Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 2 Krakeend
2023-09-24 2 Meerkoet
2023-09-24 12 Krakeend
2023-09-24 1 Paapje
2023-09-24 1 Groene Specht
2023-09-24 2 Tapuit
2023-09-24 1 Paapje
2023-09-24 2 Sperwer
2023-09-24 1 Witgat
2023-09-24 1 Pimpelmees
2023-09-24 1 Koolmees
2023-09-24 1 Grauwe Gans
2023-09-24 1 Spreeuw
2023-09-24 1 Boerenzwaluw
2023-09-24 1 Krakeend
2023-09-24 1 Brandgans
2023-09-24 1 Aalscholver
2023-09-24 1 Cetti's Zanger
2023-09-24 1 Bruine Kiekendief
2023-09-24 1 Zwarte Kraai

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531