Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Snor
2021-06-20 1 Bruine Kiekendief
2021-06-20 1 Cetti's Zanger
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Kleine Karekiet
2021-06-20 1 Roodborsttapuit
2021-06-20 1 Gierzwaluw
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Blauwborst
2021-06-20 1 Havik
2021-06-20 1 Visdief
2021-06-20 2 Slobeend
2021-06-20 1 Scholekster
2021-06-20 1 Rietzanger
2021-06-20 1 Huiszwaluw
2021-06-20 1 Tureluur
2021-06-20 1 Bergeend
2021-06-20 2 Kluut
2021-06-20 20 Lepelaar
2021-06-20 1 Blauwborst

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.24407, 4.90814