Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Grauwe Vliegenvanger
2021-06-19 1 Spotvogel
2021-06-19 1 Graspieper
2021-06-19 2 Bergeend
2021-06-19 2 Nijlgans
2021-06-19 3 Koolmees
2021-06-19 1 Winterkoning
2021-06-19 1 Witte Kwikstaart
2021-06-19 1 Kluut
2021-06-18 1 Buizerd
2021-06-18 1 Veldleeuwerik
2021-06-18 1 Kuifeend
2021-06-18 1 Scholekster
2021-06-18 1 Bergeend
2021-06-18 1 Kuifeend
2021-06-18 1 Wintertaling
2021-06-18 1 Kleine Plevier
2021-06-18 1 Kokmeeuw
2021-06-18 1 Zilvermeeuw
2021-06-18 1 Torenvalk

GPS 53.09290, 4.80776