Texel - De Slufter - Observatieplateau (noord)

Hier krijgt u uitzicht over de gehele Slufter en enkele plassen. 's Zomers zitten hier paapje, roodborsttapuit, velduil en meer. In de doortrekperiode is het ook erg interessant qua steltlopers, zoals bonte strandloper, krombekstrandloper en kanoet. In de winter ziet u hier vooral ganzen en eenden.

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting W
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 40 Lepelaar
2021-07-25 1 Witgat
2021-07-25 1 Scholekster
2021-07-25 1 Buizerd
2021-07-25 1 Kneu
2021-07-25 1 Tureluur
2021-07-25 1 Kievit
2021-07-25 6 Kievit
2021-07-24 1 Holenduif
2021-07-21 1 Grasmus
2021-07-21 1 Regenwulp
2021-07-21 1 Wulp
2021-07-21 1 Rosse Grutto
2021-07-20 1 Veldleeuwerik
2021-07-20 1 Graspieper
2021-07-20 1 Lepelaar
2021-07-20 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-07-20 1 Grote Mantelmeeuw
2021-07-20 1 Zilvermeeuw
2021-07-20 1 Kokmeeuw

Via de Oorsprongweg is deze plek te bereiken. Op de grindplaats kan geparkeerd worden en daarna is het uitzichtpunt via een trap te bereiken. Net over de duintop ligt het aan de linkerhand.

Route via Google Maps

GPS 53.14369, 4.83060