Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Rouwkwikstaart
2022-05-18 1 Rosse Grutto
2022-05-18 1 Dwergstern
2022-05-18 1 Eider
2022-05-18 1 Bontbekplevier
2022-05-18 1 Tureluur
2022-05-18 1 Bergeend
2022-05-18 1 Scholekster
2022-05-18 1 Kokmeeuw
2022-05-18 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-05-18 1 Zilvermeeuw
2022-05-18 1 Zilverplevier
2022-05-18 1 Grote Stern
2022-05-18 1 Lepelaar
2022-05-18 2 Grutto
2022-05-18 4 Grasmus
2022-05-18 1 Koekoek
2022-05-18 3 Gele Kwikstaart
2022-05-18 2 Fazant
2022-05-18 1 Grasmus

GPS 53.13121, 4.81630