Kampina - Banisveld - Uitkijktoren Tour de Frans

De Kampina is een afwisselend gebied van natte en droge heide, bossen en vennen. U kunt hier boomvalken zien, maar ook boompieper en roodborsttapuit. Op de vennen zitten soms dodaarzen.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Staartmees
2023-03-23 1 Zwarte Specht
2023-03-23 2 Dodaars
2023-03-23 1 Grote Zilverreiger
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 1 Tjiftjaf
2023-03-23 11 Koperwiek
2023-03-21 1 Middelste Bonte Specht
2023-03-21 2 Goudvink
2023-03-21 1 Tjiftjaf
2023-03-21 4 Merel
2023-03-21 2 Buizerd
2023-03-21 1 Pimpelmees
2023-03-21 1 Roodborst
2023-03-21 1 Heggenmus
2023-03-21 10 Spreeuw
2023-03-21 1 Houtduif
2023-03-21 1 Zanglijster
2023-03-21 1 Roodborsttapuit

Er is een klein parkeerplaatsje aanwezig op de hoek van de Brinksdijk en de Koevoortseweg. Vanaf hier is het ongeveer anderhalve kilometer lopen naar de toren.

Route via Google Maps

GPS 51.55458, 5.28157