Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 Roodborsttapuit
2021-04-12 1 Veldleeuwerik
2021-04-12 1 Rosse Grutto
2021-04-12 1 Rotgans
2021-04-12 1 Tureluur
2021-04-12 1 Kluut
2021-04-10 3 Veldleeuwerik
2021-04-10 2 Witte Kwikstaart
2021-04-10 1 Lepelaar
2021-04-10 31 Grutto
2021-04-10 25 Eider
2021-04-10 4 Pijlstaart
2021-04-10 3 Kluut
2021-04-10 1 Torenvalk
2021-04-10 1 Bruine Kiekendief
2021-04-10 1 Rode Wouw
2021-04-08 1 Veldleeuwerik
2021-04-08 4 Holenduif
2021-04-08 4 Kneu
2021-04-08 1 Veldleeuwerik

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14368541581101, 4.830600834911639