Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-13 1 Torenvalk
2019-12-09 2 Baardman
2019-12-04 1 Cetti's Zanger
2019-12-04 10 Graspieper
2019-12-04 40 Grauwe Gans
2019-12-04 1 Bergeend
2019-12-04 2 Waterpieper
2019-12-04 1 Rietgors
2019-12-04 1 Wintertaling
2019-12-04 20 Kuifeend
2019-12-04 10 Krakeend
2019-12-04 5 Slobeend
2019-12-04 1 Fuut
2019-12-04 5 Meerkoet
2019-12-04 1 Smient
2019-12-01 2 Wintertaling
2019-11-29 1 IJsvogel
2019-11-26 2 Fazant
2019-11-26 1 Torenvalk
2019-11-26 1 Grote Zilverreiger

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775