Naardermeer - De Machine - Uitkijkpunt

Vanaf dit uitkijkpunt met twee bankjes heeft u een prachtig uitzicht over het Groote Meer. Een telescoop is geen overbodige luxe om nog extra van al het moois te genieten. In het voorjaar zijn purperreigers hun nestkolonie weer op orde aan het brengen en later pendelen ze heen en weer om hun jongen van voedsel te voorzien. Ook zwarte sterns foerageren soms boven de plas. In de wintermaanden kunt u hier onder andere brilduiker, nonnetje en wintertaling aantreffen. De roerdomp is in het voorjaar te horen en met geluk vangt u een glimp van hem op. De Machine is een fraai monumentaal pand dat vroeger dienst deed als stoomgemaal.

Type Overig
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 31 Krooneend
2023-03-23 7 Bergeend
2023-03-22 1 Sperwer
2023-03-22 1 Havik
2023-03-22 2 Putter
2023-03-22 20 Krooneend
2023-03-22 15 Slobeend
2023-03-22 3 Tjiftjaf
2023-03-22 300 Kolgans
2023-03-22 2 Buizerd
2023-03-22 4 Roodborsttapuit
2023-03-22 8 Slobeend
2023-03-19 1 Aalscholver
2023-03-19 1 Grauwe Gans
2023-03-18 2 Kleine Mantelmeeuw
2023-03-18 6 Krooneend
2023-03-17 2 Lepelaar
2023-03-16 25 Kramsvogel
2023-03-16 1 Zanglijster
2023-03-15 1 Spreeuw

De parkeerplaats ligt aan de Meerkade (Naarden). Het is vanaf de parkeerplaats twee minuten lopen naar het uitkijkpunt.

Route via Google Maps

GPS 52.30935, 5.11400