Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Tapuit
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Veldleeuwerik
2021-06-20 1 Grasmus
2021-06-19 1 Houtduif
2021-06-19 1 Veldleeuwerik
2021-06-19 1 Tureluur
2021-06-19 1 Lepelaar
2021-06-19 1 Bergeend
2021-06-19 1 Wulp
2021-06-19 1 Bontbekplevier
2021-06-19 1 Scholekster
2021-06-19 1 Oeverzwaluw
2021-06-19 1 Fazant
2021-06-19 1 Graspieper
2021-06-19 1 Bruine Kiekendief
2021-06-19 1 Lepelaar
2021-06-19 1 Graspieper

GPS 53.13121, 4.81630