Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-18 1 Vink
2022-05-18 1 Zwartkop
2022-05-18 1 Tjiftjaf
2022-05-18 1 Roodborst
2022-05-18 1 Koolmees
2022-05-18 1 Grasmus
2022-05-18 1 Kuifeend
2022-05-18 1 Blauwe Reiger
2022-05-18 6 Ooievaar
2022-05-18 1 Dodaars
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Bergeend
2022-05-18 1 Fitis
2022-05-18 1 Zanglijster
2022-05-18 67 Ooievaar
2022-05-18 1 Koekoek
2022-05-18 1 Zwartkop
2022-05-18 1 Koolmees
2022-05-18 1 Zwarte Kraai
2022-05-18 2 Kleine Mantelmeeuw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007