Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 2 Veldleeuwerik
2020-07-12 1 Bruine Kiekendief
2020-07-12 20 Grote Stern
2020-07-12 15 Rosse Grutto
2020-07-12 2 Kanoet
2020-07-12 1 Bruine Kiekendief
2020-07-11 1 Graspieper
2020-07-11 1 Witte Kwikstaart
2020-07-11 2 Kneu
2020-07-11 1 Fazant
2020-07-08 1 Havik
2020-07-08 1 Torenvalk
2020-07-08 1 Bruine Kiekendief
2020-07-08 1 Tapuit
2020-07-06 1 Veldleeuwerik
2020-07-06 4 Kneu
2020-07-06 1 Grasmus
2020-07-06 2 Roodborsttapuit
2020-07-06 3 Bergeend
2020-07-06 1 Zwarte Kraai

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14368541581101, 4.830600834911639