Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-31 1 Boomkruiper
2023-01-31 1 Buizerd
2023-01-31 1 Matkop
2023-01-31 1 Boomkruiper
2023-01-31 1 Buizerd
2023-01-30 1 Raaf
2023-01-30 3 Ooievaar
2023-01-29 1 Kleine Bonte Specht
2023-01-29 1 Zwarte Specht
2023-01-29 1 Kuifmees
2023-01-29 1 Matkop
2023-01-29 1 Boomkruiper
2023-01-28 1 Boomklever
2023-01-28 1 Boomkruiper
2023-01-28 1 Appelvink
2023-01-28 1 Boomleeuwerik
2023-01-28 1 Vuurgoudhaan
2023-01-27 1 Havik
2023-01-27 3 Smient
2023-01-27 1 Zeearend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007