Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-08-16 1 Witgat
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 1 Grote Zilverreiger
2018-08-16 6 Oeverzwaluw
2018-08-16 1 Geelpootmeeuw
2018-08-16 1 Gierzwaluw
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 3 Oeverloper
2018-08-16 1 Kleine Plevier
2018-08-16 1 Slechtvalk
2018-08-16 2 Gele Kwikstaart
2018-08-16 1 Zwarte Specht
2018-08-16 1 Oeverloper
2018-08-16 4 Paapje
2018-08-15 1 Wulp
2018-08-15 4 Witte Kwikstaart
2018-08-15 1 Buizerd
2018-08-15 13 Aalscholver
2018-08-15 2 Roodborsttapuit
2018-08-15 1 Veldleeuwerik

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335