Nieuwkoopse Plassen - Uitkijktoren

Op zaterdag 21 augustus 2010 werd deze nieuwe uitkijktoren bij de Nieuwkoopse Plassen in gebruik genomen. Hij is geplaatst aan de rand van natuurgebied De Haeck aan het fietspad (de Hollandse Kade) in het Woerdense Verlaat. De uitkijktoren is 4 meter hoog en geeft een mooi uitzicht over de "Wijde van de Vliet" en "Bleigaten". De toren kijkt onder andere uit op de Purperreigerkolonie.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar: in de zomer kunt u purperreigers aan en af zien vliegen, 's winters hebt u kans op de klapekster en 's avonds bovendien op vele soorten ganzen, die op de plassen overnachten. In het najaar heeft u vanaf de uitkijktoren een kleine kans op de visarend, die hier elke nazomer enkele weken verblijft.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-02 1 Winterkoning
2023-06-01 1 Tjiftjaf
2023-06-01 1 Torenvalk
2023-06-01 15 Aalscholver
2023-06-01 1 Rietzanger
2023-06-01 1 Grote Bonte Specht
2023-06-01 1 Winterkoning
2023-06-01 1 Buizerd
2023-05-31 1 Winterkoning
2023-05-31 1 Roerdomp
2023-05-31 1 Wulp
2023-05-31 1 Purperreiger
2023-05-31 1 Koekoek
2023-05-31 1 Rietzanger
2023-05-31 1 Grasmus
2023-05-29 1 Zwarte Stern
2023-05-29 1 Havik
2023-05-29 1 Purperreiger
2023-05-29 1 Rietgors
2023-05-29 1 Cetti's Zanger

Parkeren kan langs de Milandweg, net ten zuiden van de sluis Slikkendam, of bij de werkschuur van Natuurmonumenten (aan het eind van de Bosweg). Loop vervolgens over de Hollandse Kade richting De Haeck. Na iets meer dan een kilometer vindt u de ingang van De Haeck. Hier staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.15088, 4.83963