Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-08-18 1 Gaai
2019-08-18 1 Blauwe Reiger
2019-08-18 12 Staartmees
2019-08-18 1 Boomkruiper
2019-08-18 1 Ooievaar
2019-08-18 3 Zwarte Kraai
2019-08-18 1 Groenpootruiter
2019-08-18 1 Zilvermeeuw
2019-08-18 12 Kokmeeuw
2019-08-18 2 Kleine Mantelmeeuw
2019-08-18 20 Wilde Eend
2019-08-18 32 Grauwe Gans
2019-08-18 1 Staartmees
2019-08-16 1 Gaai
2019-08-16 2 Scholekster
2019-08-16 13 Ooievaar
2019-08-16 1 Zilvermeeuw
2019-08-16 1 Kokmeeuw
2019-08-16 1 Kleine Mantelmeeuw
2019-08-16 1 Wilde Eend

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335