Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-27 5 Brilduiker
2022-11-27 1 Gaai
2022-11-27 1 Watersnip
2022-11-27 35 Kievit
2022-11-27 22 Knobbelzwaan
2022-11-26 1 Waterral
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Watersnip
2022-11-26 1 Watersnip
2022-11-26 3 Waterpieper
2022-11-26 1 Klapekster
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 4 Waterpieper
2022-11-23 1 Roodborsttapuit
2022-11-23 1 Smient
2022-11-21 1 Roodborsttapuit
2022-11-21 1 Brilduiker
2022-11-21 1 Klapekster
2022-11-20 6 Koolmees
2022-11-19 1 Waterral

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531