Landschotse Heide - Uitkijkpunt

Grote zilverreiger, klapekster en houtsnip worden hier zo nu en dan gezien. Dit uitkijkpunt is een soort verhoogd platform, van waaruit u over het gebied kunt uitkijken.

Type Overig
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Dit gebied is het meest interessant gedurende de trektijd in het voor- en najaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-04-18 1 Grote Canadese Gans
2024-04-18 1 Veldleeuwerik
2024-04-18 1 Torenvalk
2024-04-18 1 Kuifeend
2024-04-18 1 Kuifeend
2024-04-18 1 Kokmeeuw
2024-04-18 1 Wulp
2024-04-18 1 Boompieper
2024-04-17 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-17 1 Kuifeend
2024-04-17 1 Buizerd
2024-04-17 4 Kuifeend
2024-04-17 1 Veldleeuwerik
2024-04-17 1 Boompieper
2024-04-17 1 Fitis
2024-04-17 2 Meerkoet
2024-04-17 1 Gekraagde Roodstaart
2024-04-17 1 Merel
2024-04-17 1 Vink
2024-04-17 1 Zwarte Stern

Neem op de A58 afslag 8, naar Oirschot. Ga richting Middelbeers. Ga na 5.5 km op de rotonde linksaf richting Vessem. Vervolg uw weg door na 250 m rechtsaf te gaan richting Bladel. Neem dan na 2 km het zijpad naar rechts, vlak voor Westelbeers. U kunt dit pad zover mogelijk volgen en/of te voet verder gaan. Elke plas is de moeite waard.

Route via Google Maps

GPS 51.44722, 5.23640