Landschotse Heide - Uitkijkpunt

Grote zilverreiger, klapekster en houtsnip worden hier zo nu en dan gezien. Dit uitkijkpunt is een soort verhoogd platform, van waaruit u over het gebied kunt uitkijken.

Type Overig
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant gedurende de trektijd in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-06-06 5 Grauwe Gans
2023-06-06 1 Zanglijster
2023-06-06 1 Gekraagde Roodstaart
2023-06-06 1 Bonte Vliegenvanger
2023-06-06 1 Torenvalk
2023-06-06 1 Aalscholver
2023-06-06 1 Boompieper
2023-06-06 1 Torenvalk
2023-06-06 2 Fuut
2023-06-06 1 Roodborsttapuit
2023-06-06 1 Vink
2023-06-06 4 Kneu
2023-06-06 1 Roodborsttapuit
2023-06-06 6 Gierzwaluw
2023-06-06 1 Boompieper
2023-06-06 1 Dodaars
2023-06-06 1 Veldleeuwerik
2023-06-05 1 Merel
2023-06-05 1 Tjiftjaf
2023-06-05 1 Pimpelmees

Neem op de A58 afslag 8, naar Oirschot. Ga richting Middelbeers. Ga na 5.5 km op de rotonde linksaf richting Vessem. Vervolg uw weg door na 250 m rechtsaf te gaan richting Bladel. Neem dan na 2 km het zijpad naar rechts, vlak voor Westelbeers. U kunt dit pad zover mogelijk volgen en/of te voet verder gaan. Elke plas is de moeite waard.

Route via Google Maps

GPS 51.44722, 5.23640