Groene Jonker - Vogelkijkplatform

De Groene Jonker, gelegen bij Nieuwkoop in de Kouspolder, is een jong natuurgebied. In 2007 werd het aangelegd, waarbij enkele waterpartijen werden gegraven en enkele watergangen verruimd werden. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leggen. Hierdoor kon het waterpeil worden verhoogd, zodat er een afwisseling van water- en rietland is ontstaan. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. De Groene Jonker kent een gevarieerd moerassig landschap. Het is een waardevolle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden en de Vinkenveense Plassen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-17 300 Kuifeend
2019-11-17 500 Smient
2019-11-17 30 Slobeend
2019-11-17 3 Wintertaling
2019-11-17 2 Baardman
2019-11-10 3 Toendrarietgans
2019-11-10 1 Ekster
2019-11-10 1 Huismus
2019-11-10 1 Pimpelmees
2019-11-10 1 Vink
2019-11-10 1 Bergeend
2019-11-10 1 Slobeend
2019-11-10 1 Wintertaling
2019-11-10 1 Kievit
2019-11-10 1 Aalscholver
2019-11-10 1 Grote Zilverreiger
2019-11-10 1 Krakeend
2019-11-10 1 Winterkoning
2019-11-10 1 Fuut
2019-11-10 1 Kuifeend

Vanaf het dorp Noorden gaat u via de Molenweg de Hogedijk op. Na een knik in de dijk ziet u het vogelobservatiepunt aan uw linkerhand liggen. Iets verderop is een parkeerplaats. Het heeft de voorkeur daar te parkeren en niet langs de smalle dijk. Denkt u bij het wandelen door het gebied dat u veel muggen kunt tegenkomen: kleed u hierop of neem muggenolie mee.

Route via Google Maps

GPS 52.17669172090116, 4.8291392891248615