Nieuwkoopse Plassen - Uitkijktoren

Op zaterdag 21 augustus 2010 werd deze nieuwe uitkijktoren bij de Nieuwkoopse Plassen in gebruik genomen. Hij is geplaatst aan de rand van natuurgebied De Haeck aan het fietspad (de Hollandse Kade) in het Woerdense Verlaat. De uitkijktoren is 4 meter hoog en geeft een mooi uitzicht over de "Wijde van de Vliet" en "Bleigaten". De toren kijkt onder andere uit op de Purperreigerkolonie.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar: in de zomer kunt u purperreigers aan en af zien vliegen, 's winters hebt u kans op de klapekster en 's avonds bovendien op vele soorten ganzen, die op de plassen overnachten. In het najaar heeft u vanaf de uitkijktoren een kleine kans op de visarend, die hier elke nazomer enkele weken verblijft.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-18 1 Sprinkhaanzanger
2024-04-18 1 Roerdomp
2024-04-18 1 Kerkuil
2024-04-15 1 Rietgors
2024-04-15 1 Groenling
2024-04-15 1 Vink
2024-04-15 1 Vink
2024-04-15 1 Vink
2024-04-15 1 Gaai
2024-04-15 1 Koolmees
2024-04-15 1 Pimpelmees
2024-04-15 1 Pimpelmees
2024-04-15 1 Fitis
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Tjiftjaf
2024-04-15 1 Zwartkop
2024-04-15 2 Rietzanger

Parkeren kan langs de Milandweg, net ten zuiden van de sluis Slikkendam, of bij de werkschuur van Natuurmonumenten (aan het eind van de Bosweg). Loop vervolgens over de Hollandse Kade richting De Haeck. Na iets meer dan een kilometer vindt u de ingang van De Haeck. Hier staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.15088, 4.83963