Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2024-05-26 1 Winterkoning
2024-05-26 1 Grauwe Gans
2024-05-26 1 Pontische Meeuw
2024-05-26 1 Kokmeeuw
2024-05-26 1 Kluut
2024-05-26 1 Lepelaar
2024-05-26 1 Rietgors
2024-05-26 1 Bruine Kiekendief
2024-05-26 1 Zwarte Kraai
2024-05-26 1 Blauwe Reiger
2024-05-26 1 Blauwborst
2024-05-26 1 Roodborsttapuit
2024-05-26 1 Wilde Zwaan
2024-05-26 1 Tureluur
2024-05-26 1 Zeearend
2024-05-26 1 Grote Zilverreiger
2024-05-26 1 Fitis
2024-05-26 1 Bosrietzanger
2024-05-26 1 Boomvalk
2024-05-26 1 Koekoek

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.44332, 5.40888