Texel - Waal en Burgerdijkje - Vogelkijkpunt

Fietspad met hagen, goed voor diverse zangvogels

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Grauwe Gans
2024-03-02 1 Havik
2024-03-02 4 Buizerd
2024-03-01 1 Veldleeuwerik
2024-03-01 1 Grauwe Gans
2024-03-01 1 Spreeuw
2024-03-01 2 Aalscholver
2024-03-01 2 Nijlgans
2024-03-01 1 Witte Kwikstaart
2024-03-01 2 Scholekster
2024-03-01 1 Fuut
2024-03-01 2 Graspieper
2024-03-01 1 Veldleeuwerik
2024-02-29 2 Witte Kwikstaart
2024-02-28 1 Brandgans
2024-02-28 1 Kolgans
2024-02-28 1 Grauwe Gans
2024-02-28 1 Havik
2024-02-28 1 Fuut
2024-02-28 2 Witte Kwikstaart

GPS 53.09455, 4.78987