Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-30 1 Roodborsttapuit
2023-11-28 1 Krakeend
2023-11-28 1 Torenvalk
2023-11-28 35 Kievit
2023-11-28 3 Bonte Strandloper
2023-11-28 2 Goudplevier
2023-11-28 30 Bergeend
2023-11-28 10 Tureluur
2023-11-28 15 Wulp
2023-11-28 1 Brilduiker
2023-11-28 50 Smient
2023-11-28 150 Pijlstaart
2023-11-28 1 Kleine Zilverreiger
2023-11-28 4 Lepelaar
2023-11-26 1 Smelleken
2023-11-26 1 Torenvalk
2023-11-26 1 Blauwe Kiekendief
2023-11-26 1 Graspieper
2023-11-26 1 Oeverpieper
2023-11-26 1 Oeverpieper

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060