Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-07-15 1 Witgat
2019-07-14 166 Grauwe Gans
2019-07-14 1 Bruine Kiekendief
2019-07-14 1 Kleine Karekiet
2019-07-14 1 Torenvalk
2019-07-14 1 Boerenzwaluw
2019-07-14 1 Huiszwaluw
2019-07-14 1 Rietzanger
2019-07-14 15 Lepelaar
2019-07-14 1 Bergeend
2019-07-14 1 Kleine Karekiet
2019-07-14 1 Rietzanger
2019-07-14 8 Slobeend
2019-07-14 1 Visdief
2019-07-14 2 Tureluur
2019-07-14 2 Bergeend
2019-07-14 1 Meerkoet
2019-07-14 1 Fuut
2019-07-14 1 Snor
2019-07-14 1 Gierzwaluw

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775