Leikeven (Oost) - Uitkijkpunt

In het Leikeven kunt u divers vogelleven vinden. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Heuvel
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-30 1 Roodborst
2023-11-30 1 Grote Canadese Gans
2023-11-30 2 Grauwe Gans
2023-11-30 2 Meerkoet
2023-11-30 30 Spreeuw
2023-11-30 1 Winterkoning
2023-11-30 1 Gaai
2023-11-30 1 Vink
2023-11-30 1 Merel
2023-11-30 1 Pimpelmees
2023-11-30 1 Grote Bonte Specht
2023-11-30 1 Aalscholver
2023-11-30 1 Boomkruiper
2023-11-30 9 Koolmees
2023-11-30 6 Staartmees
2023-11-30 1 Knobbelzwaan
2023-11-30 1 Kokmeeuw
2023-11-30 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-11-30 1 Zilvermeeuw
2023-11-30 1 Kuifmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61012, 5.03799