Oostvaardersplassen - Keersluisplas - Vogelkijkhut Blauwborst

De hut is te voet te bereiken vanaf het bezoekerscentrum in circa tien minuten. U kunt hier soorten aantreffen zoals watersnip, porseleinhoen, waterral en diverse rietvogels. De vogelkijkhut Keersluisplas moet niet verward worden met vogelkijkhut De Kluut die aan de gelijknamige plas ligt, maar pal naast het bezoekerscentrum staat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2023-03-23 2 Witte Kwikstaart
2023-03-23 3 Pijlstaart
2023-03-23 1 Tafeleend
2023-03-23 1 Putter
2023-03-23 1 Groenling
2023-03-23 1 Winterkoning
2023-03-23 1 Witte Kwikstaart
2023-03-23 100 Putter
2023-03-23 1 Groenling
2023-03-23 1 Staartmees
2023-03-23 1 Dodaars
2023-03-23 1 Krakeend
2023-03-23 1 Slobeend
2023-03-23 1 Kuifeend
2023-03-23 1 Meerkoet
2023-03-23 1 Wilde Eend
2023-03-23 1 Zeearend
2023-03-22 1 Cetti's Zanger
2023-03-22 1 Wintertaling
2023-03-22 1 Aalscholver

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10 nemen, richting Lelystad via Larserdreef. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Voorbij het spoorwegviaduct ligt links het bezoekerscentrum met een parkeerplaats. Per openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum erg lastig: de dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Eventueel kunt u in Lelystad een fiets huren. Vanaf het treinstation is het een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum. Volg daartoe de Buizerdweg/Knardijk. De hut is te voet te bereiken vanaf het bezoekerscentrum in circa tien minuten. U passeert twee bruggetjes en de bij de eerste afslag naar links ziet u de kijkhut al liggen.

Route via Google Maps

GPS 52.45538, 5.41585