Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-28 1 Wespendief
2021-07-26 1 Havik
2021-07-25 4 Dodaars
2021-07-24 1 Tjiftjaf
2021-07-24 1 Rietgors
2021-07-24 2 Grote Zilverreiger
2021-07-24 5 Wilde Eend
2021-07-24 1 Tjiftjaf
2021-07-24 1 Rietgors
2021-07-24 2 Grote Zilverreiger
2021-07-24 5 Wilde Eend
2021-07-23 3 Buizerd
2021-07-23 1 Appelvink
2021-07-23 1 Grote Zilverreiger
2021-07-23 4 Ooievaar
2021-07-23 1 Kleine Plevier
2021-07-22 1 Nachtzwaluw
2021-07-22 1 Nachtzwaluw
2021-07-22 2 Nachtzwaluw
2021-07-22 1 Vogel onbekend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61532, 5.02624