Leemputten - Vogelkijkscherm

Vanwege de moeilijke begaanbaarheid en graafwerkzaamheden is geen wandelroute uitgezet in het gebied. De vogelkijkhut ligt achter Huize Assisiƫ, aan de rand van de grote plas. Zwartkoppen en grasmussen zingen hier. Op het water kunt u 's winters grote zaagbekken en nonnetjes zien en verschillende eenden.

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 4 Meerkoet
2018-03-19 4 Wilde Eend
2018-03-19 2 Wintertaling
2018-03-19 12 Grauwe Gans
2018-03-19 5 Grote Canadese Gans
2018-03-19 4 Brandgans
2018-03-19 4 Nijlgans
2018-03-19 3 Buizerd
2018-03-18 2 Meerkoet
2018-03-18 10 Wilde Eend
2018-03-18 1 Blauwe Reiger
2018-03-18 1 Buizerd
2018-03-18 1 Torenvalk
2018-03-18 2 Slobeend
2018-03-18 5 Kuifeend
2018-03-18 3 Fuut
2018-03-18 3 Grote Zilverreiger
2018-03-18 1 Nonnetje
2018-03-18 2 Slobeend
2018-03-18 1 Nonnetje

Het scherm ligt 1,5 kilometer ten noorden van de rijksweg Tilburg-'s-Hertogenbosch. Vanuit Tilburg gaat u bij het tweede verkeerslicht linksaf, de Heusdense Baan in, richting Biezenmortel. Vanuit 's-Hertogenbosch begint deze weg 4,5 km voorbij Helvoirt, aan de rechterkant. Op de Heusdense Baan neemt u de tweede weg rechts en vervolgens de eerste rechts. Ter hoogte van Huize Assisiƫ gaat u te voet verder. Neem de weg rechts en ga na tweehonderd meter opnieuw rechts.

Route via Google Maps

GPS 51.60671293996993, 5.185104284243231