Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-11-30 1 Aalscholver
2023-11-30 1 Boomkruiper
2023-11-30 9 Koolmees
2023-11-30 6 Staartmees
2023-11-30 1 Knobbelzwaan
2023-11-30 1 Kokmeeuw
2023-11-30 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-11-30 1 Zilvermeeuw
2023-11-30 1 Kuifmees
2023-11-30 1 Roodborsttapuit
2023-11-30 1 Aalscholver
2023-11-30 1 Boomkruiper
2023-11-30 9 Koolmees
2023-11-30 6 Staartmees
2023-11-30 1 Knobbelzwaan
2023-11-30 1 Kleine Mantelmeeuw
2023-11-30 1 Zilvermeeuw
2023-11-30 1 Kokmeeuw
2023-11-30 1 Kuifmees
2023-11-30 1 Koolmees

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61532, 5.02624