Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Blauwborst
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Rietgors
2024-04-22 1 Snor
2024-04-22 1 Rietzanger of karekiet onbekend
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Fazant
2024-04-22 1 Buizerd
2024-04-22 1 Krakeend
2024-04-22 1 Meerkoet
2024-04-22 1 Aalscholver
2024-04-22 1 Fitis
2024-04-22 1 Huiszwaluw
2024-04-22 1 Lepelaar
2024-04-22 1 Fuut
2024-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2024-04-22 1 Bergeend
2024-04-22 1 Nijlgans
2024-04-22 1 Grutto
2024-04-22 1 Tjiftjaf

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531