Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-04-24 1 Zwarte Kraai
2018-04-24 1 Grasmus
2018-04-23 122 Kleine Mantelmeeuw
2018-04-23 21 Zilvermeeuw
2018-04-23 1 Ooievaar
2018-04-22 1 Fuut
2018-04-22 1 Kokmeeuw
2018-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-04-22 1 Zilvermeeuw
2018-04-22 1 Dodaars
2018-04-22 1 Fuut
2018-04-22 1 Kokmeeuw
2018-04-22 1 Zilvermeeuw
2018-04-22 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-04-22 1 Buizerd
2018-04-22 1 Dodaars
2018-04-22 1 Visdief
2018-04-22 2 Zwartkopmeeuw
2018-04-22 5 Tafeleend
2018-04-20 1 Fitis

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335