Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-09-23 1 Grote Zilverreiger
2018-09-23 1 Graspieper
2018-09-23 1 Grote Bonte Specht
2018-09-23 1 Smient
2018-09-23 1 Lepelaar
2018-09-23 1 Zilvermeeuw
2018-09-23 1 Pijlstaart
2018-09-23 1 Krakeend
2018-09-23 35 Lepelaar
2018-09-23 1 Slobeend
2018-09-23 1 Paapje
2018-09-23 2 Roodborsttapuit
2018-09-23 5 Groenling
2018-09-23 6 Rietgors
2018-09-23 37 Lepelaar
2018-09-23 15 Grote Zilverreiger
2018-09-23 25 Smient
2018-09-23 5 Blauwe Reiger
2018-09-23 25 Kievit
2018-09-23 15 Nijlgans

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.44332456435123, 5.408883711716648