Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-05-20 2 Zwarte Stern
2019-05-20 30 Lepelaar
2019-05-20 1 Blauwborst
2019-05-19 2 Witsterblauwborst
2019-05-19 1 Zwarte Stern
2019-05-16 1 Oeverloper
2019-05-16 1 Blauwborst
2019-05-15 1 Oeverloper
2019-05-15 1 Kievit
2019-05-15 1 Grutto
2019-05-15 1 Blauwborst
2019-05-14 3 Zwarte Stern
2019-05-14 1 Koekoek
2019-05-14 1 Nijlgans
2019-05-14 20 Visdief
2019-05-14 1 Winterkoning
2019-05-14 1 Grasmus
2019-05-14 2 Blauwborst
2019-05-14 1 Tjiftjaf
2019-05-14 1 Fitis

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.244094559137594, 4.925312649627775