Texel - Westerkolk - Vogelkijkhut

Sinds enige jaren staat er een vogelkijkhut bij het plasje de Westerkolk. Naast diverse eendensoorten bevolken kluut, grutto, tureluur en bruine kiekendief het water en de lucht nabij de hut.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-18 3 Boerenzwaluw
2019-10-18 1 Boerenzwaluw
2019-10-17 2 Veldleeuwerik
2019-10-17 1 Torenvalk
2019-10-17 60 Kolgans
2019-10-17 15 Meerkoet
2019-10-15 1 Pimpelmees
2019-10-15 1 Groenling
2019-10-14 1 Merel
2019-10-14 5 Kolgans
2019-10-14 1 Witgat
2019-10-13 1 Torenvalk
2019-10-13 70 Kokmeeuw
2019-10-13 25 Zilvermeeuw
2019-10-13 20 Meerkoet
2019-10-13 60 Spreeuw
2019-10-13 80 Kievit
2019-10-13 70 Smient
2019-10-13 110 Wilde Eend
2019-10-13 10 Krakeend

De hut is te bereiken door het dorp De Waal in noordelijke richting te verlaten via de Polderweg of de Laagwaalderweg. Op de de t-splitsing met de Schorrenweg gaat u linksaf, de Zaandammerdijk op. Na 400 meter, in de bocht, neemt u de afslag linksaf (de Ruigendijk). Na 300 meter maakt de weg een haakse bocht naar links. De weg loopt na 100 meter dood bij een hek nabij de ingang van de boerderij. Hier is gelegenheid om te parkeren. De hut staat circa 200 meter verderop, links in het weiland. U moet drie hekken door om bij de hut te komen. Sluit de hekken achter u, want er lopen hier schapen.

Route via Google Maps

GPS 53.08899512950832, 4.822629938923754