Texel - Westerkolk - Vogelkijkhut

Sinds enige jaren staat er een vogelkijkhut bij het plasje de Westerkolk. Naast diverse eendensoorten bevolken kluut, grutto, tureluur en bruine kiekendief het water en de lucht nabij de hut.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 1 Kneu
2021-07-27 1 Rietgors
2021-07-27 1 Bruine Kiekendief
2021-07-27 1 Torenvalk
2021-07-27 1 Grauwe Gans
2021-07-25 1 Grote Zilverreiger
2021-07-24 500 Spreeuw
2021-07-24 1 Scholekster
2021-07-23 1 Bruine Kiekendief
2021-07-23 1 Buizerd
2021-07-23 1 Brandgans
2021-07-23 5 Grote Zilverreiger
2021-07-23 1 Gele Kwikstaart
2021-07-23 1 Meerkoet
2021-07-23 1 Oeverloper
2021-07-23 1 Krakeend
2021-07-23 1 Wilde Eend
2021-07-23 1 Zwarte Kraai
2021-07-23 1 Kleine Karekiet
2021-07-23 11 Lepelaar

De hut is te bereiken door het dorp De Waal in noordelijke richting te verlaten via de Polderweg of de Laagwaalderweg. Op de de t-splitsing met de Schorrenweg gaat u linksaf, de Zaandammerdijk op. Na 400 meter, in de bocht, neemt u de afslag linksaf (de Ruigendijk). Na 300 meter maakt de weg een haakse bocht naar links. De weg loopt na 100 meter dood bij een hek nabij de ingang van de boerderij. Hier is gelegenheid om te parkeren. De hut staat circa 200 meter verderop, links in het weiland. U moet drie hekken door om bij de hut te komen. Sluit de hekken achter u, want er lopen hier schapen.

Route via Google Maps

GPS 53.08900, 4.82263