Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 11 Kramsvogel
2020-01-25 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-25 2 Pijlstaart
2020-01-16 1 Blauwe Kiekendief
2020-01-13 1 Torenvalk
2020-01-13 3 Tafeleend
2020-01-13 1 Fazant
2020-01-13 700 Kolgans
2020-01-11 1 Pimpelmees
2020-01-06 1 Rietgors
2020-01-06 1 Cetti's Zanger
2020-01-06 4 Pimpelmees
2020-01-06 1 Koolmees
2020-01-06 1 Winterkoning
2020-01-06 40 Kuifeend
2020-01-06 8 Krakeend
2020-01-06 5 Slobeend
2020-01-06 10 Wilde Eend
2020-01-06 6 Meerkoet
2020-01-01 1 Spreeuw

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775