Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-01-18 10 Graspieper
2019-01-18 25 Veldleeuwerik
2019-01-18 25 Groenling
2019-01-18 2 Lepelaar
2019-01-18 4 Geelgors
2019-01-18 19 Kneu
2019-01-18 8 IJsgors
2019-01-18 1 Geelgors
2019-01-18 60 Veldleeuwerik
2019-01-18 70 Holenduif
2019-01-18 1 Sperwer
2019-01-17 30 Kauw
2019-01-17 20 Spreeuw
2019-01-17 1 Buizerd
2019-01-17 10 Zwarte Kraai
2019-01-17 10 Veldleeuwerik
2019-01-17 3 IJsgors
2019-01-17 100 Holenduif
2019-01-17 50 Groenling
2019-01-17 100 Holenduif

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14368541581101, 4.8306008349116425