Groene Jonker - Vogelkijkplatform

De Groene Jonker, gelegen bij Nieuwkoop in de Kouspolder, is een jong natuurgebied. In 2007 werd het aangelegd, waarbij enkele waterpartijen werden gegraven en enkele watergangen verruimd werden. De grond die daarbij vrij kwam werd gebruikt om een verhoging rond het gebied aan te leggen. Hierdoor kon het waterpeil worden verhoogd, zodat er een afwisseling van water- en rietland is ontstaan. Het gebied is in korte tijd bekend geraakt bij veel vogelaars, vanwege de aanwezigheid van kleinst waterhoen, porseleinhoen, steltkluut en geoorde fuut. De Groene Jonker kent een gevarieerd moerassig landschap. Het is een waardevolle schakel in de Ecologische Hoofdstructuur tussen de Nieuwkoopse Plassen, de Bovenlanden en de Vinkenveense Plassen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-20 2 Roodborsttapuit
2020-09-20 1 IJsvogel
2020-09-18 1 Bruine Kiekendief
2020-09-18 1 Cetti's Zanger
2020-09-18 2 Grote Canadese Gans
2020-09-18 1 Watersnip
2020-09-18 1 Witte Kwikstaart
2020-09-18 40 Slobeend
2020-09-18 1 Fazant
2020-09-17 400 Slobeend
2020-09-16 7 Kemphaan
2020-09-16 4 Wintertaling
2020-09-16 1 Havik
2020-09-16 1 Torenvalk
2020-09-16 19 Brandgans
2020-09-16 1 Winterkoning
2020-09-16 1 Rietgors
2020-09-14 2 Fazant
2020-09-14 1 Fazant
2020-09-14 1 Fazant

Vanaf het dorp Noorden gaat u via de Molenweg de Hogedijk op. Na een knik in de dijk ziet u het vogelobservatiepunt aan uw linkerhand liggen. Iets verderop is een parkeerplaats. Het heeft de voorkeur daar te parkeren en niet langs de smalle dijk. Denkt u bij het wandelen door het gebied dat u veel muggen kunt tegenkomen: kleed u hierop of neem muggenolie mee.

Route via Google Maps

GPS 52.17669172090116, 4.8291392891248615