Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-17 1 Tjiftjaf
2019-06-17 1 Boomklever
2019-06-17 1 Boomklever
2019-06-17 1 Fitis
2019-06-17 4 Gekraagde Roodstaart
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-17 2 Grote Bonte Specht
2019-06-17 1 Boompieper
2019-06-17 1 Zwartkop
2019-06-17 1 Tuinfluiter
2019-06-17 1 Rietgors
2019-06-17 1 Zwartkop
2019-06-17 1 Veldleeuwerik
2019-06-17 1 Kneu
2019-06-17 2 Zwarte Specht
2019-06-17 1 Roodborsttapuit
2019-06-17 1 Kneu
2019-06-17 1 Veldleeuwerik
2019-06-17 2 Scholekster
2019-06-17 1 Roodborsttapuit

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335