Over deze site

Vogelkijkhut.nl is in 2005 ontwikkeld door Waarneming.nl. Sinds 2012 is Vogelkijkhut.nl een samenwerking tussen Waarneming.nl en Vogelbescherming Nederland.

Gegevens vrij beschikbaar

Om de gegevens toegankelijk te maken voor iedereen hebben Waarneming.nl en Vogelbescherming Nederland alle gegevens beschikbaar gesteld op basis van de Creative Commons licentie CC-BY. Dit betekent dat iedereen de gegevens op voorwaarde van bronvermelding mag gebruiken en hergebruiken voor eigen doeleinden.

Content en eindredactie

Alle gegevens zijn aangeleverd door vrijwilligers, bezoekers, beheerders en andere betrokkenen. Hiervoor zijn wij zeer erkentelijk. De eindredactie van Vogelkijkhut.nl wordt gevormd door medewerkers van Waarneming.nl en Vogelbescherming Nederland.

Bouw

De website Vogelkijkhut.nl is gebouwd door Zostera B.V. (http://zostera.nl).

Eigendom

De website Vogelkijkhut.nl is eigendom van Waarneming.nl en Vogelbescherming Nederland.

Disclaimer

De informatie op Vogelkijkhut.nl wordt door de betrokken partijen bijgehouden en aangeboden naar beste kunnen, maar zonder garanties voor volledigheid of juistheid. Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

De bij Vogelkijkhut.nl betrokken partijen en personen zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor onvolkomenheden en acties of de gevolgen van acties, die door derden worden ondernomen op basis van de op deze site beschikbare informatie.