Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-16 9 Ooievaar
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 10 Boerenzwaluw
2018-08-16 3 Oeverzwaluw
2018-08-16 1 Witgat
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 2 Witgat
2018-08-16 56 Ooievaar
2018-08-16 1 Grote Zilverreiger
2018-08-16 6 Oeverzwaluw
2018-08-16 1 Geelpootmeeuw
2018-08-16 1 Gierzwaluw
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 3 Oeverloper
2018-08-16 1 Kleine Plevier
2018-08-16 2 Gele Kwikstaart
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 4 Paapje
2018-08-15 1 Wulp
2018-08-15 1 Tapuit

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621