Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2018-03-19 1 Roodborsttapuit
2018-03-19 3 Bruine Kiekendief
2018-03-19 1 Zeearend
2018-03-19 1 Sperwer
2018-03-19 10 Slobeend
2018-03-19 2 Knobbelzwaan
2018-03-19 30 Meerkoet
2018-03-19 2 Witte Kwikstaart
2018-03-19 2 Groenling
2018-03-19 6 Putter
2018-03-19 20 Tafeleend
2018-03-19 8 Pijlstaart
2018-03-19 10 Wintertaling
2018-03-19 12 Kievit
2018-03-19 100 Kolgans
2018-03-19 100 Grauwe Gans
2018-03-19 500 Brandgans
2018-03-19 1 Tureluur
2018-03-19 1 Kleine Plevier
2018-03-18 1 Koperwiek

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.44332456435123, 5.408883711716648