Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-14 1 Klapekster
2018-10-14 1 Grote Zilverreiger
2018-10-14 40 Zwarte Kraai
2018-10-14 15 Spreeuw
2018-10-14 20 Wilde Eend
2018-10-14 1 Putter
2018-10-14 3 Nijlgans
2018-10-14 1 Keep
2018-10-13 1 Klapekster
2018-10-13 9 Ooievaar
2018-10-13 1 Klapekster
2018-10-13 1 Lepelaar
2018-10-13 1 Grote Zilverreiger
2018-10-13 1 Pijlstaart
2018-10-13 4 Keep
2018-10-13 2 Roodborsttapuit
2018-10-13 4 Waterpieper
2018-10-13 2 Keep
2018-10-13 2 Keep
2018-10-13 1 Ringmus

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621