Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 2 Slobeend
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Roerdomp
2024-04-22 2 Fuut
2024-04-22 1 Zanglijster
2024-04-22 1 Waterral
2024-04-22 1 Rietzanger
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Cetti's Zanger
2024-04-22 1 Nachtegaal
2024-04-22 2 Sperwer
2024-04-22 1 Koekoek
2024-04-22 1 Grote Bonte Specht
2024-04-22 1 Grote Zilverreiger
2024-04-22 1 Ooievaar
2024-04-22 1 Kleine Karekiet
2024-04-22 2 Visdief
2024-04-22 1 Kleine Karekiet
2024-04-22 1 Nachtegaal

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781, 4.99907