Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-06-20 1 Snor
2021-06-20 1 Snor
2021-06-20 1 Purperreiger
2021-06-20 1 Fazant
2021-06-20 1 Kleine Karekiet
2021-06-20 1 Fuut
2021-06-20 1 Heggenmus
2021-06-20 1 Zwartkop
2021-06-20 1 Grote Zilverreiger
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Witte Kwikstaart
2021-06-20 1 Boerenzwaluw
2021-06-20 1 Huismus
2021-06-20 1 Roodborsttapuit
2021-06-20 1 Gierzwaluw
2021-06-20 1 Koekoek
2021-06-20 1 Blauwborst
2021-06-20 1 Havik
2021-06-20 1 Visdief
2021-06-20 2 Slobeend

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531