Texel - Nieuwlanderweg - Vogelkijkpunt

Natte weilanden. Weidevogels, Grauwe Gans, in voorjaar diverse soorten steltlopers (Temmincks Strandloper), in najaar/winter ganzen, eenden, Slechtvalk.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-17 1 Lepelaar
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Tapuit
2024-04-17 3 Lepelaar
2024-04-17 1 Blauwe Reiger
2024-04-17 1 Blauwe Reiger
2024-04-17 1 Gele Kwikstaart
2024-04-17 1 Tapuit
2024-04-17 1 Wulp
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Gele Kwikstaart
2024-04-17 2 Graspieper
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Tapuit
2024-04-17 1 Grote Zilverreiger
2024-04-17 1 Bruine Kiekendief
2024-04-17 1 Tjiftjaf
2024-04-17 2 Krakeend
2024-04-17 1 Buizerd
2024-04-17 1 Zwartkop

GPS 53.09290, 4.80776