Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-23 200 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-23 4 Kokmeeuw
2018-06-23 2 Veldleeuwerik
2018-06-23 2 Fuut
2018-06-23 12 Meerkoet
2018-06-23 6 Wilde Eend
2018-06-23 40 Gierzwaluw
2018-06-23 5 Vink
2018-06-23 1 Roodborst
2018-06-23 1 Rietgors
2018-06-23 14 Kuifeend
2018-06-23 1 Torenvalk
2018-06-23 2 Veldleeuwerik
2018-06-23 60 Gierzwaluw
2018-06-23 5 Putter
2018-06-23 2 Kneu
2018-06-23 30 Kokmeeuw
2018-06-23 4 Kievit
2018-06-23 15 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-23 1 Grasmus

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335