Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-07-25 4 Dodaars
2021-07-24 1 Tjiftjaf
2021-07-24 1 Torenvalk
2021-07-24 1 Rietgors
2021-07-24 2 Grote Zilverreiger
2021-07-24 5 Wilde Eend
2021-07-24 1 Tjiftjaf
2021-07-24 1 Torenvalk
2021-07-24 1 Rietgors
2021-07-24 2 Grote Zilverreiger
2021-07-24 5 Wilde Eend
2021-07-23 1 Raaf
2021-07-23 1 Grote Zilverreiger
2021-07-23 4 Ooievaar
2021-07-23 1 Kleine Plevier
2021-07-22 1 Kuifmees
2021-07-22 3 Roodborsttapuit
2021-07-22 1 Havik
2021-07-22 1 Buizerd
2021-07-22 1 Witte Kwikstaart

GPS 51.60440, 5.02777