Kijktips

 

Vijf sterren voor Vogelplas Starrevaart

Vijf sterren voor Vogelplas Starrevaart Vogelplas Starrevaart bij Leidschendam is een wonderlijke oase in een sterk verstedelijkt gebied. Ingeklemd tussen bebouwing, tuinderijen en kassen van bloemenkwekers en de drukke A4 biedt deze plas van dertig hectare onderdak aan een verrassende verscheidenheid aan vogels. Afhankelijk van het jaargetijde ziet u roerdompen, …

» Lees de hele tip

Vondelpark in Amsterdam

Stadsparken zijn in het voorjaar dé plek om te genieten van stads- en parkvogels. Tijdens de vroege ochtend, zo rondom zonsopkomst, is het er nog stil en rustig qua menselijke bezoekers. Maar de vogels laten zich van hun beste kant horen. Merels, zanglijsters, roodborsten, winterkoningen, zwartkoppen, tjiftjaffen en fitissen; ze …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-4 tot 31-4
 

Ziet u de zeearend al?

Ziet u de zeearend al? Vanaf de Grote Praambult is er goede kans! Deze parkeerplaats met bankjes ligt hoog aan de rand van het jachtgebied van de zeearenden van de Oostvaardersplassen. Een verrekijker, of beter nog, een telescoop, is nodig om diep in het gebied te kunnen kijken, maar het …

» Lees de hele tip

Kampina: Gevarieerd gebied, het hele jaar door

Kampina bij Oisterwijk in Midden-Brabant is een gevarieerd gebied, dat het gehele jaar voor vogelliefhebbers interessant is. Ontmoetingen Eindeloos zwerven over heidevelden, langs vennen en plassen en langs het kronkelende riviertje de Beerze. 's Winters kan men op de uitgestrekte heidevlakte een ontmoeting hebben met de klapekster. Op de diverse …

» Lees de hele tip

 

De Groene Jonker, in ieder seizoen wat te zien

Tussen Noorden en Zevenhoven bevindt zich het natuurontwikkelingsgebied De Groene Jonker. Een plassengebied met natte graslanden, doorsneden door sloten en aangekleed met rietkragen. Via een rondwandeling en loopbruggen kan een groot gedeelte van het gebied bezocht worden. In het broedseizoen is het vooral het leefgebied van weide- en moerasvogels. In …

» Lees de hele tip

 

Texel, vogeleiland bij uitstek

In de Mokbaai op de zuidpunt komen en gaan steltlopers en watervogels met de afwisseling van eb en vloed. De Noordzee-kant kent enkele interessante gebieden zoals De Muy en De Slufter. In herfst en winter verblijven in De Slufter strandleeuweriken en sneeuwgorzen. In de duinstruwelen kunnen zich grote aantallen kramsvogels …

» Lees de hele tip

Beste periode: het hele jaar
 

Ganzenrijkdom

In de wintermaanden kunt u vanaf dit uitkijkpunt grote groepen ganzen waarnemen. Grauwe gans, kolgans en brandgans zult u nagenoeg zeker zien. Zeldzaamheden als roodhalsgans, sneeuwgans en ross' gans vereisen geduld, geluk en een telescoop.

» Lees de hele tip

 

Zwarte Haan aan de Friese waddenkust

In het najaar is onze gehele Waddenkust de moeite van het bezoeken waard. Bij hoog water zie je grote groepen vogels langstrekken of hutjemutje op een hoogwatervluchtplaats staan. Zodra het eb wordt verspreiden meeuwen, eenden en steltlopers zich over het slik om er te foerageren. Voedselrijke kwelders Tussen de Friese …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-10 tot 31-10
 

Zuidpier van IJmuiden

November is een geschikte maand om zeevogelwaarnemingen te doen. Veel soorten die alleen aan land komen om te broeden, zoals jan-van-gent, zeekoet,alk en papegaaiduiker zwerven in deze tijd over zee. Met sterke westenwind komen zeevogels dichter langs de kust en zijn ze beter te zien. Dan heb je ook kans …

