Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-23 1 Tuinfluiter
2018-06-23 2 Houtduif
2018-06-23 4 Koolmees
2018-06-23 1 Koekoek
2018-06-23 1 Merel
2018-06-23 2 Vink
2018-06-23 1 Grote Bonte Specht
2018-06-23 1 Tjiftjaf
2018-06-23 3 Gaai
2018-06-23 1 Boomkruiper
2018-06-23 2 Grasmus
2018-06-23 6 Koolmees
2018-06-23 4 Pimpelmees
2018-06-23 1 Kneu
2018-06-23 2 Grauwe Gans
2018-06-23 2 Nijlgans
2018-06-23 50 Zwarte Kraai
2018-06-23 1 Veldleeuwerik
2018-06-23 40 Grote Canadese Gans
2018-06-23 30 Kauw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958