Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 1 Bruine Kiekendief
2020-07-12 1 Rietgors
2020-07-12 24 Lepelaar
2020-07-12 1 Rietzanger
2020-07-12 1 Torenvalk
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-12 2 Groenling
2020-07-12 1 Kneu
2020-07-12 1 Roodborsttapuit
2020-07-12 1 Snor
2020-07-12 1 Blauwborst
2020-07-12 3 Kluut
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-11 1 Tureluur
2020-07-11 10 Lepelaar
2020-07-11 1 Grutto
2020-07-11 1 Rietzanger
2020-07-11 1 Kleine Karekiet
2020-07-11 1 Huiszwaluw
2020-07-11 1 Bergeend

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573