» Lees de hele tip

 

Lepelaarplassen, het kleine broertje van …

Het wordt vaak ‘het kleine broertje van …’ genoemd, maar de Lepelaarplassen doen qua soortenrijkdom niet onder voor de Oostvaardersplassen. Een prachtig moerasgebied met plassen, wilgenbossen, rietlanden en vochtige graslanden. In het broedseizoen zijn hier – zo goed als – alle rietvogels te horen en te zien, zoals rietgors, kleine …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-5 tot 31-5
 

Hoezo Grauwe Klauwier

Hij heeft de naam ‘grauw’ te zijn, maar bij het zien van de grauwe klauwier maakt je hart een vreugdesprongetje en denk je aan van alles behalve ‘grauw’. Qua formaat zit de grauwe klauwier tussen een huismus en een spreeuw in. Het mannetje draagt een kaneelbruine mantel, grijze kop en …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-5 tot 31-5
 

Ganzen kijken in het Oudeland van Strijen

In januari volop genieten van overwinterende ganzen. Honderden en soms duizenden kol- en brandganzen in het Oudeland van Strijen zijn geen uitzondering. Dit is ook dé plek om dwergganzen te zien. De hoogste tijd om erop uit te trekken. Gebruik de auto als een rijdende schuilhut en speur langzaam rijdende …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-1 tot 31-1
 

Zeeuwse Delta: Scheelhoek op Goeree Overvlakkee

De Zeeuwse Delta is in de wintermaanden een goede plek om vogels te kijken. Grote aantallen watervogels in ruime sortering zijn op vele plaatsen te zien. Een van die plaatsen is het gebied de Scheelhoek op Goeree Overflakkee, ten oosten van Stellendam. Door de jaren heen zijn hier al meer …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-11 tot 31-11
 

Ketelmeer

In september lijkt de vogelwereld weer tot leven te komen. Vele soorten trekken en komen van hun broedgebied of gaan naar hun wintergebied. De Veluwerandmeren hebben een grote aantrekkingskracht op veel watervogels, zoals ganzen, eenden en steltlopers. Daar waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt (IJsselmonding) is een goede plek …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-9 tot 31-9
 

Nieuwkoopse Plassen: Zoek het water op

Is er een betere manier om in alle rust vogels te kijken al dobberend in een bootje? Vaak kun je vogels geruisloos benaderen en zien ze ook geen gevaar in een langzaam naderend vaartuig(je). De Nieuwkoopse Plassen zijn ideaal voor zo’n vaaravontuur. Zeker in augustus, wanneer alle jongen zijn uitgevlogen …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-8 tot 31-8
 

De Veluwe

Ons grootste aaneengesloten bosgebied en in de top drie van favoriete recreatiegebieden is de Veluwe. Maar ‘de Veluwe’ bestaat niet en het is verre van alleen maar bos. Wat wij Veluwe noemen, bestaat onder meer uit de gebieden: Veluwezoom, Deelerwoud, Planken Wambuis en De Hoge Veluwe. Gebieden die weliswaar met …

» Lees de hele tip

Beste periode: van 1-7 tot 31-7
 

Lauwersmeer

Bijna 6000 ha voormalige binnenzee op de grens van Groningen en Friesland met aan de noordkant de Waddenzee. In het vroege voorjaar kan je hier met volle teugen genieten van grote groepen vertrekkende ganzen, juist gearriveerde grutto’s en lepelaars afgewisseld door doortrekkende kemphanen, sterns en eendachtigen. En niet te vergeten …

» Lees de hele tip

 

Markermeer

In februari kunnen op het Markermeer nog grote groepen kuifeenden en tafeleenden gezien worden, maar ook brilduikers, nonnetjes, toppers en zaagbekken. Net als de futen die er voorkomen zijn al veel vogels aan het baltsen in deze tijd van het jaar. Vanuit de broedkolonies in zuidelijk Flevoland is er een …

» Lees de hele tip