Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 1 Fuut
2023-06-04 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 1 Witte Kwikstaart
2023-06-03 1 Gele Kwikstaart
2023-06-03 1 Witte Kwikstaart
2023-06-03 1 Gele Kwikstaart
2023-06-03 2 Witte Kwikstaart
2023-06-03 1 Gele Kwikstaart
2023-06-03 1 Oeverzwaluw
2023-06-03 1 Tureluur
2023-06-03 1 Kievit
2023-06-03 1 Huismus
2023-06-03 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 1 Lepelaar
2023-06-03 1 Rosse Grutto
2023-06-03 1 Oeverloper
2023-06-03 2 Kuifeend
2023-06-03 1 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Oeverloper
2023-06-03 1 Boerenzwaluw

GPS 53.09290, 4.80776