Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-01-20 9 Knobbelzwaan
2020-01-20 5 Wilde Eend
2020-01-20 8 Bergeend
2020-01-20 3 Aalscholver
2020-01-20 1 Buizerd
2020-01-19 1 Roodborst
2020-01-18 23 Ooievaar
2020-01-18 1 Raaf
2020-01-13 1 Brilduiker
2020-01-13 3 Aalscholver
2020-01-13 5 Bergeend
2020-01-13 5 Bergeend
2020-01-13 1 Brilduiker
2020-01-13 1 Sperwer
2020-01-10 3 Vink
2020-01-10 1 Merel
2020-01-09 1 Kuifeend
2020-01-09 1 Brilduiker
2020-01-09 2 Nijlgans
2020-01-09 8 Knobbelzwaan

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335