Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-16 9 Grauwe Gans
2021-01-15 1 Houtsnip
2021-01-15 1 Goudvink
2021-01-15 1 Houtsnip
2021-01-15 4 Koperwiek
2021-01-15 90 Zilvermeeuw
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-15 15 Koperwiek
2021-01-15 1 Torenvalk
2021-01-15 6 Graspieper
2021-01-15 3 Bergeend
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-14 1 Kuifmees
2021-01-14 1 Buizerd
2021-01-14 1 Boomkruiper
2021-01-14 14 Staartmees
2021-01-14 3 Koolmees
2021-01-14 100 Vink
2021-01-14 2 Nijlgans
2021-01-14 1 Roodborst

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61531940527545, 5.026244372655078