Ankeveense Plassen - Vogelkijkplaats

Helaas is de fraaie vogelkijkhut afgebroken. Wat rest is een uitkijkplatform met twee bankjes. De vogels zijn er nog wel, waaronder langsschietende ijsvogel en gedurende de winter en in het vroege voorjaar brilduikers.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-05-28 1 Fuut
2020-05-28 1 Koekoek
2020-05-28 1 Buizerd
2020-05-28 1 Purperreiger
2020-05-28 2 Kuifeend
2020-05-19 1 Krooneend
2020-05-15 1 Fuut
2020-05-15 1 Nijlgans
2020-05-15 2 Krakeend
2020-05-15 1 Koekoek
2020-05-15 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-05-15 1 Fuut
2020-05-15 1 Vink
2020-05-15 1 Visdief
2020-05-15 1 Rietzanger
2020-05-15 1 Zwartkop
2020-05-15 1 Koolmees
2020-05-15 1 Putter
2020-05-15 1 Waterhoen
2020-05-15 1 Gaai

De plek van de voormalige observatiehut De Googh is alleen te voet te bereiken. Vanaf de parkeerplaats aan de Kooi (Nederhorst den Berg) is het ruim een half uur lopen en het is geen straf door dit natuurgebied te lopen. Het pad waarover de route voert heet de Kromme Googh. Het vogelkijkpunt is ook te bereiken vanaf de parkeerplaats aan de Spiegelweg. Ook van de parkeerplaats in Ankeveen is de vogelkijkplek goed bereikbaar, de route loopt dan via de Dammerkade of het Bergsepad.

Route via Google Maps

GPS 52.26841428858739, 5.069288656292956