Texel - Zandkes - Vogelkijkgebied

Net zoals Wagejot en Minkewaal is De Zandkes ontstaan doordat bij het aanleggen van een nieuwe dijk, een bocht in de oude dijk werd afgesneden. Ook hier is de oude dijk blijven staan en tussen deze dijk en de nieuwe dijk ontstond een plassengebied. Aan de noord- en zuidkant kunt u de nieuwe dijk op. Aan de binnenkant komt u in de luwte tussen de dijken. Het pad slingert langs de nieuwe dijk en biedt steeds nieuwe doorkijkjes op plasjes en riet. Overal valt wel wat waar te nemen.Het gebied is ongeveer 800 bij 400 meter. Kluut, lepelaar, fuut en zomertaling zijn hier te zien. De veeroosters, die aan de binnenkant van de dijk lagen, zijn inmiddels verwijderd. Hierdoor is het voor rolstoelgebruikers nu ook mogelijk het gebied te betreden.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-17 1 Lepelaar
2024-04-16 4 Kanoet
2024-04-16 3 Bonte Strandloper
2024-04-16 3 Bonte Strandloper
2024-04-16 3 Lepelaar
2024-04-16 50 Eider
2024-04-16 1 Tapuit
2024-04-15 1 Lepelaar
2024-04-15 1 Rosse Grutto
2024-04-15 1 Regenwulp
2024-04-15 1 Zwarte Ruiter
2024-04-14 1 Rotgans
2024-04-14 1 Brandgans
2024-04-14 1 Kuifeend
2024-04-14 1 Meerkoet
2024-04-13 1 Torenvalk
2024-04-13 1 Lepelaar
2024-04-13 1 Knobbelzwaan
2024-04-13 1 Regenwulp
2024-04-13 1 Regenwulp

De Zandkes ligt direct ten zuiden van Minkewaal. Vanuit Oosterend volgt u de weg Nieuweschild tot aan de Waddendijk. Daar gaat u rechtsaf. Dit gedeelte van de dijk heet IJsdijk. 300 meter verder, aan uw linkerhand, kunt u lopend of fietsend de dijk op. Bent u met de auto, dan kunt u beter een kilometer verder rijden, waar u de auto kunt parkeren aan de zuidkant van de plas. Hier kunt u ook de dijk op. Vanuit Oudeschild neemt u aan de noordkant van de haven de IJsdijk. Na 3 km komt u op de kruising met Dijkmanshuizen. Links op de parkeerplaats kunt u uw auto kwijt. Hier kunt u lopend of fietsend de dijk op. U staat nu aan de zuidkant van De Zandkes.

Route via Google Maps

GPS 53.06505, 4.87144