Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 1 Blauwe Kiekendief
2021-10-20 1 Blauwe Kiekendief
2021-10-20 15 Wulp
2021-10-20 1 Brilduiker
2021-10-20 1 Aalscholver
2021-10-20 1 Bergeend
2021-10-20 1 Grauwe Gans
2021-10-20 1 Wilde Eend
2021-10-20 1 Smient
2021-10-20 1 Kokmeeuw
2021-10-20 1 Torenvalk
2021-10-20 1 Vink
2021-10-20 4 Spreeuw
2021-10-20 2 Fazant
2021-10-19 1 Graspieper
2021-10-19 1 Graspieper
2021-10-19 1 Slobeend
2021-10-19 1 Smient
2021-10-19 1 Wilde Eend
2021-10-19 1 Wintertaling

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060