Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-30 2 Zwarte Kraai
2023-11-30 1 Buizerd
2023-11-30 2 Kauw
2023-11-30 2 Nijlgans
2023-11-30 1 Ooievaar
2023-11-30 1 Roodborst
2023-11-30 1 Grote Canadese Gans
2023-11-30 2 Grauwe Gans
2023-11-30 2 Meerkoet
2023-11-30 30 Spreeuw
2023-11-30 1 Winterkoning
2023-11-30 1 Gaai
2023-11-30 1 Vink
2023-11-30 1 Merel
2023-11-30 1 Pimpelmees
2023-11-30 1 Grote Bonte Specht
2023-11-30 1 Aalscholver
2023-11-30 1 Boomkruiper
2023-11-30 9 Koolmees
2023-11-30 6 Staartmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007