Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 14 Kleine Barmsijs
2019-02-23 1 Zanglijster
2019-02-23 2 Grote Bonte Specht
2019-02-23 1 Goudvink
2019-02-22 2 Goudvink
2019-02-22 1 Goudhaan
2019-02-22 1 Kuifmees
2019-02-22 1 Zanglijster
2019-02-22 1 Zanglijster
2019-02-22 1 Vink
2019-02-22 1 Gaai
2019-02-22 1 Raaf
2019-02-21 1 Gaai
2019-02-21 1 Torenvalk
2019-02-21 3 Bergeend
2019-02-21 18 Wilde Eend
2019-02-21 1 Zwarte Kraai
2019-02-21 1 Grote Canadese Gans
2019-02-21 5 Ooievaar
2019-02-21 2 Grauwe Gans

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958