Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-12-06 1 Torenvalk
2018-12-03 1 Slechtvalk
2018-12-03 16 Sijs
2018-12-02 6 Kauw
2018-12-01 1 Buizerd
2018-11-25 1 Torenvalk
2018-11-23 2 Knobbelzwaan
2018-11-23 2 Wilde Eend
2018-11-23 1 Koolmees
2018-11-23 10 Vink
2018-11-23 2 Grote Lijster
2018-11-23 1 Goudhaan
2018-11-23 1 Grauwe Gans
2018-11-23 200 Spreeuw
2018-11-23 1 Blauwe Reiger
2018-11-23 1 Torenvalk
2018-11-23 2 Knobbelzwaan
2018-11-23 2 Wilde Eend
2018-11-23 2 Grote Lijster
2018-11-23 10 Vink

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335