Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Lepelaar
2024-04-22 1 Snor
2024-04-22 1 Roerdomp
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Snor
2024-04-22 1 Rietzanger of karekiet onbekend
2024-04-22 1 Tjiftjaf
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Gierzwaluw
2024-04-22 1 Huiszwaluw
2024-04-22 20 Boerenzwaluw
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 3 Kneu
2024-04-22 1 Torenvalk
2024-04-22 1 Kokmeeuw
2024-04-22 1 Snor

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.24407, 4.90814