Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-02-29 2 Scholekster
2024-02-29 1 Wulp
2024-02-29 1 Stormmeeuw
2024-02-29 4 Zilvermeeuw
2024-02-29 2 Houtduif
2024-02-29 1 Lepelaar
2024-02-29 40 Smient
2024-02-29 1 Veldleeuwerik
2024-02-29 1 Torenvalk
2024-02-28 1 Heggenmus
2024-02-28 1 Heggenmus
2024-02-28 1 Graspieper
2024-02-28 1 Veldleeuwerik
2024-02-28 1 Hybride Sneeuwgans x Keizergans
2024-02-28 1 Rosse Grutto
2024-02-28 1 Watersnip
2024-02-28 1 Meerkoet
2024-02-28 1 Kauw
2024-02-28 1 Huismus
2024-02-28 1 Graspieper

GPS 53.13121, 4.81630