Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-17 1 Havik
2019-06-17 1 Witte Kwikstaart
2019-06-17 2 Boerenzwaluw
2019-06-17 1 Grote Bonte Specht
2019-06-17 1 Boomleeuwerik
2019-06-17 1 Koekoek
2019-06-17 3 Scholekster
2019-06-17 1 Tuinfluiter
2019-06-17 1 Graspieper
2019-06-17 1 Grasmus
2019-06-17 1 Fuut
2019-06-17 1 Grote Bonte Specht
2019-06-17 1 Zwartkop
2019-06-17 1 Grasmus
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-17 1 Grasmus
2019-06-17 1 Tuinfluiter
2019-06-17 1 Tuinfluiter
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-16 2 Ooievaar

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958