Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-01-31 1 Boomkruiper
2023-01-31 1 Boomklever
2023-01-31 1 Matkop
2023-01-31 1 Boomkruiper
2023-01-31 1 Boomklever
2023-01-31 1 Staartmees
2023-01-31 1 Koolmees
2023-01-30 1 Zwarte Specht
2023-01-30 150 Kauw
2023-01-30 1 Roek
2023-01-28 1 Havik
2023-01-28 1 Zilvermeeuw
2023-01-28 1 Boomklever
2023-01-28 1 Boomkruiper
2023-01-28 2 Nijlgans
2023-01-28 1 Zwarte Kraai
2023-01-28 2 Smient
2023-01-28 1 Vuurgoudhaan
2023-01-27 1 Havik
2023-01-27 3 Smient

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799