Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Grasmus
2022-05-18 1 Zwartkop
2022-05-18 12 Tureluur
2022-05-18 3 Eider
2022-05-18 4 Eider
2022-05-18 25 Bontbekplevier
2022-05-18 1 Zilverplevier
2022-05-18 1 Witte Kwikstaart
2022-05-18 1 Veldleeuwerik
2022-05-18 1 Gele Kwikstaart
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Bruine Kiekendief
2022-05-18 1 Gele Kwikstaart
2022-05-18 2 Veldleeuwerik
2022-05-18 1 Boerenzwaluw
2022-05-18 25 Bontbekplevier
2022-05-18 1 Zilverplevier
2022-05-18 12 Tureluur
2022-05-18 12 Bergeend
2022-05-18 6 Eider

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060