Sprang-Capelle - De Dullaard - Vogelkijkhut

In De Dullaard kunt u behalve kleine karekieten diverse andere zangvogelsoorten aantreffen. Zoals de spotvogel. Ook ijsvogel, roerdomp, waterral, blauwborst, boomvalk, buizerd, vos en ree worden in dit gebied waargenomen. De Dullaard bestaat uit weilanden, populierenaanplant en zes petgaten die omzoomd zijn met rietkragen en biezen.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting Z
Kenmerken
Bezoektijd Het hele jaar. Let op de hut bevindt zich in een gebied met kwetsbare plekken. Staande voor de hut, dient u vanaf het bordje "kwetsbaar gebied" rechtsom naar de hut te lopen.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-04-09 1 Roodborsttapuit
2021-04-09 2 Zwarte Kraai
2021-04-09 2 Meerkoet
2021-04-09 2 Scholekster
2021-04-09 2 Grote Canadese Gans
2021-04-09 4 Grauwe Gans
2021-04-09 2 Nijlgans
2021-04-09 1 Wilde Eend
2021-04-09 5 Graspieper
2021-04-09 1 Rietgors
2021-04-09 7 Smient
2021-04-09 2 Torenvalk
2021-04-09 1 Grote Zilverreiger
2021-04-09 2 Blauwe Reiger
2021-04-09 2 Kuifeend
2021-04-09 2 Knobbelzwaan
2021-04-09 1 Vink
2021-04-09 1 Cetti's Zanger
2021-04-09 1 Zwartkop
2021-04-09 1 Winterkoning

Vanaf de Hoge vaart, komt u op de Kruisvaart (gedeeltelijk eenrichting) Bij het eerste rode hek aan de rechterzijde (staatsbosbeheer) kunt u het gebied betreden. U kunt parkeren in de berm. Als u het pad volgt tot knooppunt 33 en dan richting knooppunt 10 loopt, komt u bij een brug over een rood hekje (zie foto). Dan gaat u linksaf richting knooppunt 31. Na 500 meter aan de linkerzijde moet u een hekje brug over en bent u bij de hut De wandeling vanaf het startpunt is ongeveer 1.5 km

Route via Google Maps

GPS 51.68781387437789, 4.9990675287442325