Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 5 Grasmus
2019-04-24 3 Tapuit
2019-04-24 8 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Raaf
2019-04-24 2 Beflijster
2019-04-24 1 Koekoek
2019-04-24 1 Koekoek
2019-04-24 1 Torenvalk
2019-04-24 1 Veldleeuwerik
2019-04-24 1 Spotvogel
2019-04-23 1 Fitis
2019-04-23 1 Boomklever
2019-04-23 1 Winterkoning
2019-04-23 1 Fitis
2019-04-23 2 Scholekster
2019-04-23 1 Bergeend
2019-04-23 1 Tjiftjaf
2019-04-23 1 Boomkruiper
2019-04-23 1 Boomklever
2019-04-23 1 Zwarte Roodstaart

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438375507679, 5.050074626575958