Kampina - Kolkven - Vogelkijkpunten

In het uitgestrekte gebied De Kampina liggen tientallen vennen uit de laatste ijstijd. Vier daarvan zijn uitgebaggerd om de oorspronkelijke vegetatie weer een kans te geven. De vennen zijn oorspronkelijk gevormd door de wind. Dit is te zien aan de langgerekte vorm en de omringende heuvels. De wind sleet de laagtes uit, waarna het zand tot grote hopen eromheen waaide. Later vulden de kommen zich met regenwater.

Het Kolkven daarentegen is uitgeslepen door het kolkende water van een oude rivier. In dit diepe ven zitten veel watervogels, zoals de fuut en de aalscholver, welke zijn te bekijken vanachter het vogelkijkscherm. Op een informatiepaneel staat meer informatie over de vogels.

De bossen rond de vennen zijn vanaf de 19e eeuw aangeplant op heide. Er staan voornamelijk grove dennen en enkele verwilderde robinia's. Eén van de vogels in het dennenbos is de goudhaan, de kleinste vogel van Europa.

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-01 1 Kuifmees
2018-11-18 3 IJsvogel
2018-11-10 14 Grote Zilverreiger
2018-11-10 6 Blauwe Reiger
2018-11-10 20 Wilde Eend
2018-11-10 6 Kuifeend
2018-11-10 7 Slobeend
2018-11-10 55 Aalscholver
2018-11-10 6 Fuut
2018-11-10 2 Meerkoet
2018-11-10 20 Kokmeeuw
2018-11-10 2 Krakeend
2018-11-10 1 Goudhaan
2018-11-10 1 Boomklever
2018-11-10 2 Kuifmees
2018-11-10 1 Grote Bonte Specht
2018-11-10 2 Koolmees
2018-11-10 4 Pimpelmees
2018-11-10 1 Grote Zilverreiger
2018-11-10 1 Torenvalk

Met het openbaar vervoer kunt u het beste komen via treinstation Oisterwijk. Van daaruit is het ongeveer 20 minuten wandelen. Loop de Stationsstraat in en ga vervolgens rechtdoor de Burgermeester Verwielstraat in. Loop vervolgens de Koningsvaren uit. Aan het einde gaat u rechtsaf, daarna de eerste weg links, de Wierdsmalaan in. Vanaf restaurant Kleyn Speyk volgt u de bordjes "Bezoekerscentrum". Er rijdt ook een treintaxi vanaf station Oisterwijk. Komt u met de auto? Neem vanuit Den Bosch de N65 richting Tilburg en neem afslag Oisterwijk / Moergestel. Ga bij de tweede rotonde linksaf. Ga weer bij de tweede rotonde rechtsaf. Volg de bordjes "Natuurmonumenten" of "Recreatievoorziening". Komt u vanuit Eindhoven, dan neemt u op de A59 richting Tilburg de afslag Moergestel. Volg de borden richting Oisterwijk. Ga bij de eerste rotonde in Oisterwijk rechtsaf en bij weer de tweede rotonde rechtsaf. Volg de bordjes "Natuurmonumenten" of "Recreatievoorziening". Wanneer u vanuit Oirschot komt, neemt u de weg richting Oisterwijk, de Oirschotse Baan. Volg in Oisterwijk de bordjes "Natuurmonumenten".

Route via Google Maps

GPS 51.554614746380416, 5.206964446140385