Rovertsche Heide - Vogelkijkscherm

Rovertsche Heide is een groot (470ha) aaneengesloten natuurgebied bestaande uit bos en heide. In het gebied liggen stuifzanden met opvallende hoogte verschillen. Verder is het gebied befaamd om de stilte en de rust, daarom broeden er vogelsoorten als de havik, buizerd, boomvalk, sperwer en zelfs nachtzwaluw.

Type Scherm
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2020-07-28 102 Grauwe Gans
2020-07-19 1 Grauwe Gans
2020-07-19 1 Roodborsttapuit
2020-07-19 15 Boerenzwaluw
2020-07-19 1 Houtduif
2020-07-19 1 Kleine Bonte Specht
2020-06-28 9 Grauwe Gans
2020-06-28 13 Krakeend
2020-06-28 1 Nijlgans
2020-06-28 2 Buizerd
2020-06-28 2 Huiszwaluw
2020-06-28 10 Boerenzwaluw
2020-06-28 2 Ooievaar
2020-06-01 1 Havik
2020-05-21 1 Vink
2020-05-21 1 Meerkoet
2020-05-21 1 Buizerd
2020-05-21 3 Wilde Eend
2020-05-21 1 Kuifeend
2020-05-21 1 Blauwe Reiger

GPS 51.47652796181614, 5.101993803075807