Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-30 1 Raaf
2020-03-28 1 Boomkruiper
2020-03-28 8 Graspieper
2020-03-28 1 Grote Lijster
2020-03-28 1 Dodaars
2020-03-28 1 Meerkoet
2020-03-28 2 Knobbelzwaan
2020-03-28 1 Blauwe Reiger
2020-03-28 1 Rietgors
2020-03-28 1 Boerenzwaluw
2020-03-28 1 Heggenmus
2020-03-28 4 Kievit
2020-03-28 2 Scholekster
2020-03-28 1 Holenduif
2020-03-28 2 Bergeend
2020-03-28 1 Kleine Mantelmeeuw
2020-03-28 1 Havik
2020-03-28 4 Witte Kwikstaart
2020-03-28 1 Goudhaan
2020-03-28 1 Boomkruiper

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621