Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-04 3 Geoorde Fuut
2023-06-04 7 Ooievaar
2023-06-04 1 Fuut
2023-06-04 1 Putter
2023-06-04 3 Witte Kwikstaart
2023-06-04 1 Boompieper
2023-06-04 2 Dodaars
2023-06-04 1 Gekraagde Roodstaart
2023-06-04 1 Boomkruiper
2023-06-04 1 Bonte Vliegenvanger
2023-06-04 2 Ooievaar
2023-06-04 2 Kievit
2023-06-04 1 Geoorde Fuut
2023-06-04 7 Fuut
2023-06-04 3 Grote Zilverreiger
2023-06-03 1 Winterkoning
2023-06-03 2 Huiszwaluw
2023-06-03 1 Gekraagde Roodstaart
2023-06-03 1 Roodborst
2023-06-03 1 Merel

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799