Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 Putter
2021-04-13 3 Tjiftjaf
2021-04-13 2 Fitis
2021-04-13 1 Kievit
2021-04-13 3 Groenpootruiter
2021-04-13 2 Ooievaar
2021-04-13 2 Tapuit
2021-04-13 1 Zwartkop
2021-04-13 1 Koolmees
2021-04-13 1 Winterkoning
2021-04-13 1 Putter
2021-04-13 2 Staartmees
2021-04-13 6 Groenpootruiter
2021-04-13 2 Kleine Barmsijs
2021-04-13 3 Witgat
2021-04-13 1 Kleine Plevier
2021-04-13 1 Tapuit
2021-04-11 1 Vink
2021-04-11 4 Kneu
2021-04-11 20 Witte Kwikstaart

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958