Kampina - Banisveld - Uitkijktoren Tour de Frans

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 9 Putter
2020-01-26 2 Vink
2020-01-26 2 Witte Kwikstaart
2020-01-26 1 Heggenmus
2020-01-26 2 Roodborst
2020-01-26 12 Kramsvogel
2020-01-26 4 Merel
2020-01-26 180 Spreeuw
2020-01-26 6 Koolmees
2020-01-26 2 Pimpelmees
2020-01-26 2 Zwarte Kraai
2020-01-26 2 Gaai
2020-01-26 1 Buizerd
2020-01-26 2 Nijlgans
2020-01-26 9 Putter
2020-01-26 2 Vink
2020-01-26 180 Spreeuw
2020-01-26 2 Zwarte Kraai
2020-01-26 2 Gaai
2020-01-26 6 Koolmees

Er is een klein parkeerplaatsje aanwezig op de hoek van de Brinksdijk en de Koevoortseweg. Vanaf hier is het ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 51.55458004841055, 5.281568252476393