Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 5 Grasmus
2019-04-24 3 Tapuit
2019-04-24 8 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Raaf
2019-04-24 2 Beflijster
2019-04-24 1 Koekoek
2019-04-24 1 Koekoek
2019-04-24 1 Bergeend
2019-04-24 1 Veldleeuwerik
2019-04-24 1 Torenvalk
2019-04-24 1 Veldleeuwerik
2019-04-24 2 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Tapuit
2019-04-24 1 Spotvogel
2019-04-23 1 Winterkoning
2019-04-23 1 Fitis
2019-04-23 2 Scholekster
2019-04-23 1 Bergeend
2019-04-23 1 Tjiftjaf

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621