Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-18 1 Roodborst
2019-08-18 1 Vink
2019-08-18 1 Tjiftjaf
2019-08-18 1 Grote Bonte Specht
2019-08-18 1 Kuifmees
2019-08-18 1 Pimpelmees
2019-08-18 1 Gaai
2019-08-18 1 Blauwe Reiger
2019-08-18 12 Staartmees
2019-08-18 1 Boomkruiper
2019-08-18 1 Ooievaar
2019-08-18 3 Zwarte Kraai
2019-08-18 1 Groenpootruiter
2019-08-18 1 Zilvermeeuw
2019-08-18 12 Kokmeeuw
2019-08-18 2 Kleine Mantelmeeuw
2019-08-18 20 Wilde Eend
2019-08-18 32 Grauwe Gans
2019-08-18 2 Oeverzwaluw
2019-08-18 2 Boerenzwaluw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621