Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-13 1 Raaf
2020-07-13 1 Tjiftjaf
2020-07-13 2 Zwarte Kraai
2020-07-13 4 Nijlgans
2020-07-13 17 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-13 2 Scholekster
2020-07-13 1 Grasmus
2020-07-13 1 Kleine Bonte Specht
2020-07-13 1 Pimpelmees
2020-07-13 1 Fitis
2020-07-13 1 Raaf
2020-07-13 2 Zwarte Kraai
2020-07-13 1 Tjiftjaf
2020-07-13 4 Nijlgans
2020-07-13 17 Kleine Mantelmeeuw
2020-07-13 1 Grasmus
2020-07-13 2 Scholekster
2020-07-13 6 Wilde Eend
2020-07-13 1 Pimpelmees
2020-07-13 1 Kleine Bonte Specht

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335