Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-04-24 1 Bergeend
2019-04-24 1 Bergeend
2019-04-24 1 Veldleeuwerik
2019-04-24 1 Veldleeuwerik
2019-04-24 1 Fitis
2019-04-24 1 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Grasmus
2019-04-24 1 Dodaars
2019-04-24 2 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Roodborsttapuit
2019-04-24 1 Tapuit
2019-04-23 1 Winterkoning
2019-04-23 1 Fitis
2019-04-23 2 Scholekster
2019-04-23 1 Bergeend
2019-04-23 1 Tjiftjaf
2019-04-23 4 Tapuit
2019-04-23 3 Kneu
2019-04-23 1 Roodborsttapuit
2019-04-23 11 Grauwe Gans

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335