Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-11-18 1 Raaf
2019-11-17 1 Merel
2019-11-17 5 Staartmees
2019-11-17 2 Gaai
2019-11-17 1 Torenvalk
2019-11-17 4 Goudhaan
2019-11-17 2 Pimpelmees
2019-11-17 3 Koolmees
2019-11-17 1 Groenling
2019-11-17 1 Sijs
2019-11-17 12 Spreeuw
2019-11-17 1 Grote Bonte Specht
2019-11-17 2 Raaf
2019-11-17 1 Kauw
2019-11-17 6 Zwarte Kraai
2019-11-17 4 Raaf
2019-11-13 4 Kruisbek
2019-11-10 1 Winterkoning
2019-11-10 1 Boomklever
2019-11-10 3 Raaf

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958