Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-16 9 Ooievaar
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 10 Boerenzwaluw
2018-08-16 3 Oeverzwaluw
2018-08-16 1 Witgat
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 2 Witgat
2018-08-16 56 Ooievaar
2018-08-16 6 Oeverzwaluw
2018-08-15 1 Gaai
2018-08-15 1 Tapuit
2018-08-15 2 Buizerd
2018-08-15 8 Oeverzwaluw
2018-08-15 2 Boerenzwaluw
2018-08-15 1 Wulp
2018-08-15 30 Oeverzwaluw
2018-08-15 4 Witte Kwikstaart
2018-08-15 20 Oeverzwaluw
2018-08-15 1 Buizerd
2018-08-15 1 Gekraagde Roodstaart

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958