Waverhoek - Uitkijkpunt

Langs de Botsholse Dwarsweg zijn in het kader van natuurontwikkeling sinds 2006 enkele weilanden onder water gezet. Natuurlijk mist dat niet zijn uitwerking op de vogels. Lepelaars komen hier foerageren en vele weidevogels maken gebruik van de plasdras-situatie. Er loopt ook een wandelroute door dit natuurgebied heen.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 1 Watersnip
2023-09-24 4 Slobeend
2023-09-24 1 Blauwe Reiger
2023-09-24 1 Grote Zilverreiger
2023-09-24 1 Boerenzwaluw
2023-09-24 30 Kievit
2023-09-24 1 Tjiftjaf
2023-09-24 1 Roodborsttapuit
2023-09-24 1 Spreeuw
2023-09-24 12 Putter
2023-09-24 2 Krakeend
2023-09-24 2 Meerkoet
2023-09-24 12 Krakeend
2023-09-24 1 Waterhoen
2023-09-24 1 Paapje
2023-09-24 1 Groene Specht
2023-09-24 2 Tapuit
2023-09-24 1 Paapje
2023-09-24 2 Sperwer

De parkeerplaats, met fraaie uitkijk over het gebied, bevindt zich langs de Botsholse Dwarsweg (gemeente Wilnis) en grenst aan het Botshol.

Route via Google Maps

GPS 52.24407, 4.90814