Texel - Westerkolk - Vogelkijkhut

Sinds enige jaren staat er een vogelkijkhut bij het plasje de Westerkolk. Naast diverse eendensoorten bevolken kluut, grutto, tureluur en bruine kiekendief het water en de lucht nabij de hut.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-20 60 Zilvermeeuw
2021-10-20 6 Kleine Zwaan
2021-10-20 6 Kleine Zwaan
2021-10-20 1 Kievit
2021-10-20 1 Goudplevier
2021-10-20 1 Kemphaan
2021-10-20 1 Grutto
2021-10-19 1 Wulp
2021-10-19 150 Nijlgans
2021-10-19 1 Slobeend
2021-10-19 1 Wilde Eend
2021-10-19 1 Meerkoet
2021-10-19 1 Aalscholver
2021-10-19 7 Wulp
2021-10-19 1 Smelleken
2021-10-19 1 Wintertaling
2021-10-19 1 Slobeend
2021-10-19 1 Meerkoet
2021-10-19 1 Wulp
2021-10-18 1 Torenvalk

De hut is te bereiken door het dorp De Waal in noordelijke richting te verlaten via de Polderweg of de Laagwaalderweg. Op de de t-splitsing met de Schorrenweg gaat u linksaf, de Zaandammerdijk op. Na 400 meter, in de bocht, neemt u de afslag linksaf (de Ruigendijk). Na 300 meter maakt de weg een haakse bocht naar links. De weg loopt na 100 meter dood bij een hek nabij de ingang van de boerderij. Hier is gelegenheid om te parkeren. De hut staat circa 200 meter verderop, links in het weiland. U moet drie hekken door om bij de hut te komen. Sluit de hekken achter u, want er lopen hier schapen.

Route via Google Maps

GPS 53.08900, 4.82263