Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-06 1 Torenvalk
2018-12-03 1 Slechtvalk
2018-12-03 16 Sijs
2018-12-01 1 Grote Bonte Specht
2018-12-01 2 Goudhaan
2018-12-01 1 Boomkruiper
2018-11-25 1 Torenvalk
2018-11-25 16 Gaai
2018-11-25 16 Wintertaling
2018-11-24 2 Kuifmees
2018-11-24 20 Ooievaar
2018-11-23 2 Merel
2018-11-23 2 Raaf
2018-11-23 2 Knobbelzwaan
2018-11-23 2 Wilde Eend
2018-11-23 1 Koolmees
2018-11-23 10 Vink
2018-11-23 2 Grote Lijster
2018-11-23 1 Winterkoning
2018-11-23 1 Grote Bonte Specht

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621