Oostvaardersplassen - Kleine Praambult - Vogelkijkpunt

Vanaf deze kleine heuvel heeft u prachtig uitzicht over het gebied. Duizenden ganzen, roofvogels, grote zilverreiger en andere vogels, maar ook edelhert, vos, heckrund en konikpaard zijn hier te zien.

Type Heuvel
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting NW
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar. Dit kijkpunt is na slecht weer mogelijk lastig te bereiken voor rolstoelgebruikers, door onverharde paden die blubberig kunnen zijn. Het pad gaat redelijk steil omhoog.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-02-02 1 Ruigpootbuizerd
2023-02-02 1 Kuifeend
2023-02-02 1 Slobeend
2023-02-02 1 Wilde Eend
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Aalscholver
2023-02-02 1 Blauwe Reiger
2023-02-02 1 Grote Zilverreiger
2023-02-02 1 Kolgans
2023-02-02 1 Grauwe Gans
2023-02-02 1 Brandgans
2023-02-02 1 Kievit
2023-02-02 2 Zeearend
2023-02-02 1 Knobbelzwaan
2023-02-02 1 Bergeend
2023-02-02 1 Ruigpootbuizerd
2023-02-02 5 Koperwiek
2023-02-02 3 Zanglijster
2023-02-02 5 Merel
2023-02-02 2 Pontische Meeuw

Deze kijkbult ligt aan de Praamweg, evenwijdig aan de spoorlijn tussen Almere en Lelystad.

Route via Google Maps

GPS 52.44332, 5.40888