Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Kokmeeuw
2022-10-07 1 Goudplevier
2022-10-07 1 Rotgans
2022-10-07 1 Grutto
2022-10-07 1 Steenloper
2022-10-07 1 Torenvalk
2022-10-07 1 Tureluur
2022-10-07 1 Eider
2022-10-07 1 Zilvermeeuw
2022-10-07 1 Grote Mantelmeeuw
2022-10-07 1 Stormmeeuw
2022-10-07 1 Pijlstaart
2022-10-07 1 Aalscholver
2022-10-07 1 Krakeend
2022-10-07 1 Smient
2022-10-07 1 Scholekster
2022-10-07 1 Wulp
2022-10-07 1 Bontbekplevier
2022-10-07 1 Bonte Strandloper
2022-10-07 1 Lepelaar

GPS 53.15350, 4.87814