Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-08-14 75 Goudplevier
2020-08-14 1 Tapuit
2020-08-11 1 Bontbekplevier
2020-08-11 1 Kleine Zilverreiger
2020-08-11 7 Goudplevier
2020-08-11 2 Regenwulp
2020-08-11 4 Bonte Strandloper
2020-08-11 5 Oeverloper
2020-08-11 1 Rosse Grutto
2020-08-11 1 Braamsluiper
2020-08-11 1 Kneu
2020-08-10 1 Witgat
2020-08-10 2 Oeverloper
2020-08-10 3 Kanoet
2020-08-10 6 Rosse Grutto
2020-08-10 20 Goudplevier
2020-08-10 10 Bontbekplevier
2020-08-10 50 Kneu
2020-08-10 3 Paapje
2020-08-10 1 Tapuit

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14368541581101, 4.830600834911639