Texel - Westerkolk - Vogelkijkhut

Sinds enige jaren staat er een vogelkijkhut bij het plasje de Westerkolk. Naast diverse eendensoorten bevolken kluut, grutto, tureluur en bruine kiekendief het water en de lucht nabij de hut.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Kievit
2024-05-25 1 Huismus
2024-05-25 1 Kievit
2024-05-25 1 Tafeleend
2024-05-25 1 Oeverloper
2024-05-25 1 Kleine Karekiet
2024-05-25 1 Rietzanger
2024-05-25 1 Rietgors
2024-05-25 1 Bruine Kiekendief
2024-05-25 1 Kneu
2024-05-25 1 Meerkoet
2024-05-25 1 Fuut
2024-05-25 1 Veldleeuwerik
2024-05-24 1 Kleine Karekiet
2024-05-24 1 Wilde Eend
2024-05-24 1 Meerkoet
2024-05-24 1 Kuifeend
2024-05-24 1 Torenvalk
2024-05-24 1 Bruine Kiekendief

De hut is te bereiken door het dorp De Waal in noordelijke richting te verlaten via de Polderweg of de Laagwaalderweg. Op de de t-splitsing met de Schorrenweg gaat u linksaf, de Zaandammerdijk op. Na 400 meter, in de bocht, neemt u de afslag linksaf (de Ruigendijk). Na 300 meter maakt de weg een haakse bocht naar links. De weg loopt na 100 meter dood bij een hek nabij de ingang van de boerderij. Hier is gelegenheid om te parkeren. De hut staat circa 200 meter verderop, links in het weiland. U moet drie hekken door om bij de hut te komen. Sluit de hekken achter u, want er lopen hier schapen.

Route via Google Maps

GPS 53.08900, 4.82263