Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Roerdomp
2024-05-26 1 Roerdomp
2024-05-26 1 Knobbelzwaan
2024-05-26 1 Knobbelzwaan
2024-05-26 1 Kuifeend
2024-05-26 6 Huiszwaluw
2024-05-26 4 Oeverzwaluw
2024-05-26 30 Eider
2024-05-26 1 Rotgans
2024-05-26 1 Brandgans
2024-05-26 1 Kneu
2024-05-26 1 Veldleeuwerik
2024-05-26 4 Kluut
2024-05-26 1 Zilverplevier
2024-05-26 1 Eider
2024-05-26 1 Rosse Grutto
2024-05-26 1 Kanoet
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 2 Tureluur
2024-05-25 1 Kleine Plevier

GPS 53.15350, 4.87814