Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Meerkoet
2021-06-20 2 Fuut
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Kievit
2021-06-20 2 Oeverzwaluw
2021-06-20 2 Kuifeend
2021-06-20 6 Boerenzwaluw
2021-06-20 1 Gele Kwikstaart
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Rietzanger
2021-06-19 2 Scholekster
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-19 3 Boerenzwaluw
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-19 1 Gele Kwikstaart
2021-06-19 1 Scholekster
2021-06-19 1 Ekster
2021-06-19 1 Spreeuw
2021-06-19 1 Zilvermeeuw
2021-06-19 1 Kokmeeuw

GPS 53.15350, 4.87814