Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Grote Zaagbek
2021-11-29 1 Kievit
2021-11-29 70 Smient
2021-11-29 1 Wintertaling
2021-11-29 9 Toendrarietgans
2021-11-29 1 Kolgans
2021-11-29 1 Brandgans
2021-11-28 1 Torenvalk
2021-11-28 1 Kneu
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-28 1200 Smient
2021-11-28 300 Kievit
2021-11-28 600 Goudplevier
2021-11-28 1 Grote Zaagbek
2021-11-27 1 Grote Zaagbek
2021-11-27 1 Zwarte Ruiter
2021-11-27 1 Grote Zaagbek
2021-11-27 1 Zwarte Ruiter
2021-11-27 6 Kleine Zwaan

GPS 53.09290, 4.80776