Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-15 1 IJsvogel
2020-07-12 1 Kokmeeuw
2020-07-11 1 Blauwe Reiger
2020-07-09 1 Blauwe Reiger
2020-06-22 1 Ooievaar
2020-06-15 1 Huismus
2020-06-14 1 Lepelaar
2020-06-13 1 Vink
2020-06-13 1 Ooievaar
2020-06-13 1 Blauwe Reiger
2020-06-13 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2020-06-13 1 Vink
2020-06-13 1 Ooievaar
2020-06-13 1 Blauwe Reiger
2020-06-13 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2020-06-13 1 Vink
2020-06-13 1 Ooievaar
2020-06-13 1 Blauwe Reiger
2020-06-13 1 Witte Kwikstaart ssp alba
2020-06-13 1 Vink

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781387437789, 4.9990675287442325