Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Holenduif
2021-06-20 1 Zilvermeeuw
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 1 Torenvalk
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Graspieper
2021-06-20 1 Lepelaar
2021-06-20 1 Blauwe Reiger
2021-06-20 1 Tureluur
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 3 Wintertaling
2021-06-20 5 Grote Zilverreiger
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Roodborst
2021-06-20 5 Meerkoet
2021-06-20 1 Grutto
2021-06-20 1 Grote Zilverreiger
2021-06-20 2 Fazant
2021-06-20 1 Bosrietzanger
2021-06-20 1 Kneu

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574