Leemputten - Vogelkijkscherm

Vanwege de moeilijke begaanbaarheid en graafwerkzaamheden is geen wandelroute uitgezet in het gebied. De vogelkijkhut ligt achter Huize Assisiƫ, aan de rand van de grote plas. Zwartkoppen en grasmussen zingen hier. Op het water kunt u 's winters grote zaagbekken en nonnetjes zien en verschillende eenden.

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-25 1 Blauwe Reiger
2023-03-25 2 Knobbelzwaan
2023-03-25 5 Fuut
2023-03-24 1 Winterkoning
2023-03-24 1 Tjiftjaf
2023-03-24 3 Boerenzwaluw
2023-03-24 5 Grauwe Gans
2023-03-24 18 Watersnip
2023-03-24 5 Fuut
2023-03-24 4 Grote Canadese Gans
2023-03-24 25 Aalscholver
2023-03-24 1 Kuifeend
2023-03-24 2 Kuifeend
2023-03-23 1 Rietgors
2023-03-19 1 Witgat
2023-03-19 1 Wintertaling
2023-03-19 1 Waterpieper
2023-03-18 1 Sperwer
2023-03-18 2 Staartmees
2023-03-18 1 Boomkruiper

Het scherm ligt 1,5 kilometer ten noorden van de rijksweg Tilburg-'s-Hertogenbosch. Vanuit Tilburg gaat u bij het tweede verkeerslicht linksaf, de Heusdense Baan in, richting Biezenmortel. Vanuit 's-Hertogenbosch begint deze weg 4,5 km voorbij Helvoirt, aan de rechterkant. Op de Heusdense Baan neemt u de tweede weg rechts en vervolgens de eerste rechts. Ter hoogte van Huize Assisiƫ gaat u te voet verder. Neem de weg rechts en ga na tweehonderd meter opnieuw rechts.

Route via Google Maps

GPS 51.60671, 5.18510