Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 1 Braamsluiper
2020-07-14 1 Kleine Zilverreiger
2020-07-14 2 Putter
2020-07-14 1 Torenvalk
2020-07-14 1 Aalscholver
2020-07-14 1 Winterkoning
2020-07-14 2 Nijlgans
2020-07-14 1 Rietgors
2020-07-14 2 Roodborsttapuit
2020-07-14 1 Koolmees
2020-07-14 2 Merel
2020-07-14 1 Grasmus
2020-07-14 1 Ekster
2020-07-14 1 Winterkoning
2020-07-13 1 Blauwe Reiger
2020-07-13 1 Kleine Zilverreiger
2020-07-08 1 Kneu
2020-07-08 1 Kneu
2020-07-08 1 Buizerd
2020-07-08 1 Braamsluiper

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.119534429883664, 4.785741345243387