Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-23 2 Grasmus
2018-06-23 6 Koolmees
2018-06-23 4 Pimpelmees
2018-06-23 1 Kneu
2018-06-23 2 Grauwe Gans
2018-06-23 2 Nijlgans
2018-06-23 50 Zwarte Kraai
2018-06-23 1 Veldleeuwerik
2018-06-23 40 Grote Canadese Gans
2018-06-23 30 Kauw
2018-06-23 1 Buizerd
2018-06-23 1 Raaf
2018-06-23 1 Spotvogel
2018-06-23 2 Witte Kwikstaart
2018-06-23 30 Gierzwaluw
2018-06-23 26 Oeverzwaluw
2018-06-23 4 Roodborsttapuit
2018-06-23 2 Grasmus
2018-06-23 1 Spotvogel
2018-06-23 1 Zwartkop

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621