Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-05 2 Koekoek
2023-06-04 2 Bruine Kiekendief
2023-06-04 1 Zwarte Kraai
2023-06-04 1 Winterkoning
2023-06-04 1 Grasmus
2023-06-04 1 Graspieper
2023-06-04 1 Holenduif
2023-06-04 2 Veldleeuwerik
2023-06-04 1 Roodborsttapuit
2023-06-04 6 Kneu
2023-06-04 4 Lepelaar
2023-06-04 9 Eider
2023-06-04 9 Tureluur
2023-06-04 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-06-04 8 Stormmeeuw
2023-06-04 2 Gele Kwikstaart
2023-06-04 5 Veldleeuwerik
2023-06-04 1 Holenduif
2023-06-04 1 Veldleeuwerik
2023-06-04 9 Tureluur

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060