Naardermeer - De Machine - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt met twee bankjes heeft u een prachtig uitzicht over het Groote Meer. Een telescoop is geen overbodige luxe om nog extra van al het moois te genieten. In het voorjaar zijn purperreigers hun nestkolonie weer op orde aan het brengen en later pendelen ze heen en weer om hun jongen van voedsel te voorzien. Ook zwarte sterns foerageren soms boven de plas. In de wintermaanden kunt u hier onder andere brilduiker, nonnetje en wintertaling aantreffen. De roerdomp is in het voorjaar te horen en met geluk vangt u een glimp van hem op. De Machine is een fraai monumentaal pand dat vroeger dienst deed als stoomgemaal.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-23 1 Aalscholver
2022-11-23 1 Smelleken
2022-11-21 90 Tafeleend
2022-11-21 3000 Kuifeend
2022-11-21 1 Nonnetje
2022-11-21 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-21 1 Fazant
2022-11-20 1 Buizerd
2022-11-20 2 Torenvalk
2022-11-20 2 Knobbelzwaan
2022-11-20 2 Aalscholver
2022-11-20 100 Meerkoet
2022-11-20 300 Tafeleend
2022-11-20 2000 Kuifeend
2022-11-20 2 Merel
2022-11-20 20 Wilde Eend
2022-11-20 3 Krakeend
2022-11-20 60 Smient
2022-11-20 6 Kauw
2022-11-20 1 Stormmeeuw

De parkeerplaats ligt aan de Meerkade (Naarden). Het is vanaf de parkeerplaats twee minuten lopen naar het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.30935, 5.11400