Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 1 Heggenmus
2021-01-15 2 Goudhaan
2021-01-15 18 Putter
2021-01-15 1 Houtsnip
2021-01-15 15 Koperwiek
2021-01-15 1 Grote Zilverreiger
2021-01-15 1 Goudvink
2021-01-15 27 Koperwiek
2021-01-15 4 Fuut
2021-01-15 5 Kuifeend
2021-01-15 1 Sijs
2021-01-14 1 Kuifmees
2021-01-14 1 Grote Canadese Gans
2021-01-14 1 Roodborst
2021-01-14 1 Goudhaan
2021-01-14 1 Grote Bonte Specht
2021-01-14 1 Winterkoning
2021-01-14 1 Zwarte Specht
2021-01-14 1 Aalscholver
2021-01-14 1 Zilvermeeuw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958