Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 7 Pijlstaart
2023-01-29 1 Grutto
2023-01-28 1 Havik
2023-01-27 190 Pijlstaart
2023-01-27 20 Putter
2023-01-27 15 Vink
2023-01-27 34 Veldleeuwerik
2023-01-26 2 Graspieper
2023-01-24 180 Pijlstaart
2023-01-24 20 Wilde Eend
2023-01-24 7 Tureluur
2023-01-24 30 Wulp
2023-01-24 8 Merel
2023-01-24 2 Bergeend
2023-01-24 1 Torenvalk
2023-01-24 1 Buizerd
2023-01-24 250 Grauwe Gans
2023-01-24 1 Ekster
2023-01-24 1 Heggenmus
2023-01-24 1 Grote Zilverreiger

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060