Kampina - Kolkven - Vogelkijkpunten niet toegankelijk

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Niet toegankelijk

Type Hut
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Niet toegankelijk
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-31 2 Raaf
2023-01-20 1 Zwarte Specht
2023-01-15 9 Wilde Eend
2023-01-15 2 Ooievaar
2023-01-15 1 Grote Zaagbek
2023-01-15 3 Slobeend
2023-01-15 1 Slobeend
2023-01-15 2 Kuifeend
2023-01-15 1 Kuifeend
2023-01-15 70 Smient
2023-01-15 1 Meerkoet
2023-01-15 4 Aalscholver
2023-01-15 3 Fuut
2022-12-31 1 Grote Bonte Specht
2022-12-31 2 Goudhaan
2022-12-31 2 Boomklever
2022-12-31 2 Kuifeend
2022-12-31 12 Wilde Eend
2022-12-31 3 Parkeend
2022-12-29 2 Grote Zilverreiger

deze punten zijn niet toegankelijk

Route via Google Maps

GPS 51.55461, 5.20696