Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 1 Lepelaar
2020-07-14 40 Kauw
2020-07-14 3 Kluut
2020-07-14 7 Kauw
2020-07-14 1 Zilvermeeuw
2020-07-14 1 Stormmeeuw
2020-07-14 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-13 15 Kluut
2020-07-12 20 Grote Stern
2020-07-12 2 Kluut
2020-07-12 1 Lepelaar
2020-07-12 2 Regenwulp
2020-07-12 1 Bruine Kiekendief
2020-07-12 20 Gierzwaluw
2020-07-12 1 Grasmus
2020-07-12 1 Waterral
2020-07-11 1 Fitis
2020-07-11 1 Torenvalk
2020-07-11 1 Bruine Kiekendief
2020-07-11 1 Bruine Kiekendief

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.08957522090571, 4.89946352820455