Texel - Dorpzicht - Vogelkijkpunt

Bosje. Goed voor zangvogels tijdens de trek.

Type Overig
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Geen informatie beschikbaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-12-02 1 IJsvogel
2023-12-02 1 Houtsnip
2023-12-02 1 Houtsnip
2023-12-02 1 Vuurgoudhaan
2023-12-02 1 Waterral
2023-12-02 1 Waterral
2023-11-30 2 Roodborsttapuit
2023-11-29 50 Rotgans
2023-11-28 1 Aalscholver
2023-11-28 1 Bergeend
2023-11-28 1 Kanoet
2023-11-28 1 Tureluur
2023-11-28 1 Scholekster
2023-11-28 1 Buizerd
2023-11-28 1 Grauwe Gans
2023-11-28 1 Torenvalk
2023-11-28 30 Barmsijs onbekend
2023-11-28 1 Grote Bonte Specht
2023-11-28 1 Putter
2023-11-28 19 Toendrarietgans

GPS 53.15350, 4.87814