Bovenmeent - Vogelkijkscherm

Tijdens de wandelroute Naardermeer van Natuurmonumenten komt u onder andere langs de Hilversumse Bovenmeent, inclusief dit hypermoderne stalen kijkscherm (vandalismeproof). U kunt hier vaak grote zilverreigers, lepelaars en steltlopers zien.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-11-26 1 Fuut
2022-11-26 1 Aalscholver
2022-11-26 1 Meerkoet
2022-11-26 1 Wilde Eend
2022-11-26 1 Grauwe Gans
2022-11-26 1 Grote Zilverreiger
2022-11-26 1 Torenvalk
2022-11-26 1 Pimpelmees
2022-11-26 1 Koolmees
2022-11-26 1 Winterkoning
2022-11-26 1 Roodborsttapuit
2022-11-26 1 Waterpieper
2022-11-26 1 Cetti's Zanger
2022-11-26 1 Nonnetje
2022-11-26 1 Roodborsttapuit
2022-11-25 1 Witgat
2022-11-24 1 Waterral
2022-11-24 1 Nonnetje
2022-11-24 1 Blauwe Kiekendief
2022-11-21 1 Waterpieper

Per fiets en te voet bereikbaar vanaf de Hilversumsemeentweg, via de Melkmeent richting Weesp. Volg het zogenaamde Laarzenpad (Natuurmonumenten). Na 150 meter komt u bij het kijkscherm. Vanaf de parkeerplaats op de hoek Hilversumse Meentweg met de Melkmeent kunt u de auto parkeren. Vervolgens volgt u voor bijna twee kilometer de Melkmeent in noordelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 52.28177, 5.11663