Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Buizerd
2022-10-06 4 Gaai
2022-10-06 1 Zwarte Specht
2022-10-04 1 Boomklever
2022-10-04 1 Havik
2022-10-04 3 Raaf
2022-10-04 1 Raaf
2022-10-04 1 Buizerd
2022-10-04 1 Raaf
2022-10-04 1 Winterkoning
2022-10-04 3 Raaf
2022-10-04 1 Sperwer
2022-10-04 1 Boomklever
2022-10-03 1 Gaai
2022-10-03 1 Pimpelmees
2022-10-03 1 Gekraagde Roodstaart
2022-10-03 2 Koperwiek
2022-10-03 1 Appelvink
2022-10-01 1 Roodborst
2022-10-01 2 Roodborsttapuit

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007