Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Tureluur
2022-05-19 1 Kleine Plevier
2022-05-19 1 Witte Kwikstaart
2022-05-19 1 Fitis
2022-05-19 1 Veldleeuwerik
2022-05-19 1 Boerenzwaluw
2022-05-19 1 Zwartkop
2022-05-19 20 Grauwe Gans
2022-05-19 4 Kievit
2022-05-19 1 Veldleeuwerik
2022-05-19 1 Bruine Kiekendief
2022-05-19 1 Holenduif
2022-05-19 1 Oeverzwaluw
2022-05-19 1 Graspieper
2022-05-19 1 Temmincks Strandloper
2022-05-19 2 Nijlgans
2022-05-18 1 Veldleeuwerik
2022-05-18 1 Graspieper
2022-05-18 1 Lepelaar
2022-05-18 1 Veldleeuwerik

GPS 53.09290, 4.80776