Kampina - Banisveld - Uitkijktoren Tour de Frans

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-28 1 Matkop
2020-03-27 1 Wilde Eend
2020-03-27 1 Wilde Eend
2020-03-27 1 Groene Specht
2020-03-27 1 Koolmees
2020-03-27 1 Meerkoet
2020-03-27 1 Meerkoet
2020-03-27 2 Meerkoet
2020-03-27 1 Klapekster
2020-03-26 1 Watersnip
2020-03-26 1 Geelgors
2020-03-25 2 Boomleeuwerik
2020-03-25 1 Roodborsttapuit
2020-03-24 1 Grote Zilverreiger
2020-03-23 1 Havik
2020-03-23 1 Buizerd
2020-03-23 1 Middelste Bonte Specht
2020-03-23 1 Appelvink
2020-03-23 1 Tjiftjaf
2020-03-23 1 Groene Specht

Er is een klein parkeerplaatsje aanwezig op de hoek van de Brinksdijk en de Koevoortseweg. Vanaf hier is het ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 51.55458004841055, 5.281568252476393