Huis ter Heide - Bodemven

Vanaf hier kijkt u uit over het Bodemven, waar u onder andere vogelsoorten kunt zien zoals de dodaars, kruisbek, matkop, sperwer, boomvalk, sijs en gekraagde roodstaart.

Type Scherm
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting N
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar door.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-23 200 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-23 4 Kokmeeuw
2018-06-23 2 Veldleeuwerik
2018-06-23 2 Fuut
2018-06-23 12 Meerkoet
2018-06-23 6 Wilde Eend
2018-06-23 40 Gierzwaluw
2018-06-23 5 Vink
2018-06-23 1 Roodborst
2018-06-23 1 Rietgors
2018-06-23 14 Kuifeend
2018-06-23 1 Appelvink
2018-06-23 1 Winterkoning
2018-06-23 1 Zwartkop
2018-06-23 2 Vink
2018-06-23 1 Merel
2018-06-23 1 Boomkruiper
2018-06-23 1 Tjiftjaf
2018-06-23 1 Houtduif
2018-06-23 1 Zwarte Kraai

Vanaf Waalwijk (A59) of Tilburg (A59) neemt u de provinciale weg naar Loon op Zand (N261). Volg vanaf de N261 de borden naar de Moer.

Route via Google Maps

GPS 51.61531940527545, 5.026244372655078