Texel - Utopia - Uitkijktoren

Prachtig, binnendijks vogelgebied aan de oostzijde van Texel. Hier broeden grote sterns en steltlopers op de schelpenstrandjes. Vanaf de waddendijk heb je goed zicht op de vogels in het krekengebied.

Bij spring- of stormvloed vluchten de vogels van de kwelders De Schorren en de Waddenzee naar een veilige plek achter de dijk. In Utopia kunnen ze rustig wachten tot de kwelders en wadplaten weer droog liggen. Door de stijgende zeespiegel zijn deze vluchtplekken hard nodig. Natuurmonumenten heeft in 2010 en 2011 het grasland omgevormd tot een krekengebied met slikranden en vele schelpenbanken.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Blauwe Reiger
2023-02-01 1 Pijlstaart
2023-02-01 1 Kleine Zilverreiger
2023-02-01 5 Putter
2023-01-31 2 Heggenmus
2023-01-31 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-30 1 Fazant
2023-01-30 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-29 1 Fazant
2023-01-29 1 Roodborst
2023-01-29 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-29 1 Winterkoning
2023-01-29 1 Merel
2023-01-27 1 Sperwer
2023-01-27 50 Koperwiek
2023-01-27 4 Tureluur
2023-01-27 94 Rotgans
2023-01-27 1 Kleine Zilverreiger
2023-01-27 85 Meerkoet
2023-01-26 50 Grote Mantelmeeuw

Deze uitkijktoren ligt op het Waddenpark Avanti. Waddenpark Avanti ligt ten Noorden van het plaatsje Oost, vlak langs de Lancasterdijk. Tussen de Lancasterdijk en Waddenpark Avanti, ligt Utopia. In de toren heb je uitzicht op de dijk van de Waddenkust en de waterpartijen van Utopia. Het park ligt aan Stuifweg 34, Oosterend Texel

Route via Google Maps

GPS 53.12043, 4.89473