Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 1 Havik
2019-09-21 9 Putter
2019-09-19 1 Kleine Bonte Specht
2019-09-19 3 Boomklever
2019-09-17 1 Gaai
2019-09-17 2 Gaai
2019-09-17 1 Zwarte Specht
2019-09-14 2 Goudhaan
2019-09-14 15 Huiszwaluw
2019-09-14 5 Oeverzwaluw
2019-09-14 25 Boerenzwaluw
2019-09-14 1 Raaf
2019-09-14 1 Boomvalk
2019-09-14 1 Tjiftjaf
2019-09-12 3 Paapje
2019-09-12 1 Paapje
2019-09-12 1 Tapuit
2019-09-12 2 Ooievaar
2019-09-10 15 Zwarte Kraai
2019-09-10 6 Wilde Eend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958