Leikeven - Uitkijktoren

Vanaf deze toren heeft men een mooi uitzicht op het Leikeven en omgeving, waar veel soorten vogels te zien zijn. In het voorjaar en in de zomer heeft u kans op soorten zoals grauwe klauwier, bosrietzanger, spotvogel, boomvalk, groenpootruiter, bosruiter, zwarte specht, boomleeuwerik. In de herfst en winter worden soms bokje, houtsnip, wintertaling, pijlstaart, brilduiker, kruisbek en vuurgoudhaan gezien. Tijdens de trek komen visarend, kraanvogel en beflijster soms langs.

Type Uitkijktoren
Beheerder Natuurmonumenten
Kijkrichting NO
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-01-15 18 Putter
2021-01-15 90 Zilvermeeuw
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-15 15 Koperwiek
2021-01-15 1 Torenvalk
2021-01-15 6 Graspieper
2021-01-15 3 Bergeend
2021-01-15 1 Brilduiker
2021-01-14 1 Kuifmees
2021-01-14 1 Grote Canadese Gans
2021-01-14 1 Roodborst
2021-01-14 12 Koolmees
2021-01-14 1 Goudhaan
2021-01-14 4 Merel
2021-01-14 2 Nijlgans
2021-01-14 1 Aalscholver
2021-01-14 1 Ekster
2021-01-14 1 Aalscholver
2021-01-14 4 Bergeend
2021-01-14 1 Knobbelzwaan

GPS 51.604402922122766, 5.0277747158149335