Texel - Westerslag - Vogelkijkpunt

Zeetrektelpunt

Type Trektelpost
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-30 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-30 2 Torenvalk
2021-11-30 1 Roodkeelduiker
2021-11-30 4 Drieteenmeeuw
2021-11-30 6 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Jan-van-gent
2021-11-30 1 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Scholekster
2021-11-30 1 Zwarte Kraai
2021-11-30 4 Zilvermeeuw
2021-11-30 1 Roodkeelduiker
2021-11-30 1 Alk of Zeekoet
2021-11-30 1 Grauwe Pijlstormvogel
2021-11-30 1 Alk of Zeekoet
2021-11-30 8 Zwarte Zee-eend
2021-11-30 1 Jan-van-gent
2021-11-30 1 Roodkeelduiker
2021-11-30 2 Alk of Zeekoet
2021-11-30 2 Drieteenmeeuw

GPS 53.06457, 4.72455