Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 2 Tjiftjaf
2022-05-19 1 Spotvogel
2022-05-18 1 Kuifeend
2022-05-18 1 Blauwe Reiger
2022-05-18 6 Ooievaar
2022-05-18 1 Dodaars
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Bergeend
2022-05-18 1 Fitis
2022-05-18 1 Zanglijster
2022-05-18 1 Kievit
2022-05-18 1 Tafeleend
2022-05-18 1 Roodborsttapuit
2022-05-18 2 Veldleeuwerik
2022-05-18 1 Torenvalk
2022-05-18 1 Buizerd
2022-05-18 2 Kneu
2022-05-18 67 Ooievaar
2022-05-18 1 Koekoek
2022-05-18 1 Roek

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799