Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 4 Veldleeuwerik
2024-04-22 4 Veldleeuwerik
2024-04-21 30 Rotgans
2024-04-21 2 Lepelaar
2024-04-21 20 Eider
2024-04-21 6 Pijlstaart
2024-04-21 1 Gele Kwikstaart
2024-04-21 1 Blauwe Reiger
2024-04-21 1 Gele Kwikstaart
2024-04-21 1 Blauwe Reiger
2024-04-21 1 Regenwulp
2024-04-21 2 Holenduif
2024-04-21 7 Pijlstaart
2024-04-21 2 Lepelaar
2024-04-21 45 Eider
2024-04-21 1 Bruine Kiekendief
2024-04-21 10 Pijlstaart
2024-04-21 30 Eider
2024-04-21 1 Kluut
2024-04-21 40 Tureluur

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060