Regte Heide - Vogelkijkhut

De Regte Heide is gelegen op een ongeveer 1 km brede dekzandrug, welke de waterscheiding vormt tussen de Oude Leij (de bovenloop van de Donge) en de Poppelsche Leij. De overgang van de Regte Heide naar het beekdal van de Oude Leij, het Riels Laag, is nauwelijks verstoord. Over een lengte van 3 km grenst dit dal direct aan de Regte Heide, wat een, voor Brabantse begrippen, spectaculair hoogteverschil oplevert. Het betreft hier een zeer zeldzame overgang van hoge, droge en voedselarme heide naar laag, nat en voedselrijk beekdal. Door ontginning, ruilverkaveling en landinrichting zijn dergelijke gradiƫnten of natuurlijke overgangen nog maar op enkele plaatsen in Nederland aanwezig. U kunt hier veld- en boomleeuweriken zien, roodborsttapuiten en 's winters heeft u kans op klapekster.

Type Hut
Beheerder Het Brabants Landschap
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-06-17 1 Boomkruiper
2024-06-17 6 Boerenzwaluw
2024-06-17 2 Witte Kwikstaart
2024-06-17 1 Boomklever
2024-06-17 2 Zwartkop
2024-06-17 1 Tjiftjaf
2024-06-17 1 Geelgors
2024-06-17 1 Koekoek
2024-06-17 1 Tuinfluiter
2024-06-17 1 Torenvalk
2024-06-17 1 Geelgors
2024-06-17 1 Grauwe Vliegenvanger
2024-06-17 1 Boomvalk
2024-06-17 1 Boompieper
2024-06-17 2 Fitis
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-17 1 Roodborsttapuit
2024-06-16 3 Geelgors
2024-06-16 8 Vink
2024-06-16 2 Zwarte Kraai

Met het openbaar vervoer neemt u bus 45 van Tilburg naar Turnhout. Stap uit bij halte Goirle - Nieuwkerksedijk. De Regte Heide ligt ten zuidwesten van Goirle. Volg vanuit de kom van Riel de bordjes "Regte Heide". Het gemakkelijkst bereikt u de heide via de ingang aan de Rielse Dijk. Een andere mogelijkheid is via de Tweede Dijk, te bereiken vanaf het industrieterrein van Goirle.

Route via Google Maps

Vogelkijkhut Kenmerken
Rovertsche Heide - Vogelkijkscherm

GPS 51.49500, 5.01777