Kijktip

Ketelmeer

 

In september lijkt de vogelwereld weer tot leven te komen. Vele soorten trekken en komen van hun broedgebied of gaan naar hun wintergebied. De Veluwerandmeren hebben een grote aantrekkingskracht op veel watervogels, zoals ganzen, eenden en steltlopers.

Daar waar de IJssel in het Ketelmeer uitmondt (IJsselmonding) is een goede plek …

Uitgelicht

Voornes Duin - Brede Water

 

Duinmeer dat door veel vogels wordt gebruikt als rust- en broedplaats.