Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-07-15 1 Zanglijster
2024-07-15 1 Roodborsttapuit
2024-07-15 1 Tuinfluiter
2024-07-15 1 Zwartkop
2024-07-15 6 Grauwe Gans
2024-07-15 3 Merel
2024-07-15 1 Boompieper
2024-07-15 1 Vink
2024-07-15 2 Witte Kwikstaart
2024-07-15 1 Boomkruiper
2024-07-15 8 Spreeuw
2024-07-15 1 Winterkoning
2024-07-15 1 Tjiftjaf
2024-07-15 1 Tuinfluiter
2024-07-15 1 Bonte Vliegenvanger
2024-07-15 1 Goudhaan
2024-07-15 1 Ooievaar
2024-07-15 1 Gekraagde Roodstaart
2024-07-15 1 Putter
2024-07-15 1 Houtduif

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007