Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-16 6 Oeverzwaluw
2018-08-16 1 Geelpootmeeuw
2018-08-16 1 Gierzwaluw
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 3 Oeverloper
2018-08-16 1 Kleine Plevier
2018-08-16 1 Slechtvalk
2018-08-16 2 Gele Kwikstaart
2018-08-16 1 Zwarte Specht
2018-08-15 2 Aalscholver
2018-08-15 1 Ooievaar
2018-08-15 1 Kleine Plevier
2018-08-15 2 Oeverloper
2018-08-15 2 Witte Kwikstaart
2018-08-15 1 Havik
2018-08-15 1 Rosse Fluiteend
2018-08-15 1 Grote Bonte Specht
2018-08-15 1 Grote Bonte Specht
2018-08-15 2 Ooievaar
2018-08-15 1 Blauwe Reiger

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61531940527545, 5.026244372655078