Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-10-13 1 Grote Zilverreiger
2018-10-13 1 Pijlstaart
2018-10-13 4 Keep
2018-10-13 2 Roodborsttapuit
2018-10-13 4 Waterpieper
2018-10-13 2 Keep
2018-10-13 2 Keep
2018-10-13 1 Ringmus
2018-10-13 1 Ringmus
2018-10-13 1 Boomleeuwerik
2018-10-13 1 Roodborsttapuit
2018-10-12 1 Buizerd
2018-10-12 1 Slechtvalk
2018-10-11 1 Grote Zilverreiger
2018-10-08 1 Kuifmees
2018-10-08 21 Kramsvogel
2018-10-08 51 Zanglijster
2018-10-08 306 Vink
2018-10-08 21 Veldleeuwerik
2018-10-08 4 Keep

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335