Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-20 2 Zwarte Stern
2019-05-20 30 Lepelaar
2019-05-20 1 Blauwborst
2019-05-19 2 Witsterblauwborst
2019-05-19 1 Zwarte Stern
2019-05-19 1 Zwartkopmeeuw
2019-05-19 1 Havik
2019-05-19 2 Gierzwaluw
2019-05-19 1 Kneu
2019-05-19 1 Visdief
2019-05-19 1 Grutto
2019-05-19 1 Tureluur
2019-05-19 1 Kluut
2019-05-19 1 Rietzanger
2019-05-19 1 Rietgors
2019-05-19 20 Lepelaar
2019-05-19 1 Slechtvalk
2019-05-19 1 Bosruiter
2019-05-19 1 Blauwborst
2019-05-19 5 Zwarte Stern

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573