Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-18 1 Waterral
2020-10-18 1 Witgat
2020-10-18 4 Baardman
2020-10-18 1 Waterral
2020-10-18 1 Baardman
2020-10-16 750 Kolgans
2020-10-16 1 Cetti's Zanger
2020-10-12 1 Grote Zilverreiger
2020-10-12 4 Baardman
2020-10-11 1 Huiszwaluw
2020-10-11 1 Cetti's Zanger
2020-10-09 1 Kuifeend
2020-10-09 1 Krakeend
2020-10-09 1 Wilde Eend
2020-10-09 1 Ekster
2020-10-09 1 Zwarte Kraai
2020-10-09 1 Aalscholver
2020-10-09 1 Rietgors
2020-10-09 1 Grauwe Gans
2020-10-07 8 Lepelaar

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573