Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 5 Oeverzwaluw
2020-07-15 1 Buizerd
2020-07-15 4 Boerenzwaluw
2020-07-15 1 Spotvogel
2020-07-15 3 Groenling
2020-07-15 4 Boomleeuwerik
2020-07-13 1 Groene Specht
2020-07-13 1 Roodborsttapuit
2020-07-13 1 Spreeuw
2020-07-13 1 Boompieper
2020-07-13 1 Tuinfluiter
2020-07-13 1 Merel
2020-07-13 1 Witte Kwikstaart
2020-07-13 2 Gekraagde Roodstaart
2020-07-13 4 Gierzwaluw
2020-07-13 1 Zwartkop
2020-07-13 1 Boomkruiper
2020-07-13 1 Roodborst
2020-07-13 1 Vink
2020-07-13 2 Koolmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958