Texel - De Tuintjes - Vogelkijkpunt

In het noorden van de Eierlandse Duinen op Texel liggen de Tuintjes. Vroeger lagen hier de moestuinen van de mensen die de vuurtoren bemensten, ze worden dan de Torentuintjes genoemd. Om de gewassen te beschermen tegen de zeewind zijn rond deze tuintjes struiken aangeplant. Voor vogels die naar het zuiden trekken waren dit lang de eerste bosjes op het eiland en een goede rustplek. Nu zijn er meer bosjes in de omgeving, maar deze bosjes trekken nog heel wat vogels aan. De Vogelwerkgroep mag van Staatsbosbeheer de Tuintjes zo beheren, dat ze erg aantrekkelijk voor vogels zijn. Niet omdat er onvoldoende plek voor de vogels is, maar omdat de Tuintjes langs een wandelpad liggen en de vogels hier dus goed te bekijken zijn zonder dat ze er last van hebben.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 1 Rietzanger
2022-05-19 6 Kneu
2022-05-19 1 Grauwe Vliegenvanger
2022-05-19 1 Zwarte Roodstaart
2022-05-19 1 Kleine Strandloper
2022-05-19 1 Regenwulp
2022-05-19 1 Heggenmus
2022-05-19 1 Kievit
2022-05-19 1 Kneu
2022-05-18 1 Zwartkop
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Grasmus
2022-05-18 1 Nachtegaal
2022-05-18 1 Tapuit
2022-05-18 3 Oeverloper
2022-05-18 1 Tapuit
2022-05-18 1 Heggenmus
2022-05-18 1 Nachtegaal
2022-05-18 1 Blauwborst
2022-05-18 1 Nachtegaal

De Tuintjes' zijn te bereiken door vanaf de weg omhoog naar de vuurtoren de blauwe wandelroute (halverwege de helling) aan de linkerkant in te lopen. Hier komt u na ca. 200 meter lopen bij een bosje met de niet meer in gebruik zijnde groententuintjes van de vuurtorenwachters. Ook verderop langs dit pad liggen nog enkele bossages die in de trektijd de moeite waard zijn om nader te bekijken

Route via Google Maps

GPS 53.17873, 4.85334