Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 4 Groene Specht
2020-07-13 4 Gierzwaluw
2020-07-13 1 Zwartkop
2020-07-13 1 Boomkruiper
2020-07-13 1 Roodborst
2020-07-13 1 Vink
2020-07-13 2 Koolmees
2020-07-13 1 Goudhaan
2020-07-13 1 Houtduif
2020-07-13 1 Raaf
2020-07-13 1 Tjiftjaf
2020-07-13 2 Zwarte Kraai
2020-07-13 4 Nijlgans
2020-07-13 17 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-13 2 Scholekster
2020-07-13 1 Grasmus
2020-07-13 1 Grote Bonte Specht
2020-07-13 1 Boomklever
2020-07-13 1 Buizerd
2020-07-13 6 Wilde Eend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.607269180406306, 5.03930064964621