Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 11 Kramsvogel
2020-01-25 1 Bergeend
2020-01-25 1 Wintertaling
2020-01-25 1 Baardman
2020-01-25 1 Cetti's Zanger
2020-01-25 1 Waterpieper
2020-01-25 6 Wilde Eend
2020-01-25 6 Wilde Eend
2020-01-25 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-25 2 Pijlstaart
2020-01-16 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-14 30 Grote Zilverreiger
2020-01-14 700 Kolgans
2020-01-13 550 Kolgans
2020-01-13 700 Kolgans
2020-01-11 1200 Kolgans
2020-01-11 1 Pimpelmees
2020-01-09 2 Watersnip
2020-01-06 3 Torenvalk
2020-01-06 1 Aalscholver

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.244071117247415, 4.908137860658573