Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-17 1 Grote Bonte Specht
2019-06-17 1 Koekoek
2019-06-17 1 Boomklever
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-17 1 Zwartkop
2019-06-17 1 Tuinfluiter
2019-06-17 1 Rietgors
2019-06-17 1 Zwartkop
2019-06-17 1 Veldleeuwerik
2019-06-17 1 Kneu
2019-06-17 1 Roodborsttapuit
2019-06-17 1 Kneu
2019-06-17 1 Veldleeuwerik
2019-06-17 2 Scholekster
2019-06-17 1 Roodborsttapuit
2019-06-17 4 Kleine Plevier
2019-06-17 3 Kievit
2019-06-17 2 Kuifeend
2019-06-17 1 Kleine Plevier
2019-06-17 1 Kievit

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621