Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-10-13 1 Heggenmus
2019-10-13 8 Roodborsttapuit
2019-10-08 22 Sijs
2019-10-08 35 Wintertaling
2019-10-08 51 Kolgans
2019-10-08 60 Smient
2019-10-08 1 Groenpootruiter
2019-10-08 1 Boompieper
2019-10-08 1 Kleine Bonte Specht
2019-10-08 2 Slechtvalk
2019-10-08 5 Ooievaar
2019-10-05 10 Smient
2019-10-05 1 Ooievaar
2019-10-05 20 Smient
2019-10-05 6 Graspieper
2019-10-05 4 Pimpelmees
2019-10-05 2 Graspieper
2019-10-05 2 Torenvalk
2019-10-05 2 Veldleeuwerik
2019-10-05 3 Graspieper

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335