Bovenmeent - Vogelkijkscherm

Tijdens de wandelroute Naardermeer van Natuurmonumenten komt u onder andere langs de Hilversumse Bovenmeent, inclusief dit hypermoderne stalen kijkscherm (vandalismeproof). U kunt hier vaak grote zilverreigers, lepelaars en steltlopers zien.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-09-24 1 Bruine Kiekendief
2023-09-24 1 Sperwer
2023-09-24 3 Buizerd
2023-09-24 1 Havik
2023-09-24 1 Torenvalk
2023-09-24 1 Boomvalk
2023-09-24 1 Sperwer
2023-09-24 3 Watersnip
2023-09-24 1 Bruine Kiekendief
2023-09-24 99 Tafeleend
2023-09-24 15 Slobeend
2023-09-24 2 Bergeend
2023-09-24 1 Visarend
2023-09-24 1 Grote Zilverreiger
2023-09-22 1 Knobbelzwaan
2023-09-22 1 Watersnip
2023-09-22 1 Cetti's Zanger
2023-09-20 1 Cetti's Zanger
2023-09-14 1 Purperreiger
2023-09-14 7 Buizerd

Per fiets en te voet bereikbaar vanaf de Hilversumsemeentweg, via de Melkmeent richting Weesp. Volg het zogenaamde Laarzenpad (Natuurmonumenten). Na 150 meter komt u bij het kijkscherm. Vanaf de parkeerplaats op de hoek Hilversumse Meentweg met de Melkmeent kunt u de auto parkeren. Vervolgens volgt u voor bijna twee kilometer de Melkmeent in noordelijke richting.

Route via Google Maps

GPS 52.28177, 5.11663