Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-24 1 Boomklever
2020-09-24 2 Roodborsttapuit
2020-09-24 1 Grote Bonte Specht
2020-09-24 1 Koolmees
2020-09-24 1 Gaai
2020-09-24 1 Vink
2020-09-24 1 Blauwe Reiger
2020-09-24 4 Witte Kwikstaart
2020-09-24 1 Groenpootruiter
2020-09-24 1 Roodborst
2020-09-24 1 Gaai
2020-09-23 2 Grote Zilverreiger
2020-09-23 1 Roodborst
2020-09-23 1 Gaai
2020-09-23 1 Houtduif
2020-09-23 1 Torenvalk
2020-09-23 1 Buizerd
2020-09-23 4 Kauw
2020-09-23 7 Holenduif
2020-09-23 2 Zwarte Kraai

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958