Texel - Waal en Burgerdijkje - Vogelkijkpunt

Fietspad met hagen, goed voor diverse zangvogels

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-21 1 Merel
2023-03-21 1 Koolmees
2023-03-21 1 Grote Zilverreiger
2023-03-21 1 Grauwe Gans
2023-03-21 1 Grote Mantelmeeuw
2023-03-21 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-19 1 Grote Zilverreiger
2023-03-19 6 Grauwe Gans
2023-03-19 12 Brandgans
2023-03-19 40 Kolgans
2023-03-19 2 Wilde Eend
2023-03-19 3 Kievit
2023-03-19 2 Scholekster
2023-03-19 20 Kuifeend
2023-03-19 4 Bergeend
2023-03-19 6 Slobeend
2023-03-19 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-19 1 Aalscholver
2023-03-19 2 Zwarte Kraai
2023-03-19 1 Sperwer

GPS 53.09455, 4.78987