Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-22 1 Havik
2018-02-22 12 Ooievaar
2018-02-21 1 Zwarte Specht
2018-02-21 1 Zanglijster
2018-02-21 12 Putter
2018-02-20 1 Kleine Bonte Specht
2018-02-19 1 Matkop
2018-02-19 3 Boomklever
2018-02-19 11 Krakeend
2018-02-19 13 Kuifeend
2018-02-19 2 Goudhaan
2018-02-19 1 Gaai
2018-02-18 15 Ooievaar
2018-02-16 1 Graspieper
2018-02-16 4 Buizerd
2018-02-16 1 Ooievaar
2018-02-16 1 Goudvink
2018-02-16 4 Bergeend
2018-02-16 2 Bergeend
2018-02-16 18 Ooievaar

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958