Texel, vogeleiland bij uitstek

« terug

 

In de Mokbaai op de zuidpunt komen en gaan steltlopers en watervogels met de afwisseling van eb en vloed. De Noordzee-kant kent enkele interessante gebieden zoals De Muy en De Slufter. In herfst en winter verblijven in De Slufter strandleeuweriken en sneeuwgorzen. In de duinstruwelen kunnen zich grote aantallen kramsvogels en koperwieken ophouden.

De wadkant is erg spectaculair met buitendijks bijvoorbeeld De Schorren, waar met laag water duizenden steltlopers als kanoet, bonte strandloper, wulp en scholekster foerageren. Op de Waddenzee zwemmen eiders en aalscholvers. Aan de binnenzijde van de Waddendijk ligt een aaneenschakeling van aantrekkelijke natuurgebiedjes. Veelal aangelegd in het kader van natuurontwikkeling en zeer de moeite waard. Van noord naar zuid bijvoorbeeld; Wagejot, ’t Zandkes, Ottersaat, Dijkmanshuizen, Ceres en Molenkolk.

Utopia ligt binnendijks ten zuiden van de Schorren. Het is speciaal door Natuurmonumenten aangelegd voor steltlopers en sterns, die daar voedsel kunnen vinden en kunnen broeden en rusten. In de herfst verblijven er bij hoog water duizenden steltlopers, eenden en doortrekkende sterns.

Periode: het hele jaar

Texel - Utopia - Uitkijktoren