Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-14 1 Klapekster
2018-10-14 1 Slechtvalk
2018-10-14 1 Grote Zilverreiger
2018-10-14 1 Tjiftjaf
2018-10-14 1 Koolmees
2018-10-14 1 Gaai
2018-10-14 2 Buizerd
2018-10-14 40 Zwarte Kraai
2018-10-14 15 Spreeuw
2018-10-14 20 Wilde Eend
2018-10-14 1 Putter
2018-10-14 3 Nijlgans
2018-10-14 1 Staartmees
2018-10-14 1 Roodborst
2018-10-14 1 Keep
2018-10-13 1 Klapekster
2018-10-13 9 Ooievaar
2018-10-13 1 Boomleeuwerik
2018-10-13 1 Klapekster
2018-10-13 1 Lepelaar

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958