Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-17 2 Slechtvalk
2019-10-16 2 Kruisbek
2019-10-16 1 Sperwer
2019-10-14 1 Groene Specht
2019-10-14 1 Raaf
2019-10-14 1 Matkop
2019-10-13 1 Groene Specht
2019-10-13 1 Heggenmus
2019-10-13 8 Roodborsttapuit
2019-10-13 1 Roodborst
2019-10-13 3 Roodborsttapuit
2019-10-12 3 Roodborsttapuit
2019-10-08 1 Slechtvalk
2019-10-08 22 Sijs
2019-10-08 35 Wintertaling
2019-10-08 51 Kolgans
2019-10-08 60 Smient
2019-10-08 1 Groenpootruiter
2019-10-08 1 Boompieper
2019-10-08 1 Kleine Bonte Specht

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621