Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-01 1 Zwarte Roodstaart
2023-11-30 1 Roodborst
2023-11-29 1 Torenvalk
2023-11-29 1 Roodborsttapuit
2023-11-29 6 Kramsvogel
2023-11-29 2 Watersnip
2023-11-29 6 Wulp
2023-11-29 1 Pimpelmees
2023-11-29 10 Kolgans
2023-11-29 1 Zilvermeeuw
2023-11-29 1 Zwarte Kraai
2023-11-29 20 Spreeuw
2023-11-29 1 Merel
2023-11-29 1 Roodborst
2023-11-29 3 Kuifeend
2023-11-29 2 Kleine Zwaan
2023-11-28 1 Bruine Kiekendief
2023-11-28 1 Smient
2023-11-28 1 Kolgans
2023-11-28 1 Grauwe Gans

GPS 53.09290, 4.80776