Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-26 6 Wilde Eend
2020-01-26 14 Grote Canadese Gans
2020-01-26 1 Koolmees
2020-01-26 1 Pimpelmees
2020-01-26 1 Staartmees
2020-01-26 1 Boomklever
2020-01-26 1 Kuifmees
2020-01-26 1 Merel
2020-01-26 1 Boomkruiper
2020-01-26 1 Roodborst
2020-01-26 1 Kauw
2020-01-26 1 Zwarte Kraai
2020-01-26 3 Bergeend
2020-01-26 1 Grote Canadese Gans
2020-01-26 1 Wilde Eend
2020-01-26 1 Zilvermeeuw
2020-01-26 3 Zilvermeeuw
2020-01-26 1 Kokmeeuw
2020-01-26 1 Blauwe Reiger
2020-01-26 4 Ooievaar

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958