Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2019-06-16 1 Kievit
2019-06-11 1 Ooievaar
2019-06-09 1 Bosrietzanger
2019-06-09 1 Fazant
2019-06-09 1 Bosrietzanger
2019-06-09 2 Krakeend
2019-06-09 1 Rietgors
2019-06-09 8 Aalscholver
2019-06-09 1 Wulp
2019-06-09 1 Gierzwaluw
2019-06-09 1 Grote Bonte Specht
2019-06-09 2 Grasmus
2019-06-09 1 Tjiftjaf
2019-06-09 1 Kleine Karekiet
2019-06-09 1 Kleine Karekiet
2019-06-09 1 Rietgors
2019-06-09 1 Aalscholver
2019-06-09 1 Kleine Karekiet
2019-06-09 1 Fuut
2019-06-09 1 Kleine Karekiet

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781387437789, 4.9990675287442325