Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-12-01 1 Putter
2021-12-01 1 Blauwe Kiekendief
2021-12-01 1 Sneeuwgors
2021-11-30 1 Slechtvalk
2021-11-30 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-30 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-28 1 Oeverpieper
2021-11-28 2 Buizerd
2021-11-28 2 Blauwe Kiekendief
2021-11-28 1 Torenvalk
2021-11-28 1 Strandleeuwerik
2021-11-28 1 Sperwer
2021-11-28 1 Torenvalk
2021-11-28 1 Zanglijster
2021-11-28 1 Slechtvalk
2021-11-28 2 Bontbekplevier
2021-11-28 1 Oeverpieper
2021-11-28 2 Buizerd
2021-11-28 2 Blauwe Kiekendief

GPS 53.13121, 4.81630