Botshol - Grote Wije - Uitkijkpunt

Botshol is een prachtig moerasgebied ten zuidwesten van Abcoude. Het is net als veel andere Vechtplassen een oase van rust in de drukke Randstad. Botshol herbergt bijzondere planten- en vogelsoorten. Het is bijvoorbeeld een goede plek om krooneenden te zien. Daarnaast worden op de plas De Grote Wije regelmatig leuke vogels opgemerkt, waaronder zeldzaamheden als witoogeend, roodhalsfuut en parelduiker.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-11-29 1 Blauwe Kiekendief
2021-11-28 1 Winterkoning
2021-11-28 1 Roodborst
2021-11-28 1 Torenvalk
2021-11-28 1 Grote Zilverreiger
2021-11-28 10 Kuifeend
2021-11-28 10 Kuifeend
2021-11-28 2 Rietgors
2021-11-21 1 Cetti's Zanger
2021-11-21 5 Staartmees
2021-11-21 1 Tjiftjaf
2021-11-20 3 Brilduiker
2021-11-20 1 Goudplevier
2021-11-20 6 Watersnip
2021-11-20 1 Pijlstaart
2021-11-20 1 Smient
2021-11-20 1 Wilde Eend
2021-11-20 1 Fuut
2021-11-17 10 Sijs
2021-11-14 1 Sperwer

Waar de Botsholsedwarsweg overgaat in de Botsholsweg bevindt zich een bankje met ruim uitzicht over De Grote Wije.

Route via Google Maps

GPS 52.24409, 4.92531