Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Gierzwaluw
2022-05-18 1 Kerkuil
2022-05-18 3 Eider
2022-05-18 10 Kolgans
2022-05-18 4 Rotgans
2022-05-18 1 Meerkoet
2022-05-18 2 Krakeend
2022-05-18 4 Brandgans
2022-05-18 1 Huiszwaluw
2022-05-18 3 Boerenzwaluw
2022-05-18 2 Boerenzwaluw
2022-05-18 3 Gele Kwikstaart
2022-05-18 11 Huiszwaluw
2022-05-18 37 Rotgans
2022-05-18 9 Bergeend
2022-05-18 15 Eider
2022-05-18 7 Eider
2022-05-18 150 Rosse Grutto
2022-05-18 2 Tureluur
2022-05-18 1 Bontbekplevier

GPS 53.15350, 4.87814