Texel - Utopia - Uitkijktoren

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Grote Stern
2024-06-17 5 Spreeuw
2024-06-17 100 Kokmeeuw
2024-06-17 5 Knobbelzwaan
2024-06-17 1 Kluut
2024-06-17 1 Stormmeeuw
2024-06-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-16 6 Knobbelzwaan
2024-06-16 1 Bontbekplevier
2024-06-16 6 Rotgans
2024-06-16 1300 Grote Stern
2024-06-16 1 Tureluur
2024-06-16 1 Dodaars
2024-06-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-06-16 1 Dodaars
2024-06-16 6 Knobbelzwaan
2024-06-16 1 Bontbekplevier
2024-06-16 6 Rotgans
2024-06-16 1300 Grote Stern
2024-06-16 1 Tureluur

Deze uitkijktoren ligt op het Waddenpark Avanti. Waddenpark Avanti ligt ten Noorden van het plaatsje Oost, vlak langs de Lancasterdijk. Tussen de Lancasterdijk en Waddenpark Avanti, ligt Utopia. In de toren heb je uitzicht op de dijk van de Waddenkust en de waterpartijen van Utopia. Het park ligt aan Stuifweg 34, Oosterend Texel

Route via Google Maps

GPS 53.12043, 4.89473