Kijktip

Lepelaarplassen, het kleine broertje van …

 

Het wordt vaak ‘het kleine broertje van …’ genoemd, maar de Lepelaarplassen doen qua soortenrijkdom niet onder voor de Oostvaardersplassen. Een prachtig moerasgebied met plassen, wilgenbossen, rietlanden en vochtige graslanden. In het broedseizoen zijn hier – zo goed als – alle rietvogels te horen en te zien, zoals rietgors, kleine karekiet, rietzanger, snor ...

Uitgelicht

Het Twiske - De Vennen

 

Veel eenden van diverse soorten.