Texel - De Tuintjes - Vogelkijkpunt

In het noorden van de Eierlandse Duinen op Texel liggen de Tuintjes. Vroeger lagen hier de moestuinen van de mensen die de vuurtoren bemensten, ze worden dan de Torentuintjes genoemd. Om de gewassen te beschermen tegen de zeewind zijn rond deze tuintjes struiken aangeplant. Voor vogels die naar het zuiden trekken waren dit lang de eerste bosjes op het eiland en een goede rustplek. Nu zijn er meer bosjes in de omgeving, maar deze bosjes trekken nog heel wat vogels aan. De Vogelwerkgroep mag van Staatsbosbeheer de Tuintjes zo beheren, dat ze erg aantrekkelijk voor vogels zijn. Niet omdat er onvoldoende plek voor de vogels is, maar omdat de Tuintjes langs een wandelpad liggen en de vogels hier dus goed te bekijken zijn zonder dat ze er last van hebben.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 2 Fazant
2024-02-28 7 Sneeuwgors
2024-02-28 1 Eider
2024-02-28 2 Eider
2024-02-28 1 Paarse Strandloper
2024-02-28 2 Eider
2024-02-28 2 Fazant
2024-02-28 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-02-28 8 Slobeend
2024-02-27 1 Roodborsttapuit
2024-02-27 1 Roodborsttapuit
2024-02-27 1 Paarse Strandloper
2024-02-27 1 Roodborst
2024-02-27 1 Sneeuwgors
2024-02-27 1 Witte Kwikstaart
2024-02-27 1 Torenvalk
2024-02-27 2 Waterhoen
2024-02-27 7 Paarse Strandloper
2024-02-27 7 Zilvermeeuw
2024-02-27 2 Zwarte Kraai

De Tuintjes' zijn te bereiken door vanaf de weg omhoog naar de vuurtoren de blauwe wandelroute (halverwege de helling) aan de linkerkant in te lopen. Hier komt u na ca. 200 meter lopen bij een bosje met de niet meer in gebruik zijnde groententuintjes van de vuurtorenwachters. Ook verderop langs dit pad liggen nog enkele bossages die in de trektijd de moeite waard zijn om nader te bekijken

Route via Google Maps

GPS 53.17873, 4.85334