Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Huismus
2024-06-17 30 Dwergstern
2024-06-17 1 Kleine Zilverreiger
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Bruine Kiekendief
2024-06-17 2 Gierzwaluw
2024-06-17 5 Putter
2024-06-17 1 Sperwer
2024-06-17 1 Oeverzwaluw
2024-06-17 1 Veldleeuwerik
2024-06-17 1 Boerenzwaluw
2024-06-17 1 Huismus
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Groenling
2024-06-17 1 Buizerd
2024-06-16 1 Groenpootruiter
2024-06-16 1 Kievit
2024-06-16 1 Kleine Karekiet
2024-06-16 1 Waterhoen

GPS 53.13121, 4.81630