Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 9 Krooneend
2021-02-23 1 Lepelaar
2021-02-23 1 Cetti's Zanger
2021-02-23 1 Cetti's Zanger
2021-02-23 1 Lepelaar
2021-02-23 1 Buizerd
2021-02-23 1 Zanglijster
2021-02-23 4 Wilde Eend
2021-02-23 1 Pijlstaart
2021-02-23 1 Wintertaling
2021-02-23 1 Kolgans
2021-02-23 1 Kievit
2021-02-23 8 Grauwe Gans
2021-02-23 2 Meerkoet
2021-02-23 1 Tafeleend
2021-02-23 2 Winterkoning
2021-02-23 1 Cetti's Zanger
2021-02-23 1 Watersnip
2021-02-23 2 Buizerd
2021-02-23 1 Grote Canadese Gans

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775