttapuit
2022-10-07 1 Grote Bonte Specht
2022-10-07 2 Kleine Mantelmeeuw
2022-10-07 1 Sijs
2022-10-07 1 Bladkoning
2022-10-07 1 Keep
2022-10-07 1 Paapje
2022-10-07 1 Roodborsttapuit
2022-10-07 1 Grote Bonte Specht
2022-10-07 2 Kleine Mantelmeeuw
2022-10-07 1 Wintertaling
2022-10-06 2 Graspieper
2022-10-06 1 Paapje
2022-10-06 1 Grote Mantelmeeuw
2022-10-06 20 Spreeuw
2022-10-06 1 Roodborsttapuit

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574