Texel - Westerkolk - Vogelkijkhut

Sinds enige jaren staat er een vogelkijkhut bij het plasje de Westerkolk. Naast diverse eendensoorten bevolken kluut, grutto, tureluur en bruine kiekendief het water en de lucht nabij de hut.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 5 Kluut
2023-06-03 1 Veldleeuwerik
2023-06-03 1 Lepelaar
2023-06-03 1 Rosse Grutto
2023-06-03 1 Oeverloper
2023-06-03 2 Kuifeend
2023-06-03 1 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Oeverloper
2023-06-03 1 Boerenzwaluw
2023-06-03 1 Spreeuw
2023-06-03 3 Tureluur
2023-06-03 1 Slobeend
2023-06-03 7 Kluut
2023-06-03 32 Spreeuw
2023-06-03 1 Winterkoning
2023-06-03 1 Bruine Kiekendief
2023-06-03 1 Lepelaar
2023-06-01 1 Witte Kwikstaart
2023-06-01 1 Buizerd
2023-06-01 1 Torenvalk

De hut is te bereiken door het dorp De Waal in noordelijke richting te verlaten via de Polderweg of de Laagwaalderweg. Op de de t-splitsing met de Schorrenweg gaat u linksaf, de Zaandammerdijk op. Na 400 meter, in de bocht, neemt u de afslag linksaf (de Ruigendijk). Na 300 meter maakt de weg een haakse bocht naar links. De weg loopt na 100 meter dood bij een hek nabij de ingang van de boerderij. Hier is gelegenheid om te parkeren. De hut staat circa 200 meter verderop, links in het weiland. U moet drie hekken door om bij de hut te komen. Sluit de hekken achter u, want er lopen hier schapen.

Route via Google Maps

GPS 53.08900, 4.82263