Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-05 65 Grote Canadese Gans
2018-12-03 16 Sijs
2018-12-01 1 Grote Bonte Specht
2018-12-01 2 Goudhaan
2018-12-01 1 Boomkruiper
2018-12-01 1 Boomklever
2018-11-25 1 Slechtvalk
2018-11-25 16 Gaai
2018-11-25 16 Wintertaling
2018-11-24 2 Kuifmees
2018-11-24 20 Ooievaar
2018-11-23 1 Rietgors
2018-11-23 2 Zwarte Kraai
2018-11-23 1 Roodborst
2018-11-23 1 Sperwer
2018-11-23 2 Houtduif
2018-11-23 2 Merel
2018-11-23 2 Raaf
2018-11-23 2 Knobbelzwaan
2018-11-23 2 Wilde Eend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958