Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-25 1 Winterkoning
2021-11-25 3 Vink
2021-11-25 2 Goudhaan
2021-11-25 1 Siberische Tjiftjaf
2021-11-25 1 Boomleeuwerik
2021-11-25 1 Havik
2021-11-20 2 Watersnip
2021-11-20 1 Buizerd
2021-11-20 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-20 1 Boomleeuwerik
2021-11-17 12 Drieteenstrandloper
2021-11-17 3 Zeekoet
2021-11-14 1 Waterral
2021-11-14 5 Staartmees
2021-11-14 1 Brilduiker
2021-11-14 3 Dodaars
2021-11-14 1 Bruine Kiekendief
2021-11-14 1 Waterral
2021-11-13 1 Waterral
2021-11-13 1 Torenvalk

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574