Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Pijlstaart
2022-10-06 1 Roodborsttapuit
2022-10-06 1 Oeverpieper
2022-10-06 1 Grote Mantelmeeuw
2022-10-06 1 Holenduif
2022-10-06 1 Graspieper
2022-10-06 1 Kanoet
2022-10-06 1 Kanoet
2022-10-06 1 Tapuit
2022-10-06 1 Wulp
2022-10-06 1 Kauw
2022-10-06 2 Veldleeuwerik
2022-10-06 2 Roodborsttapuit
2022-10-06 1 Bruine Kiekendief
2022-10-06 25 Pijlstaart
2022-10-06 4 Zilverplevier
2022-10-06 2 Kneu
2022-10-06 9 Rotgans
2022-10-06 10 Zilverplevier
2022-10-06 1 Bruine Kiekendief

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060