Texel - De Slufter - Vogelkijkpunt (zuid)

Getijdegebied. Landschappelijk erg fraai, maar ook goed voor vogels. Diverse kweldersoorten als Frater, Strandleeuwerik en Oeverpieper zijn hier te verwachten. Verder diverse roofvogels, eenden, steltlopers (hoogwatervluchtplaats)

Type Overig
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-07 1 Kleine Zilverreiger
2022-10-07 22 Lepelaar
2022-10-07 7 Grote Mantelmeeuw
2022-10-07 30 Kleine Mantelmeeuw
2022-10-07 6 Kanoet
2022-10-07 4 Brandgans
2022-10-07 1 Vink
2022-10-07 1 Putter
2022-10-07 1 Groenling
2022-10-07 3 Huismus
2022-10-07 1 Roodborst
2022-10-07 1 Pimpelmees
2022-10-07 2 Roodborst
2022-10-07 2 Merel
2022-10-07 2 Turkse Tortel
2022-10-07 2 Goudhaan
2022-10-07 1 Sijs
2022-10-06 1 Huismus
2022-10-06 1 Winterkoning
2022-10-06 1 Grote Mantelmeeuw

GPS 53.13121, 4.81630