Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-10-18 1 Nijlgans
2021-10-18 1 Grauwe Gans
2021-10-18 1 Kokmeeuw
2021-10-12 2 Merel
2021-10-11 3 Veldleeuwerik
2021-10-11 1 Torenvalk
2021-10-11 1 Boomvalk
2021-10-11 1 Slechtvalk
2021-10-11 2 Witte Kwikstaart
2021-10-11 1 Roodborsttapuit
2021-10-11 1 Torenvalk
2021-10-11 1 Koolmees
2021-10-11 1 Vink
2021-10-11 1 Buizerd
2021-10-11 1 Blauwe Reiger
2021-10-11 14 Nijlgans
2021-10-11 1 Kokmeeuw
2021-10-11 1 Zilvermeeuw
2021-10-11 1 Kleine Mantelmeeuw
2021-10-11 1 Sperwer

GPS 51.60440, 5.02777