Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Parkeend
2023-02-02 1 Hybride Sneeuwgans x Keizergans
2023-01-30 15 Strandleeuwerik
2023-01-29 6 Kievit
2023-01-28 84 Slobeend
2023-01-28 127 Scholekster
2023-01-28 10 Veldleeuwerik
2023-01-28 1 Drieteenstrandloper
2023-01-28 1 Zilverplevier
2023-01-28 1 Rosse Grutto
2023-01-28 50 Strandleeuwerik
2023-01-28 1 Slobeend
2023-01-28 1 Kievit
2023-01-28 1 Wulp
2023-01-28 1 Bontbekplevier
2023-01-28 1 Scholekster
2023-01-28 1 Kanoet
2023-01-28 1 Bonte Strandloper
2023-01-28 1 Bergeend
2023-01-28 1 Smient

GPS 53.13121, 4.81630