Kampina - Banisveld - Uitkijktoren

Deze vogelkijkhut is gemarkeerd als niet actief. U kunt de hut waarschijnlijk niet bezoeken.

Kijktoren is niet in gebruik de trap is verwijdert uit veiligheidsoverwegingen.

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Trektelpost
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Spreeuw
2019-02-23 2 Boomleeuwerik
2019-02-23 1 Grote Lijster
2019-02-23 2 Buizerd
2019-02-23 1 Sijs
2019-02-20 2 Nijlgans
2019-02-20 1 Kleine Bonte Specht
2019-02-20 1 Waterral
2019-02-20 1 Bosuil
2019-02-20 1 Wulp
2019-02-20 2 Boomleeuwerik
2019-02-20 3 Boomkruiper
2019-02-20 1 Boomklever
2019-02-20 1 Grote Bonte Specht
2019-02-20 2 Vink
2019-02-20 1 Zanglijster
2019-02-19 2 Buizerd
2019-02-19 1 Grote Zilverreiger
2019-02-19 1 Graspieper
2019-02-19 2 Rietgors

Er is een klein parkeerplaatsje aanwezig op de hoek van de Brinksdijk en de Koevoortseweg. Vanaf hier is het ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 51.55458004841055, 5.281568252476392