Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 2 Kokmeeuw
2021-10-18 2 Wilde Eend
2021-10-18 1 Blauwe Reiger
2021-10-18 1 Zwarte Kraai
2021-10-18 2 Knobbelzwaan
2021-10-18 1 Roodborsttapuit
2021-10-18 1 Buizerd
2021-10-18 5 Houtduif
2021-10-18 1 Koolmees
2021-10-18 1 Torenvalk
2021-10-18 1 Buizerd
2021-10-18 1 Roodborsttapuit
2021-10-18 1 Nijlgans
2021-10-18 1 Grauwe Gans
2021-10-18 1 Kokmeeuw
2021-10-18 1 Boomklever
2021-10-18 1 Goudvink
2021-10-18 1 Groene Specht
2021-10-13 1 Kleine Bonte Specht
2021-10-12 1 Blauwe Reiger

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.60727, 5.03930