Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-19 3 Grutto
2023-03-19 2 Kluut
2023-03-19 2 Roodborsttapuit
2023-03-18 2 Blauwborst
2023-03-17 1 Lepelaar
2023-03-17 3 Zwartkopmeeuw
2023-03-17 1 Roodborsttapuit
2023-03-17 1 Havik
2023-03-15 1 Roodborsttapuit
2023-03-15 1 Bruine Kiekendief
2023-03-15 1 Blauwe Kiekendief
2023-03-12 2 Torenvalk
2023-03-12 1 Fuut
2023-03-12 2 Ekster
2023-03-12 2 Torenvalk
2023-03-12 1 Fuut
2023-03-12 2 Ekster
2023-03-11 1 Wulp
2023-03-11 1 Roerdomp
2023-03-11 1 Cetti's Zanger

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531