Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-09 2 Baardman
2019-12-04 1 Cetti's Zanger
2019-12-04 10 Graspieper
2019-12-04 40 Grauwe Gans
2019-12-04 1 Bergeend
2019-12-04 2 Waterpieper
2019-12-04 1 Rietgors
2019-12-04 1 Wintertaling
2019-12-04 20 Kuifeend
2019-12-04 10 Krakeend
2019-12-04 5 Slobeend
2019-12-04 1 Fuut
2019-12-04 5 Meerkoet
2019-12-04 1 Smient
2019-12-01 2 Wintertaling
2019-11-29 1 IJsvogel
2019-11-26 1 Graspieper
2019-11-26 1 Grote Zilverreiger
2019-11-26 1 Bergeend
2019-11-26 1 Waterral

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573