Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-12-02 21 Ooievaar
2019-11-30 1 Sperwer
2019-11-30 1 Havik
2019-11-30 7 Putter
2019-11-30 2 Goudvink
2019-11-30 1 Goudvink
2019-11-30 2 Witte Kwikstaart
2019-11-30 1 Havik
2019-11-30 26 Ooievaar
2019-11-30 1 Grote Zilverreiger
2019-11-30 9 Staartmees
2019-11-29 3 Goudvink
2019-11-29 1 Kneu
2019-11-24 20 Spreeuw
2019-11-24 1 Zwarte Kraai
2019-11-24 1 Graspieper
2019-11-24 140 Kokmeeuw
2019-11-24 4 Knobbelzwaan
2019-11-24 1 Kauw
2019-11-24 1 Zwarte Kraai

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335