Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-02-18 2 Spreeuw
2018-02-16 60 Zwarte Kraai
2018-02-15 6 Koperwiek
2018-02-15 2 Keep
2018-02-15 1 Slechtvalk
2018-02-15 55 Kuifeend
2018-02-15 41 Tafeleend
2018-02-14 8 Ooievaar
2018-02-13 24 Ooievaar
2018-02-12 2 Brilduiker
2018-02-12 1 Grote Zilverreiger
2018-02-09 23 Ooievaar
2018-02-08 1 Grote Bonte Specht
2018-02-08 1 Grote Bonte Specht
2018-02-08 1 Boomklever
2018-02-08 1 Grote Bonte Specht
2018-02-08 2 Roodborsttapuit
2018-02-04 3 Brilduiker
2018-02-04 2 Goudvink
2018-01-30 2 Kuifmees

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335