Texel - Utopia - Uitkijktoren

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Holenduif
2023-06-06 1 Spotvogel
2023-06-05 1 Bontbekplevier
2023-06-05 6 Eider
2023-06-05 1 Noordse Stern
2023-06-05 1 Bonte Strandloper
2023-06-05 1 Rotgans
2023-06-05 40 Scholekster
2023-06-05 1 Visdief
2023-06-05 2 Scholekster
2023-06-05 10 Kluut
2023-06-05 1 Noordse Stern
2023-06-05 10 Kokmeeuw
2023-06-05 4 Huiszwaluw
2023-06-05 1 Huismus
2023-06-05 1 Turkse Tortel
2023-06-05 3 Scholekster
2023-06-05 7 Drieteenstrandloper
2023-06-05 1 Scholekster
2023-06-05 15 Huismus

Deze uitkijktoren ligt op het Waddenpark Avanti. Waddenpark Avanti ligt ten Noorden van het plaatsje Oost, vlak langs de Lancasterdijk. Tussen de Lancasterdijk en Waddenpark Avanti, ligt Utopia. In de toren heb je uitzicht op de dijk van de Waddenkust en de waterpartijen van Utopia. Het park ligt aan Stuifweg 34, Oosterend Texel

Route via Google Maps

GPS 53.12043, 4.89473