Texel - Waal en Burgerdijkje - Vogelkijkpunt

Fietspad met hagen, goed voor diverse zangvogels

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-19 1 Graspieper
2021-06-19 2 Bergeend
2021-06-19 2 Nijlgans
2021-06-19 3 Koolmees
2021-06-19 1 Kluut
2021-06-18 1 Buizerd
2021-06-18 1 Veldleeuwerik
2021-06-18 1 Kuifeend
2021-06-18 1 Scholekster
2021-06-18 1 Bergeend
2021-06-18 1 Kuifeend
2021-06-18 1 Wintertaling
2021-06-18 1 Kleine Plevier
2021-06-18 1 Kokmeeuw
2021-06-18 1 Zilvermeeuw
2021-06-18 1 Torenvalk
2021-06-17 1 Torenvalk
2021-06-17 1 Scholekster
2021-06-17 1 Veldleeuwerik
2021-06-17 1 Stormmeeuw

GPS 53.09455, 4.78987