Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 2 Groenpootruiter
2019-10-17 3 Zwarte Ruiter
2019-10-17 1 Kanoet
2019-10-17 1 Torenvalk
2019-10-17 1 Rosse Grutto
2019-10-17 2 Oeverpieper
2019-10-17 3 Kneu
2019-10-16 1 Roodborsttapuit
2019-10-16 11 Goudplevier
2019-10-16 500 Goudplevier
2019-10-16 2 Roodborsttapuit
2019-10-16 2 Lepelaar
2019-10-16 2 Zilverplevier
2019-10-16 30 Kievit
2019-10-16 9 Tureluur
2019-10-16 80 Wulp
2019-10-16 2 Scholekster
2019-10-16 3 Kleine Zilverreiger
2019-10-16 1 Rosse Grutto
2019-10-16 500 Goudplevier

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14368541581101, 4.830600834911639