Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 18 Putter
2021-01-15 1 Houtsnip
2021-01-15 1 Goudvink
2021-01-15 1 Houtsnip
2021-01-15 4 Koperwiek
2021-01-15 90 Zilvermeeuw
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-15 15 Koperwiek
2021-01-15 1 Grote Zilverreiger
2021-01-15 3 Bergeend
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-14 1 Kuifmees
2021-01-14 1 Grote Canadese Gans
2021-01-14 1 Roodborst
2021-01-14 1 Torenvalk
2021-01-14 1 Kokmeeuw
2021-01-14 1 Gaai
2021-01-14 1 Goudhaan
2021-01-14 1 Grote Bonte Specht
2021-01-14 1 Winterkoning

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621