Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 Kneu
2021-04-13 1 Kleine Plevier
2021-04-13 2 Holenduif
2021-04-13 1 Ooievaar
2021-04-13 3 Kleine Mantelmeeuw
2021-04-13 2 Scholekster
2021-04-13 4 Beflijster
2021-04-13 1 Graspieper
2021-04-13 1 Ekster
2021-04-13 2 Tapuit
2021-04-13 1 Zwartkop
2021-04-13 1 Koolmees
2021-04-13 2 Staartmees
2021-04-13 1 Winterkoning
2021-04-13 1 Putter
2021-04-13 2 Zilvermeeuw
2021-04-13 7 Boerenzwaluw
2021-04-13 25 Oeverzwaluw
2021-04-13 2 Kuifeend
2021-04-13 1 Boomleeuwerik

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621