Texel - Zandkes - Vogelkijkgebied

Net zoals Wagejot en Minkewaal is De Zandkes ontstaan doordat bij het aanleggen van een nieuwe dijk, een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Ook hier is de oude dijk blijven staan en tussen deze dijk en de nieuwe dijk ontstond een plassengebied. Aan de noord- en zuidkant kunt u de nieuwe dijk op. Aan de binnenkant komt u in de luwte tussen de dijken. Het pad slingert langs de nieuwe dijk en biedt steeds nieuwe doorkijkjes op plasjes en riet. Overal valt wel wat waar te nemen.Het gebied is ongeveer 800 bij 400 meter. Kluut, lepelaar, fuut en zomertaling zijn hier te zien. De veeroosters, die aan de binnenkant van de dijk lagen, zijn inmiddels verwijderd. Hierdoor is het voor rolstoelgebruikers nu ook mogelijk het gebied te betreden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 2 Wilde Zwaan
2023-03-23 2 Wilde Zwaan
2023-03-23 1 Eider
2023-03-23 1 Graspieper
2023-03-23 1 Wintertaling
2023-03-23 1 Brandgans
2023-03-23 1 Kokmeeuw
2023-03-23 1 Smient
2023-03-23 1 Kluut
2023-03-23 1 Zwarte Ruiter
2023-03-22 12 Grauwe Gans
2023-03-22 4 Wilde Zwaan
2023-03-22 2 Aalscholver
2023-03-22 1 Scholekster
2023-03-22 4 Brandgans
2023-03-22 1 Zwarte Ruiter
2023-03-22 1 Dodaars
2023-03-22 2 Fuut
2023-03-22 2 Tafeleend
2023-03-22 4 Wilde Zwaan

De Zandkes ligt direct ten zuiden van Minkewaal. Vanuit Oosterend volgt u de weg Nieuweschild tot aan de Waddendijk. Daar gaat u rechtsaf. Dit gedeelte van de dijk heet IJsdijk. 300 meter verder, aan uw linkerhand, kunt u lopend of fietsend de dijk op. Bent u met de auto, dan kunt u beter een kilometer verder rijden, waar u de auto kunt parkeren aan de zuidkant van de plas. Hier kunt u ook de dijk op. Vanuit Oudeschild neemt u aan de noordkant van de haven de IJsdijk. Na 3 km komt u op de kruising met Dijkmanshuizen. Links op de parkeerplaats kunt u uw auto kwijt. Hier kunt u lopend of fietsend de dijk op. U staat nu aan de zuidkant van De Zandkes.

Route via Google Maps

GPS 53.06505, 4.87144