Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-18 1 Witgat
2020-10-16 750 Kolgans
2020-10-16 31 Buizerd
2020-10-12 1 Grote Zilverreiger
2020-10-11 1 Huiszwaluw
2020-10-09 1 Kuifeend
2020-10-09 1 Krakeend
2020-10-09 1 Wilde Eend
2020-10-09 1 Ekster
2020-10-09 1 Zwarte Kraai
2020-10-09 1 Aalscholver
2020-10-09 1 Rietgors
2020-10-09 1 Grauwe Gans
2020-10-07 1 Roodborsttapuit
2020-10-04 2 Knobbelzwaan
2020-10-02 1 Visarend
2020-09-29 1 Bonte Strandloper
2020-09-29 2 IJsvogel
2020-09-26 1 Bruine Kiekendief
2020-09-26 1 Oeverloper

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775