Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-23 1 Zwarte Specht
2019-02-21 1 Torenvalk
2019-02-21 3 Bergeend
2019-02-21 18 Wilde Eend
2019-02-21 1 Zwarte Kraai
2019-02-21 1 Grote Canadese Gans
2019-02-21 5 Ooievaar
2019-02-21 2 Grauwe Gans
2019-02-21 1 Vink
2019-02-21 1 Merel
2019-02-21 4 Nijlgans
2019-02-21 4 Grote Canadese Gans
2019-02-21 1 Bergeend
2019-02-21 1 Boomklever
2019-02-21 1 Staartmees
2019-02-21 1 Winterkoning
2019-02-21 4 Rietgors
2019-02-21 1 Buizerd
2019-02-21 2 Vink
2019-02-21 1 Koolmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621