Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-26 1 Winterkoning
2021-07-25 1 Spotvogel
2021-07-25 4 Dodaars
2021-07-25 1 Grote Zilverreiger
2021-07-25 1 Boomleeuwerik
2021-07-24 1 Vink
2021-07-24 1 Zwartkop
2021-07-24 1 Winterkoning
2021-07-24 1 Houtduif
2021-07-24 1 Boomklever
2021-07-24 1 Grote Bonte Specht
2021-07-24 1 Pimpelmees
2021-07-24 1 Koolmees
2021-07-24 1 Grasmus
2021-07-24 1 Gekraagde Roodstaart
2021-07-24 2 Zwarte Kraai
2021-07-24 1 Zilvermeeuw
2021-07-24 1 Putter
2021-07-24 10 Kokmeeuw
2021-07-24 2 Grauwe Gans

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007