Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 2 Grote Lijster
2024-06-17 4 Gierzwaluw
2024-06-17 1 Grasmus
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 2 Kneu
2024-06-17 2 Witte Kwikstaart
2024-06-17 1 Gierzwaluw
2024-06-17 2 Witte Kwikstaart
2024-06-17 1 Tuinfluiter
2024-06-17 1 Spotvogel
2024-06-17 1 Kleine Bonte Specht
2024-06-17 1 Boompieper
2024-06-17 3 Gierzwaluw
2024-06-17 1 Tuinfluiter
2024-06-17 1 Kneu
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Boompieper
2024-06-17 9 Kuifeend
2024-06-17 2 Dodaars
2024-06-17 2 Blauwe Reiger

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799