Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-04-24 1 Zwarte Kraai
2018-04-24 1 Goudvink
2018-04-24 1 Kuifmees
2018-04-24 1 Boompieper
2018-04-24 2 Grote Zilverreiger
2018-04-24 2 Bergeend
2018-04-24 1 Roodborsttapuit
2018-04-24 1 Grasmus
2018-04-24 1 Grasmus
2018-04-24 1 Grasmus
2018-04-24 1 Grasmus
2018-04-24 1 Havik
2018-04-24 1 Gekraagde Roodstaart
2018-04-23 1 Gierzwaluw
2018-04-23 1 Roodborsttapuit
2018-04-23 2 Kneu
2018-04-23 1 Gele Kwikstaart
2018-04-23 2 Bergeend
2018-04-23 122 Kleine Mantelmeeuw
2018-04-23 21 Zilvermeeuw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621