Plakkeven - Vogelkijkscherm

Hier kijkt u uit over het Plakkeven. In de herfst en de winter heeft u kans op leuke vogelsoorten zoals bokje, waterral, klapekster, watersnip, goudvink en vuurgoudhaan. In de zomer en in het voorjaar kunt u blauwborst, fitis, zwartkop, boomvalk, wespendief en kleine bonte specht verwachten. Dit gebied ligt nabij Tilburg en vlakbij het ook interessante gebied Leikeven.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting O
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 2 Roodborst
2021-10-18 1 Koolmees
2021-10-18 2 Vink
2021-10-18 1 Torenvalk
2021-10-18 1 Torenvalk
2021-10-18 2 Kokmeeuw
2021-10-18 2 Wilde Eend
2021-10-18 1 Blauwe Reiger
2021-10-18 1 Zwarte Kraai
2021-10-18 2 Knobbelzwaan
2021-10-18 1 Roodborsttapuit
2021-10-18 1 Buizerd
2021-10-18 5 Houtduif
2021-10-18 1 Koolmees
2021-10-18 1 Torenvalk
2021-10-18 2 Keep
2021-10-18 12 Vink
2021-10-18 1 Goudvink
2021-10-18 1 Roodborsttapuit
2021-10-12 1 Kauw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61438, 5.05007