Nieuwkoopse Plassen - Uitkijktoren

Op zaterdag 21 augustus 2010 werd deze nieuwe uitkijktoren bij de Nieuwkoopse Plassen in gebruik genomen. Hij is geplaatst aan de rand van natuurgebied De Haeck aan het fietspad (de Hollandse Kade) in het Woerdense Verlaat. De uitkijktoren is 4 meter hoog en geeft een mooi uitzicht over de "Wijde van de Vliet" en "Bleigaten". De toren kijkt onder andere uit op de Purperreigerkolonie.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar: in de zomer kunt u purperreigers aan en af zien vliegen, 's winters hebt u kans op de klapekster en 's avonds bovendien op vele soorten ganzen, die op de plassen overnachten. In het najaar heeft u vanaf de uitkijktoren een kleine kans op de visarend, die hier elke nazomer enkele weken verblijft.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-18 3 Waterpieper
2020-01-11 1 Meerkoet
2020-01-11 5 Grauwe Gans
2020-01-05 1 Roodborsttapuit
2020-01-05 1 Slechtvalk
2020-01-01 1 Grote Canadese Gans ssp occidentalis
2020-01-01 1 Kauw
2020-01-01 1 Houtduif
2020-01-01 1 Torenvalk
2020-01-01 1 Blauwe Reiger
2020-01-01 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-01 1 Ooievaar
2020-01-01 20 Stormmeeuw
2020-01-01 1 Roodborst
2020-01-01 10 Kolgans
2020-01-01 1 Koperwiek
2020-01-01 1 Grote Bonte Specht
2020-01-01 1 Keep
2020-01-01 1 Winterkoning
2020-01-01 1 Grote Zilverreiger

Parkeren kan langs de Milandweg, net ten zuiden van de sluis Slikkendam, of bij de werkschuur van Natuurmonumenten (aan het eind van de Bosweg). Loop vervolgens over de Hollandse Kade richting De Haeck. Na iets meer dan een kilometer vindt u de ingang van De Haeck. Hier staat de uitkijktoren.

Route via Google Maps

GPS 52.15088211976989, 4.839631521761173