Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-30 1 Raaf
2020-03-28 1 Zanglijster
2020-03-28 2 Staartmees
2020-03-28 1 Pimpelmees
2020-03-28 3 Kokmeeuw
2020-03-28 2 Kuifeend
2020-03-28 2 Grauwe Gans
2020-03-28 2 Grote Canadese Gans
2020-03-28 1 Veldleeuwerik
2020-03-28 1 Boomkruiper
2020-03-28 8 Graspieper
2020-03-28 1 Grote Lijster
2020-03-28 1 Dodaars
2020-03-28 1 Meerkoet
2020-03-28 2 Knobbelzwaan
2020-03-28 1 Blauwe Reiger
2020-03-28 1 Rietgors
2020-03-28 1 Zanglijster
2020-03-28 2 Staartmees
2020-03-28 1 Pimpelmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61531940527545, 5.026244372655078