Texel - De Muy - Uitkijkpunt

In De Muy vindt u duinen met enkele plassen. Lepelaars broeden hier. De grassige duinen worden afgewisseld met duindoornstruwelen, alwaar verschillende zangvogels zich in thuis voelen.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Ivm het broedseizoen is deze plek van 1 maart t/m 1 augustus niet te bezoeken
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-31 1 Houtsnip
2023-01-28 1 Winterkoning
2023-01-28 1 Merel
2023-01-28 1 Merel
2023-01-28 1 Heggenmus
2023-01-28 3 Huismus
2023-01-28 3 Huismus
2023-01-28 2 Koolmees
2023-01-25 1 Grote Zilverreiger
2023-01-25 300 Kolgans
2023-01-24 9 Wilde Eend
2023-01-24 1 Smient
2023-01-24 1 Smient
2023-01-24 1 Winterkoning
2023-01-24 1 Bergeend
2023-01-24 9 Wilde Eend
2023-01-24 13 Grauwe Gans
2023-01-23 1 Waterral
2023-01-23 3 Vuurgoudhaan
2023-01-23 1 Krakeend

Aan het einde van de Muyweg is een parkeerplaats. Via de gemarkeerde wandelroute komt u na enkele kilometers langs het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 53.11953, 4.78574