Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-03-28 1 Torenvalk
2020-03-28 1 Buizerd
2020-03-28 1 Zanglijster
2020-03-28 2 Staartmees
2020-03-28 1 Pimpelmees
2020-03-28 3 Kokmeeuw
2020-03-28 2 Kuifeend
2020-03-28 2 Grauwe Gans
2020-03-28 2 Grote Canadese Gans
2020-03-28 1 Veldleeuwerik
2020-03-28 1 Boomkruiper
2020-03-28 8 Graspieper
2020-03-28 1 Grote Lijster
2020-03-28 1 Dodaars
2020-03-28 1 Meerkoet
2020-03-28 2 Knobbelzwaan
2020-03-28 1 Blauwe Reiger
2020-03-28 1 Rietgors
2020-03-28 1 Boerenzwaluw
2020-03-28 1 Heggenmus

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335