Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-10-04 2 Knobbelzwaan
2022-10-04 1 Grauwe Gans
2022-10-02 1 Parkeend
2022-09-25 2 Tjiftjaf
2022-09-25 1 Ooievaar
2022-09-25 1 Heggenmus
2022-09-25 1 Zwarte Kraai
2022-09-19 1 Boerenzwaluw
2022-09-19 1 Huiszwaluw
2022-09-19 2 Krakeend
2022-09-19 1 Ooievaar
2022-09-11 1 Grauwe Gans
2022-09-10 1 Kokmeeuw
2022-09-10 1 Zwarte Kraai
2022-09-05 1 Waterhoen
2022-09-05 1 Waterhoen
2022-09-04 1 Kuifeend
2022-09-04 1 Dodaars
2022-09-04 35 Wilde Eend
2022-09-04 1 Witgat

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781, 4.99907