Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Spreeuw
2022-05-19 12 Huiszwaluw
2022-05-18 400 Grote Stern
2022-05-18 4 Kluut
2022-05-18 500 Grote Stern
2022-05-18 1 Goudplevier
2022-05-18 1 Middelste Zaagbek
2022-05-17 1 Zilverplevier
2022-05-17 500 Grote Stern
2022-05-17 500 Grote Stern
2022-05-17 1 Zilverplevier
2022-05-17 3 Kluut
2022-05-17 2 Scholekster
2022-05-17 1 Visdief
2022-05-17 1 Kluut
2022-05-17 2 Bergeend
2022-05-17 1 Bruine Kiekendief
2022-05-17 1 Grote Stern
2022-05-17 50 Huismus
2022-05-17 1 Putter

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.08958, 4.89946