Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 2 Grutto
2023-06-06 1 Wulp
2023-06-06 2 Veldleeuwerik
2023-06-06 7 Brandgans
2023-06-06 1 Grutto
2023-06-05 1 Cetti's Zanger
2023-06-05 1 Spotvogel
2023-06-05 1 Fazant
2023-06-05 2 Bruine Kiekendief
2023-06-05 1 Stormmeeuw
2023-06-05 8 Steenloper
2023-06-05 43 Eider
2023-06-05 4 Tureluur
2023-06-05 9 Huiszwaluw
2023-06-05 1 Zilvermeeuw
2023-06-05 67 Bergeend
2023-06-05 2 Grutto
2023-06-05 1 Lepelaar
2023-06-05 49 Rosse Grutto
2023-06-05 1 Graspieper

GPS 53.15350, 4.87814