Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-30 1 Raaf
2020-03-27 1 Staartmees Witkoppig
2020-03-27 1 Roodborsttapuit
2020-03-27 2 Roodborsttapuit
2020-03-27 1 Heggenmus
2020-03-27 1 Torenvalk
2020-03-27 1 Zanglijster
2020-03-27 2 Ooievaar
2020-03-27 2 Putter
2020-03-27 8 Kuifeend
2020-03-27 4 Bergeend
2020-03-27 1 Dodaars
2020-03-27 28 Kuifeend
2020-03-26 1 Zwarte Roodstaart
2020-03-26 1 Zwarte Roodstaart
2020-03-26 1 Sperwer
2020-03-26 1 Roodborst
2020-03-26 1 Merel
2020-03-26 1 Winterkoning
2020-03-26 1 Houtduif

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958