Wintelre - Grootmeer - Vogelkijkplatform

Het Grootmeer en het Kleinmeer tussen Vessem en Wintelre zijn van oorsprong natuurlijke zwakgebufferde vennen, die op de kaart van 1900 nog omgeven zijn door heide Ze zijn ontstaan in de periode na de laatste ijstijd, zo'n 10.000 jaar geleden. Ze liggen in een gebied dat wat hoger ligt dan de omgeving. Heidevennen worden normaal gevuld door regenwater dat wordt vastgehouden omdat de bodem van zo´n ven slecht doorlaatbaar is, meestal door een klei- of leemlaag. Het Grootmeer werd in het verleden echter ook deels grondwater gevoed waardoor er bijzondere vegetaties voorkwam.

Duizenden padden, kikkers en salamanders leven in het bos aan de andere kant van de weg. Die trekken in het voorjaar massaal naar het Grootmeer om te paren en daarna weer terug te keren. Bij het oversteken van de weg werden ze dan in grote getalen platgereden. In 2009/ 2010 zijn er 7 amfibietunnels onder de Merenweg aangelegd. De amfibieën kunnen nu zelf oversteken.

Type Heuvel
Beheerder Onbekend
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2021-02-24 1 Boomklever
2021-02-22 30 Grauwe Gans
2021-02-22 1 Grote Zilverreiger
2021-02-16 1 Bosuil
2021-02-16 1 Blauwe Reiger
2021-02-13 1 Kleine Bonte Specht
2021-02-13 1 Havik
2021-02-13 1 Kleine Bonte Specht
2021-02-10 1 Roodborsttapuit
2021-02-06 1 Grote Lijster
2021-02-06 1 Grote Zilverreiger
2021-02-06 11 Blauwe Reiger
2021-02-06 80 Koolmees
2021-02-05 1 Grote Zilverreiger
2021-02-05 1 Blauwe Reiger
2021-02-05 2 Grote Canadese Gans
2021-02-05 4 Grauwe Gans
2021-02-05 18 Grauwe Gans
2021-02-05 1 Grote Bonte Specht
2021-02-05 2 Staartmees

Het Grootmeer ligt aan de Merenweg, even voor de bebouwde kom van Wintelre. Er is meer dan voldoende parkeergelegenheid op de half verharde toegangsweg naar het Grootmeer.

Route via Google Maps

GPS 51.4323404361071, 5.320580004905281