Texel - Wagejot - Vogelkijkpunt

Wagejot is een langgerekte plas die is ontstaan toen in de zeventig jaren van de vorige eeuw een nieuwe dijk werd aangelegd en daarbij een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Tussen de dijken ligt deze plas met een lengte van 1100 meter en een maximale breedte van 175 meter. Kluut, bontbekplevier, visdief, bergeend en kokmeeuw broeden hier. Rosse grutto's rusten op de slikken.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-22 1 Scholekster
2023-09-22 1 Eider
2023-09-22 1 Zilvermeeuw
2023-09-22 1 Middelste Zaagbek
2023-09-22 1 Bonte Strandloper
2023-09-22 1 Tapuit
2023-09-22 2 Gele Kwikstaart
2023-09-22 6 Pijlstaart
2023-09-22 4 Smient
2023-09-22 1 Zwartkop
2023-09-22 350 Goudplevier
2023-09-21 4 Pijlstaart
2023-09-21 1 Bladkoning
2023-09-21 25 Goudplevier
2023-09-21 5 Watersnip
2023-09-21 2 Zwartkop
2023-09-21 1 Watersnip
2023-09-21 1 Torenvalk
2023-09-21 2 Goudhaan
2023-09-21 1000 Goudplevier

Vanuit Oosterend neemt u de weg van Oostkaap naar de Waddendijk. Bij de dijk gaat u linksaf, de Lancasterdijk op. 600 meter verderop begint Wagejot. Vanuit het dorp Oost gaat u a via de Loswal naar de dijk. Bij de dijk slaat u rechtsaf, de Lancasterdijk op. 500 meter verderop begint Wagejot.

Route via Google Maps

GPS 53.08958, 4.89946