Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-05-19 10 Vink
2022-05-19 4 Roodborst
2022-05-19 2 Boompieper
2022-05-19 5 Koolmees
2022-05-19 3 Zanglijster
2022-05-19 3 Boomkruiper
2022-05-19 1 Winterkoning
2022-05-19 2 Zwartkop
2022-05-19 2 Tjiftjaf
2022-05-19 2 Pimpelmees
2022-05-19 1 Goudhaan
2022-05-19 1 Fitis
2022-05-19 1 Roodborsttapuit
2022-05-19 2 Merel
2022-05-19 1 Boomklever
2022-05-19 1 Boomleeuwerik
2022-05-19 2 Roodborsttapuit
2022-05-18 1 Zanglijster
2022-05-18 1 Kievit
2022-05-18 1 Tafeleend

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61532, 5.02624