Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-10-19 1 Pimpelmees
2020-10-19 1 Zwarte Specht
2020-10-19 1 Grauwe Gans
2020-10-19 11 Kruisbek
2020-10-19 2 Sijs
2020-10-19 1 Grote Bonte Specht
2020-10-19 30 Ooievaar
2020-10-18 30 Ooievaar
2020-10-18 1 Brilduiker
2020-10-18 2 Bergeend
2020-10-18 35 Ooievaar
2020-10-18 15 Koperwiek
2020-10-18 50 Putter
2020-10-18 30 Spreeuw
2020-10-18 25 Ooievaar
2020-10-18 5 Roodborst
2020-10-18 1 Winterkoning
2020-10-17 1 Aalscholver
2020-10-17 1 Buizerd
2020-10-17 2 Bergeend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621