Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-06 1 Raaf
2022-10-06 60 Ooievaar
2022-10-06 1 Buizerd
2022-10-06 4 Gaai
2022-10-06 1 Havik
2022-10-06 3 Dodaars
2022-10-06 1 Goudvink
2022-10-04 1 Havik
2022-10-04 3 Raaf
2022-10-04 1 Raaf
2022-10-04 1 Witte Kwikstaart
2022-10-04 1 Winterkoning
2022-10-04 3 Raaf
2022-10-04 1 Sperwer
2022-10-03 1 Pimpelmees
2022-10-03 1 Gekraagde Roodstaart
2022-10-03 2 Koperwiek
2022-10-01 1 Roodborst
2022-10-01 2 Roodborsttapuit
2022-10-01 59 Ooievaar

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799