Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 5 Raaf
2021-07-25 1 Spotvogel
2021-07-25 4 Dodaars
2021-07-25 1 Grote Zilverreiger
2021-07-24 2 Spreeuw
2021-07-24 1 Roodborsttapuit
2021-07-24 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-07-24 1 Nijlgans
2021-07-24 1 Knobbelzwaan
2021-07-24 3 Kneu
2021-07-24 3 Grote Canadese Gans
2021-07-24 1 Merel
2021-07-24 1 Buizerd
2021-07-24 1 Fitis
2021-07-24 2 Blauwe Reiger
2021-07-24 11 Ooievaar
2021-07-24 1 Tjiftjaf
2021-07-24 1 Gaai
2021-07-24 1 Boomkruiper
2021-07-24 1 Veldleeuwerik

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.60727, 5.03930