Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Bruine Kiekendief
2023-06-06 1 Pontische Meeuw
2023-06-06 1 Scholekster
2023-06-05 1 Bontbekplevier
2023-06-05 1 Rosse Grutto
2023-06-05 1 Wulp
2023-06-05 1 Veldleeuwerik
2023-06-05 1 Veldleeuwerik
2023-06-05 1 Bruine Kiekendief
2023-06-05 1 Koekoek
2023-06-05 1 Tuinfluiter
2023-06-05 1 Lepelaar
2023-06-05 1 Veldleeuwerik
2023-06-05 1 Tureluur
2023-06-05 1 Bergeend
2023-06-05 1 Scholekster
2023-06-05 1 Bruine Kiekendief
2023-06-05 1 Fazant
2023-06-04 1 Zwartkop
2023-06-04 2 Bijeneter

GPS 53.13121, 4.81630