Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-03-23 1 Blauwborst
2019-03-23 2 Roodborsttapuit
2019-03-23 3 Rietgors
2019-03-23 1 Brandgans
2019-03-23 1 Buizerd
2019-03-23 1 Torenvalk
2019-03-23 2 Rietgors
2019-03-23 2 Roodborsttapuit
2019-03-23 1 Lepelaar
2019-03-23 1 Smient
2019-03-23 5 Grote Canadese Gans
2019-03-23 1 Pijlstaart
2019-03-22 3 Kuifeend
2019-03-22 2 Krooneend
2019-03-22 10 Kievit
2019-03-22 10 Knobbelzwaan
2019-03-22 15 Kluut
2019-03-22 50 Grutto
2019-03-22 1 Grauwe Gans
2019-03-22 3 Stormmeeuw

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775