Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-15 1 Witgat
2019-07-14 1 Snor
2019-07-14 1 Grasmus
2019-07-14 166 Grauwe Gans
2019-07-14 1 Bruine Kiekendief
2019-07-14 1 Kleine Karekiet
2019-07-14 1 Torenvalk
2019-07-14 1 Boerenzwaluw
2019-07-14 1 Huiszwaluw
2019-07-14 1 Rietzanger
2019-07-14 21 Kievit
2019-07-14 12 Kluut
2019-07-14 15 Lepelaar
2019-07-14 1 Bergeend
2019-07-14 1 Kleine Karekiet
2019-07-14 1 Rietzanger
2019-07-14 8 Slobeend
2019-07-14 1 Visdief
2019-07-14 2 Tureluur
2019-07-14 2 Bergeend

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573