Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-06-24 1 Havik
2018-06-24 2 Winterkoning
2018-06-24 1 Fitis
2018-06-24 8 Gierzwaluw
2018-06-24 8 Boerenzwaluw
2018-06-24 1 Tjiftjaf
2018-06-24 1 Grasmus
2018-06-24 3 Grote Zilverreiger
2018-06-24 1 Bruine Kiekendief
2018-06-24 1 Zwartkop
2018-06-24 8 Grauwe Gans
2018-06-24 1 Kleine Mantelmeeuw
2018-06-24 4 Meerkoet
2018-06-24 2 Wilde Eend
2018-06-24 1 Groenling
2018-06-24 1 Kleine Karekiet
2018-06-24 1 Fuut
2018-06-24 1 Merel
2018-06-24 2 Nijlgans
2018-06-24 1 Blauwe Reiger

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.44332456435123, 5.408883711716648