Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-14 1 Aalscholver
2024-07-14 1 Torenvalk
2024-07-14 2 Visdief
2024-07-11 1 Spotvogel
2024-07-11 1 Kwartel
2024-07-07 1 Cetti's Zanger
2024-07-07 1 Koekoek
2024-07-07 1 Fazant
2024-07-07 1 Bruine Kiekendief
2024-07-06 1 Purperreiger
2024-07-03 1 IJsvogel
2024-07-01 1 Rietgors
2024-07-01 1 Lepelaar
2024-07-01 1 Snor
2024-07-01 1 Kleine Karekiet
2024-07-01 1 Purperreiger
2024-07-01 1 Lepelaar
2024-07-01 1 Snor
2024-07-01 1 Purperreiger
2024-07-01 2 Bruine Kiekendief

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531