Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 1 Grasmus
2023-06-06 1 Spotvogel
2023-06-06 1 Ooievaar
2023-06-06 2 Kuifeend
2023-06-06 2 Roodborsttapuit
2023-06-06 1 Grasmus
2023-06-06 1 Scholekster
2023-06-06 1 Spotvogel
2023-06-06 1 Roodborst
2023-06-06 1 Tjiftjaf
2023-06-06 2 Witte Kwikstaart
2023-06-06 2 Witte Kwikstaart
2023-06-06 1 Roodborst
2023-06-06 1 Zanglijster
2023-06-06 1 Grote Lijster
2023-06-06 1 Goudhaan
2023-06-06 1 Gekraagde Roodstaart
2023-06-06 1 Merel
2023-06-06 1 Vink
2023-06-06 1 Goudhaan

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007