Ketelmeer

« terug

 

In september lijkt de vogelwereld weer tot leven te komen. Vele soorten trekken en komen van hun broedgebied of gaan naar hun wintergebied. De Veluwerandmeren hebben een grote aantrekkingskracht op veel watervogels, zoals ganzen, eenden en steltlopers.

Daar waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt (IJsselmonding) is een goede plek om een kijkje te nemen. Grote delen van de oevers zijn weliswaar rijk begroeid met riet, maar vanaf een aantal plaatsen en dijken heb je een goed uitzicht. In september trekken er nog visdieven door met een kans op reuzensterns. Er zijn altijd wel redelijke aantallen tafeleenden te zien en in het najaar vooral ook krakeenden. Een groep van vijftig casarca’s is in deze tijd niet uitzonderlijk. Voor Nederland is het een van de gebieden waar je de soort met redelijke kans op succes kunt waarnemen. Grauwe ganzen en grote zilverreigers zijn tegenwoordig altijd wel in het gebied aanwezig. Tegenwoordig broedt in het nabij gelegen Roggebotzand een paar zeearenden. Als in september de uitgevlogen jongen in het gebied rondzwerven, heb je niet echt veel geluk nodig om de majestueuze roofvogel tegen te komen. Wanneer er plotseling paniek ontstaat onder ganzen en eenden speur dan eens de lucht af. Grote kans dat er een bruine kiekendief overvliegt.

Ketelmeer en IJsselmonding zijn goed te overzien wanneer je vanaf Kampen in noordelijke richting rijdt. Volg de Melmerweg tot aan het Keteldiep, waar deze dood loopt. De dijken links en rechts zijn te voet begaanbaar. Een andere mogelijkheid is om vanaf Kampen de N307 richting Dronten te volgen. Nadat je de brug over bent (Roggebotsluis), ga je rechtsaf. Dit is een rustige weg met een goed uitzicht over het Vossemeer.

Periode: van 1-9 tot 31-9

Ketelmeer - Uitkijktoren