Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-13 2 Grauwe Gans
2021-04-13 2 Grote Canadese Gans
2021-04-13 1 Merel
2021-04-13 1 Roodborst
2021-04-13 1 Zanglijster
2021-04-13 1 Boompieper
2021-04-13 1 Knobbelzwaan
2021-04-13 1 Bergeend
2021-04-13 1 Witte Kwikstaart
2021-04-13 1 Fitis
2021-04-13 1 Torenvalk
2021-04-13 1 Blauwe Reiger
2021-04-13 1 Roodborsttapuit
2021-04-13 2 Nijlgans
2021-04-13 1 Veldleeuwerik
2021-04-13 1 Kievit
2021-04-13 1 Grote Lijster
2021-04-13 1 Heggenmus
2021-04-13 2 Kneu
2021-04-13 1 Kleine Plevier

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335