Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-12 1 Snor
2020-07-12 1 Blauwborst
2020-07-12 3 Kluut
2020-07-12 1 Sprinkhaanzanger
2020-07-11 1 Ringtaling
2020-07-11 5 Steltkluut
2020-07-11 2 Tureluur
2020-07-11 21 Lepelaar
2020-07-11 15 Slobeend
2020-07-11 1 Ringtaling
2020-07-11 5 Steltkluut
2020-07-11 10 Wilde Eend
2020-07-11 10 Bergeend
2020-07-11 2 Tureluur
2020-07-11 2 Kokmeeuw
2020-07-11 4 Scholekster
2020-07-11 1 Oeverzwaluw
2020-07-11 4 Kluut
2020-07-11 1 Bosruiter

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775