Oostvaardersplassen - Keersluisplas - Vogelkijkhut Blauwborst

De hut is te voet te bereiken vanaf het bezoekerscentrum in circa tien minuten. U kunt hier soorten aantreffen zoals watersnip, porseleinhoen, waterral en diverse rietvogels. De vogelkijkhut Keersluisplas moet niet verward worden met vogelkijkhut De Kluut die aan de gelijknamige plas ligt, maar pal naast het bezoekerscentrum staat.

Type Hut
Beheerder Staatsbosbeheer
Kijkrichting onbekend
Kenmerken
Bezoektijd Gehele jaar.
Contact E-mail over deze vogelkijkhut

Datum Soort
2022-07-01 1 Witte Kwikstaart
2022-07-01 1 Boerenzwaluw
2022-07-01 1 Rietzanger
2022-07-01 1 Huiszwaluw
2022-07-01 1 Bruine Kiekendief
2022-07-01 1 Lepelaar
2022-07-01 1 Aalscholver
2022-07-01 1 Putter
2022-07-01 1 Slobeend
2022-07-01 1 Winterkoning
2022-07-01 1 Oeverzwaluw
2022-07-01 1 Tafeleend
2022-07-01 2 Zeearend
2022-07-01 1 Blauwborst
2022-07-01 1 Cetti's Zanger
2022-07-01 1 Kneu
2022-07-01 1 Kleine Mantelmeeuw
2022-07-01 1 Zanglijster
2022-07-01 1 Vink
2022-07-01 1 Tjiftjaf

Per auto kunt u de A6 (Amsterdam-Emmeloord) volgen en afslag 10 nemen, richting Lelystad via Larserdreef. Ga linksaf de Torenvalkweg op en volg deze tot de Knardijk. Ga rechtsaf de Knardijk op. Voorbij het spoorwegviaduct ligt links het bezoekerscentrum met een parkeerplaats. Per openbaar vervoer is het bereiken van het bezoekerscentrum erg lastig: de dichtstbijzijnde bushalte ligt op ruim een uur lopen. Eventueel kunt u in Lelystad een fiets huren. Vanaf het treinstation is het een half uur fietsen naar het bezoekerscentrum. Volg daartoe de Buizerdweg/Knardijk. De hut is te voet te bereiken vanaf het bezoekerscentrum in circa tien minuten. U passeert twee bruggetjes en de bij de eerste afslag naar links ziet u de kijkhut al liggen.

Route via Google Maps

GPS 52.45538, 5.41585