Baest - Kattenbergs Broek - scherm

Landgoed Baest is gelegen in de gemeente Oirschot, tussen Tilburg en Eindhoven. Het Landgoed is zo’n 400 hectare groot, grotendeels bestaand uit bos, weiden en waterpartijen.

In 2007 en 2008 is de Beerze over een lengte van 2 km in zijn oorspronkelijke staat hersteld. Hierdoor krijgt het water een natuurlijke loop, met veel variatie. Snel stromend, langzaam stromend. Vogels zoals de grote gele kwikstaart profiteren hiervan. De soort was enkele jaren geleden bijna verdwenen in Brabant, maar is nu op steeds meer plaatsen terug. Tegelijkertijd met het beekherstel is ook het landschap opgeknapt: aanleg van houtsingels en bosjes, en allemaal volgens oude patronen. De weilanden zijn er weer bloemrijk.

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-03-02 1 Kauw
2024-02-25 1 Sperwer
2024-02-22 1 Boomkruiper
2024-02-21 2 Koolmees
2024-02-21 1 Houtduif
2024-02-21 1 Zwarte Kraai
2024-02-21 1 Vink
2024-02-21 6 Holenduif
2024-02-21 6 Houtduif
2024-02-21 1 Zwarte Kraai
2024-02-21 2 Ekster
2024-02-21 1 Groenling
2024-02-16 1 Tjiftjaf
2024-02-16 1 Grote Zilverreiger
2024-02-15 1 Vink
2024-02-10 1 Buizerd
2024-02-10 1 Staartmees Witkoppig
2024-02-04 1 Blauwe Reiger
2024-02-03 1 Grote Zilverreiger
2024-02-03 1 Goudvink

via de parkeerplaats van de Heilige Eik In Oirschot. Proosbroekweg 11 is deze plek bereikbaar

Route via Google Maps

GPS 51.51005, 5.25772