Kampina - Banisveld - Uitkijktoren Tour de Frans

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 11 Grote Zilverreiger
2024-05-26 1 Buizerd
2024-05-26 1 Zwarte Ooievaar
2024-05-26 1 Zwartkop
2024-05-26 2 Geelgors
2024-05-26 2 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Kneu
2024-05-26 1 Zanglijster
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Grasmus
2024-05-26 1 Tjiftjaf
2024-05-26 2 Geelgors
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Spotvogel
2024-05-26 1 Watersnip
2024-05-26 11 Grote Zilverreiger
2024-05-26 1 Wespendief
2024-05-26 1 Zwarte Ooievaar
2024-05-26 1 Wespendief
2024-05-26 1 Spotvogel

Er is een klein parkeerplaatsje aanwezig op de hoek van de Brinksdijk en de Koevoortseweg. Vanaf hier is het ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 51.55458, 5.28157