Bovenlanden Kromme Mijdrecht - Vogelkijkscherm

's winters goed ganzengebied, 's zomers vele weidevogels.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Aangezien het scherm op het oosten uitkijkt, heeft u in de namiddag / avond de beste lichtomstandigheden.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 2 Knobbelzwaan
2021-06-20 2 Aalscholver
2021-06-20 3 Kokmeeuw
2021-06-19 3 Purperreiger
2021-06-14 1 Aalscholver
2021-06-14 1 Grote Canadese Gans
2021-06-14 1 Turkse Tortel
2021-06-13 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-06-13 1 Bosrietzanger
2021-06-12 1 Huismus
2021-06-12 1 Houtduif
2021-06-12 1 Kokmeeuw
2021-06-12 1 Grote Bonte Specht
2021-06-12 1 Blauwe Reiger
2021-06-12 1 Wilde Eend
2021-06-12 1 Winterkoning
2021-06-12 1 Aalscholver
2021-06-12 1 Grauwe Gans
2021-06-12 1 Parkgans
2021-06-12 1 Zwarte Kraai

Het scherm is goed te bereiken via de Amstelkade. Hier is ook een parkeerplaatsje voor enkele auto's.

Route via Google Maps

GPS 52.16048, 4.86880