Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-02-21 1 Boomklever
2019-02-21 1 Staartmees
2019-02-21 1 Winterkoning
2019-02-21 4 Rietgors
2019-02-21 1 Buizerd
2019-02-21 2 Vink
2019-02-21 1 Koolmees
2019-02-21 1 Kuifmees
2019-02-21 1 Groenling
2019-02-20 1 Zwarte Specht
2019-02-19 1 Grote Bonte Specht
2019-02-19 3 Keep
2019-02-19 2 Vink
2019-02-19 2 Keep
2019-02-19 4 Pimpelmees
2019-02-19 12 Putter
2019-02-19 1 Grote Bonte Specht
2019-02-19 1 Kuifmees
2019-02-19 1 Grote Bonte Specht
2019-02-19 5 Pimpelmees

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335