Landje van Geijsel - Vogeluitkijkpunt

Bezoekers van dit gebied kunnen genieten van het vogelleven op een ondergelopen weiland. Vogels die terugkomen uit Zuid-Europa en Afrika kunnen hier neerstrijken om bij te tanken ter voorbereiding op het broedseizoen. Grutto, kemphaan, scholekster en kievit zijn enkele van de soorten die het gebied regelmatig bezoeken, maar ook lepelaar, groenpootruiter, bontbekplevier, oeverloper en zomertaling worden hier gezien.

Bij het Landje van Geijsel staat een poldergemaal, het gemaal Holendrecht-Bullewijk, dat via een kanaaltje afwatert op de genoemde riviertjes. Dat is ook de plek om de vogels te spotten. Het staat bij de overgang van Holendrechterweg in Amstelweg. Bij het gemaal hoorde, in de beginsituatie van 1999, een loods voor opslag van goederen van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Naast de loods kon men genieten van een vrij uitzicht over de waterplassen en het drassige land met de vele vogels. In 2004 kwam de loods vrij en werd een overleg gestart waarbij A.G.V, de Dienst Waterbeheer en Riolering, het Groengebied Amstelland, de heer Geijsel en de Vogelwerkgroep Ouderkerk aan de Amstel betrokken waren. Dit resulteerde in aankoop van de loods door het Groengebied en verplaatsing daarvan naar een plek verder van het gemaal. Dit kwam gereed in het begin van 2006.

De inrichting van de vanaf dat moment als “vogelkijkschuur” te boek staande loods werd uitgevoerd in overleg met de Vogelwerkgroep. Zo ontstond er een bescheiden bezoekerscentrum. Er is vanaf de bovenverdieping door grote ramen vrij uitzicht over het landje en er zijn beneden kijksleuven in de muur. Naast de schuur is er voldoende ruimte om in de buitenlucht de vogels waar te nemen. Er is b.v. veel plaats voor telescopen. Buiten bevindt zich ook nog een picknicktafel.

Binnen is er op informatiepanelen van alles te zien over de vogels, hun uiterlijk en aantallen, over de Vogelwerkgroep, het Groengebied en over het vee van de heer Geijsel. De Vogelwerkgroep gebruikt de kijkschuur bovendien voor ontvangstruimte bij excursies. De schuur is in onderhoud bij het Groengebied. Klein onderhoud, zoals een jaarlijkse schoonmaakbeurt, wordt verricht door leden van de Vogelwerkgroep.

De schuur is te gebruiken (open) als het landje onder water staat.

Type Overig
Beheerder Landschap Noord-Holland
Kijkrichting 360°
Kenmerken
Bezoektijd U kunt deze locatie het beste bezoeken in het voorjaar. De vogelkijkschuur is geopend in de periode dat het Landje van Geijsel onder water staat.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-09-21 1 Grote Bonte Specht
2021-09-18 1 Rietgors
2021-09-13 1 Fuut
2021-09-13 1 Waterhoen
2021-09-13 1 Ekster
2021-09-13 1 Koolmees
2021-09-13 1 Torenvalk
2021-09-13 2 Grote Zilverreiger
2021-09-13 1 Kokmeeuw
2021-09-13 1 Boerenzwaluw
2021-09-13 1 Blauwe Reiger
2021-09-13 3 Buizerd
2021-09-13 1 Fazant
2021-09-13 1 Kievit
2021-09-13 1 Grauwe Gans
2021-09-13 1 Parkeend
2021-09-13 2 Krakeend
2021-09-13 1 Aalscholver
2021-09-11 6 Knobbelzwaan
2021-09-11 4 Meerkoet

Het Landje van Geijsel ligt aan de Holendrechterweg in Ouderkerk aan de Amstel.

Route via Google Maps

GPS 52.28194, 4.92694