Texel - Telpost De Tuintjes - Observatiepost

In het noorden van de Eierlandse Duinen op Texel liggen de Tuintjes. Vroeger lagen hier de moestuinen van de mensen die de vuurtoren bemensten, ze worden dan de Torentuintjes genoemd. Om de gewassen te beschermen tegen de zeewind zijn rond deze tuintjes struiken aangeplant. Voor vogels die naar het zuiden trekken waren dit lang de eerste bosjes op het eiland en een goede rustplek. Nu zijn er meer bosjes in de omgeving, maar deze bosjes trekken nog heel wat vogels aan. De Vogelwerkgroep mag van Staatsbosbeheer de Tuintjes zo beheren, dat ze erg aantrekkelijk voor vogels zijn. Niet omdat er onvoldoende plek voor de vogels is, maar omdat de Tuintjes langs een wandelpad liggen en de vogels hier dus goed te bekijken zijn zonder dat ze er last van hebben.

Type Trektelpost
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-01-21 2 Grote Mantelmeeuw
2022-01-19 8 Drieteenstrandloper
2022-01-19 20 Eider
2022-01-19 4 Kokmeeuw
2022-01-19 1 Steenloper
2022-01-19 1 Fazant
2022-01-19 6 Parkgans
2022-01-19 3 Ekster
2022-01-19 2 Grauwe Gans
2022-01-19 4 Meerkoet
2022-01-19 3 Wintertaling
2022-01-17 50 Slobeend
2022-01-17 10 Sneeuwgors
2022-01-16 7 Paarse Strandloper
2022-01-16 1 Pontische Meeuw
2022-01-16 7 Paarse Strandloper
2022-01-16 1 Roodkeelduiker
2022-01-16 1 Pontische Meeuw
2022-01-16 7 Paarse Strandloper
2022-01-16 1 Roodkeelduiker

(Land)trektelpost de Tuintjes Op de buitenste duinenrij ten westen van de Tuintjes is een observatiepost gemaakt. Goed voor zangvogeltrek.

Route via Google Maps

GPS 53.17696, 4.84450