Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-09-22 1 Zwarte Specht
2019-09-22 1 Kleine Bonte Specht
2019-09-21 1 Groene Specht
2019-09-21 4 Gaai
2019-09-21 1 Havik
2019-09-19 1 Kleine Bonte Specht
2019-09-19 3 Boomklever
2019-09-17 2 Gaai
2019-09-17 2 Gaai
2019-09-17 1 Zwarte Specht
2019-09-17 2 Havik
2019-09-17 1 Sperwer
2019-09-14 1 Buizerd
2019-09-14 10 Nijlgans
2019-09-14 1 Grote Bonte Specht
2019-09-12 1 Oeverloper
2019-09-10 1 Witte Kwikstaart
2019-09-10 1 Blauwe Reiger
2019-09-10 1 Torenvalk
2019-09-10 150 Kokmeeuw

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61531940527545, 5.026244372655078