Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-21 1 Boomvalk
2018-06-21 1 Rietzanger
2018-06-18 8 Gierzwaluw
2018-06-18 1 Boerenzwaluw
2018-06-18 1 Kleine Karekiet
2018-06-18 1 Scholekster
2018-06-18 1 Blauwe Reiger
2018-06-18 2 Kleine Karekiet
2018-06-18 1 Tuinfluiter
2018-06-18 1 Groene Specht
2018-06-18 1 Merel
2018-06-18 1 Roodborst
2018-06-18 1 Zwartkop
2018-06-18 1 Winterkoning
2018-06-18 1 Kleine Karekiet
2018-06-18 1 Blauwe Reiger
2018-06-18 1 Buizerd
2018-06-18 1 Grasmus
2018-06-18 4 Wilde Eend
2018-06-18 3 Wilde Eend

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781387437789, 4.9990675287442325