Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-09-25 1 Ekster
2020-09-24 1 Tapuit
2020-09-24 2 Tapuit
2020-09-24 1 Vink
2020-09-24 1 Blauwe Reiger
2020-09-24 50 Ooievaar
2020-09-24 1 Zwarte Kraai
2020-09-24 5 Nijlgans
2020-09-24 1 Torenvalk
2020-09-24 2 Buizerd
2020-09-24 3 Veldleeuwerik
2020-09-24 4 Witte Kwikstaart
2020-09-24 1 Groenpootruiter
2020-09-21 1 Slechtvalk
2020-09-20 6 Ooievaar
2020-09-17 1 Raaf
2020-09-17 6 Nijlgans
2020-09-17 2 Witte Kwikstaart
2020-09-17 1 Havik
2020-09-16 30 Ooievaar

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335