Kijktip

Zwarte Haan aan de Friese waddenkust

 

In het najaar is onze gehele Waddenkust de moeite van het bezoeken waard. Bij hoog water zie je grote groepen vogels langstrekken of hutjemutje op een hoogwatervluchtplaats staan. Zodra het eb wordt verspreiden meeuwen, eenden en steltlopers zich over het slik om er te foerageren.

Voedselrijke kwelders

Tussen de Friese …

Uitgelicht

Duursche Waarden - Uitkijktoren

 

Wijds uitzicht over uiterwaarden en IJssel