Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Cetti's Zanger
2023-03-25 1 Waterral
2023-03-25 1 Torenvalk
2023-03-25 1 Kokmeeuw
2023-03-25 1 Kokmeeuw
2023-03-25 1 Fazant
2023-03-24 2 Watersnip
2023-03-24 1 Pijlstaart
2023-03-24 75 Wintertaling
2023-03-24 220 Slobeend
2023-03-24 1 Tureluur
2023-03-24 14 IJslandse Grutto
2023-03-24 1 Blauwborst
2023-03-24 20 Grutto
2023-03-24 1 Krakeend
2023-03-24 1 Torenvalk
2023-03-24 1 Kuifeend
2023-03-24 1 Havik
2023-03-24 1 Knobbelzwaan
2023-03-24 1 Grauwe Gans

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.24407, 4.90814