Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 1 Rosse Grutto
2018-02-22 2 Kleine Zilverreiger
2018-02-19 3 Knobbelzwaan
2018-02-19 3 Knobbelzwaan
2018-02-19 1 Witbuikrotgans
2018-02-19 1 Witbuikrotgans
2018-02-19 50 Kluut
2018-02-18 3 Lepelaar
2018-02-18 3 Bonte Strandloper
2018-02-18 1 Rosse Grutto
2018-02-18 6 Stormmeeuw
2018-02-18 1 Lepelaar
2018-02-18 9 Zilvermeeuw
2018-02-18 2 Lepelaar
2018-02-18 1 Smelleken
2018-02-17 3 Bergeend
2018-02-17 1 Zilvermeeuw
2018-02-17 3 Scholekster
2018-02-17 28 Kluut
2018-02-17 30 Wintertaling

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.08957522090571, 4.89946352820455