Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-14 1 Roodborst
2020-07-14 1 Zwartkop
2020-07-12 1 Grote Bonte Specht
2020-07-12 1 Huiszwaluw
2020-07-12 1 Gierzwaluw
2020-07-12 1 Roodborst
2020-07-12 2 Veldleeuwerik
2020-07-12 2 Bontbekplevier
2020-07-12 1 Torenvalk
2020-07-12 1 Ekster
2020-07-12 1 Zwartkop
2020-07-11 6 Kanoet
2020-07-11 1 Groenpootruiter
2020-07-11 1 Eider
2020-07-11 1 Graspieper
2020-07-11 1 Oeverzwaluw
2020-07-11 1 Boerenzwaluw
2020-07-11 2 Houtduif
2020-07-11 1 Roodborst
2020-07-11 1 Zwartkop

GPS 53.131210563590706, 4.816303252497383